مثال طراحی موتورخانه استخر (فصل 5)

مثال طراحی موتورخانه استخر (فصل 5)

تعداد بازدید: 4036
چهارشنبه 03 دي 1393

مثال طراحی موتور خانه استخر

مثال1) : استخری در ابعاد 12.5 در 25 متر به صورت سر باز در شهر تهران قرار گرفته است. برای این استخر فضایی به ابعاد 15*7 متر موتورخانه در نظر گرفته شده است، فاصله موتورخانه تا استخر در شکل نشان داده شده است، اجزا و جانمایی این موتور خانه را در حالت سرباز و کار در فصول گرم بررسی نمایید.

T subscript 1 equals 26 degree C space equals 299 space K end subscript

T subscript a i r space end subscript equals 21 degree c equals 294 K

جواب1: ابتدا داده های ورودی مساله را وارد می کنیم، برای حالتی که استخر در فصل گرم کار کند دمای حداقل هوا را 21 درجه سانتی گراد در نظر می گیریم:

59 degree F 15 degree c دمای آب ورودی
79 degree F 26 degree C دمای آب استخر
69 degree F 21 degree C دمای هوا
104 degree F 40 degree C دمای آب دوش
82 space f t 25 space m طول استخر
41 space f t 12.5 space m عرض استخر
5.5 space f t 1.68 space m ارتفاع پیش فرض
138690 space g a l 525000 space l i t حجم استخر
  24 space h r مدت زمان پیش راه اندازی
  60 % رطوبت نسبی
17336 g p h 65625 space l i t divided by h r دبی فیلتراسیون

نکته: دبی فیلتراسیون با تقسیم حجم استخر بر حسب گالن  بر 8 ساعت گردش آب به دست می آید.

محاسبهQ1 (افت حرارتی از سطح آب جبرانی):

Q1 را از طریق دو فرمول زیر بدست می آوریم:

Q subscript 1 equals left parenthesis 95 plus 0.425 space v right parenthesis left parenthesis P subscript w minus P subscript a right parenthesis divided by Y

Q subscript 1 equals left parenthesis 69 plus 035 space v right parenthesis left parenthesis P subscript w minus P subscript a right parenthesis divided by Y

طبق فرمول اشره ما نیاز به دو فشار داریم که فشار اول را با داشتن دمای آب استخر از جدول اشباع می خوانیم (جدول 4). فشار بخار اشباع در جدول ترمودینامیکی برای دمای 26 درجه سانتی گراد با میان یابی برابر با  0.035 bar یا in.Hg   1.03355  می باشد.

 حال باید نقطه شبنم را بیابیم تا فشار را در نقطه شبنم را پیدا کنیم (شکل 6)، با دمای هوای 21 درجه سانتی گراد و رطوبت 60% وارد نمودارسایکرومتریک شده نقطه شبنم 13 درجه سانتی گراد را می خوانیم.

نمودار سایکرومتریک

 

گرمای ویژه گرمای نهان تبخیر انتالپی ویژه بخار(گرمای کل) انتالپی ویژه آب مایع(گرمای محسوس) چگالی بخار حجم ویژه بخار نقطه جوش فشار خالص
k j divided by k g. k K c a l divided by K g K j divided by K g K c a l divided by K g K j divided by K g K c a l divided by K g K j divided by K g K g divided by m cubed m cubed divided by K g degree C bar
1.8644 587.61 2460.19 605.15 2533.64 17.54 73.45 0.015 67.006 17.51 0.02
1.8694 583.89 2444.65 608.02

2545.64

24.12 101.00 0.022 45.667 24.10 0.03
1.8736 581.14 2433.10 610.13 2554.51 29.00 121.41 0.029 34.802 28.98 0.04
1.8774 578.92 2423.82 611.83 2561.59 32.91 137.77 0.035 28.194 32.90 0.05
1.8808 577.05 2416.01 613.24 2567.51 36.19 151.50 0.042 23.741 36.18 0.06
1.8840 575.44 2409.24 614.46 2572.62 39.02 163.38 0.049 20.531 39.02 0.07
1.8871 574.01 2403.25 615.53 2577.11 41.53 173.87 0.055 18.105 41.53 0.08
1.8899 572.72 2397.85 616.49 2581.14 43.78 183.28 0.062 16.204 43.79 0.09
1.8927 571.54 2392.94 617.36 2584.78 45.82 191.84 0.068 14.675 45.83 0.1
1.9156 563.30 2358.40 623.35 2609.86 60.06 251.46 0.131 7.650 60.09 0.2
1.9343 557.97 2336.13 627.07 2625.43 69.10 289.31 0.191 5.229 69.13 0.3
1.9506 553.94 2319.23 629.81 2636.88 75.87 317.65 0.250 3.993 75.89 0.4
1.9654 550.64 2305.42 631.98 2645.99 81.34 340.57 0.309 3.240 81.35 0.5
1.9790 547.83 2293.64 633.79 2653.57 85.97 359.93 0.366 2.732 85.95 0.6

با نقطه شبنم 13 درجه سانتی گراد، فشار بخار اشباع در نقطه شبنم 0.015 bar یا in.Hg     0.443   می باشد. طبق معادله 1 اشره:

W equals left parenthesis 95 plus 0.425 asterisk times 308 right parenthesis left parenthesis 1.0335 minus 0.443 right parenthesis equals 133.4 space B t u divided by h. f t squared

 

اگر بخواهیم تبخیر را بر حسب lb/h.ft2  محاسبه کنیم  با استفاده از جدول زیر گرمای نهان تبخیر را پیدا کرده W را بر آن تقسیم می کنیم.

W equals 133.4 divided by 1049 equals 0.12 space l b divided by h. f t squared

 

برای استفاده از معادله 2 اشری نیز بدین صورت عمل می کنیم:

با دمای 26 درجه سانتی گراد مثل بالا فشار  0.035 bar یا 1.0335 in.Hg

سپس بادمای هوای 21 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی60% وارد جدول سایکرومتریک شده نقطه شبنم 13 درجه را میابیم.

در جدول (اشباع) فشار در نقطه شبنم (Pa) 0.015 bar  یا 0.443 in.Hg خوانده می شود ،

طبق معادله 2 اشره:

space space space space space space W equals left parenthesis 69 plus 0.35 v right parenthesis left parenthesis p w minus p a right parenthesis equals space left parenthesis 69 plus 0.35 asterisk times 308 right parenthesis left parenthesis 1.03555 minus 0.443 right parenthesis equals space space 104.7 space B t u divided by H. f t 2 space space space space space

 

و همانطور که ملاحظه کردید نسبت دو مقدار بدست آمده از اشری 104.7/133.4=78% می شود.

حال با تقریب خوبی می توان از جدول زیر (همان جدول 1 فصل 2) جهت تلفات حرارتی از سطح استفاده کنیم.

 

تلفات حرارتی از سطح استخر و هوای محیط

50    40    35    30    25    20    15    10

اختلاف دمای آب و هوای محیط F

525   420   368   315   263   210   158   105

Btu/h.ft2

 

از آنجایی که اختلاف دمای آب استخر و هوا 10 درجه فارنهایت است (در روش مشابه اما بسیار ساده تر) با توجه به جدول 1 از فصل 2، اتلاف حرارتی از سطح را 105 Btu/h.ft2  می خوانیم، این عدد را در مساحت استخر ft2 ضرب کرده تا Q1 به دست آید.

 

105 Btu/h.ft2*(12.5*25)*10.76ft2 =353,062      Btu/h

 

 

10.76 تبدیل واحد متر مربع به فوت مربع می باشد.

 

Q1

Btu/h

Kcal/h

353,062

89,000

 

برای محاسبه آب جبرانی همانطور که پیش­تر ذکر شد به ازای هر 100 نفر 30,000 Kcal/h اتلاف داریم بنابراین باید تعداد نفرات در استخر را بدانیم، برای این منظور همانگونه که به ازای هر نفر 25 ft2 یا 2.32  متر مربع سطح مورد نیاز است بنابراین داریم:

134 = (12.5m*25 m)/(2.32 m2)= تعداد نفرات

 که این تعداد دو سوم نفرات حاضر در استخر است بنابراین کل تعداد برابر است با:

134*3/2= 201     نفرات

201*30,000/100= 60,300  kcal/h                  = تلفات آب جبرانی

 

 

Qجبرانی

Btu/h

Kcal/h

239,000

60,300

 

Q1 tot= 353,062+239,000= 592,000  Btu/h                   

 

Q1total= Q1+ Qآب جبرانی

Btu/h

Kcal/h

592,000

149,000

 

 
 
 
 

گرمای مورد نیاز برای راه اندازی  (Q2)

با استفاده از فرمول زیر برای زمانی که مدت پیش راه اندازی 24 ساعت باشد مقدار Q2 قابل محاسبه است. اگر این زمان را 48 ساعت در نظر بگیریم این مقدار به 481,370 Btu/h تقلیل میابد و اگر 72 ساعت در نظر بگیریم  Q3 ، 320,913 Btu/h می شود.

 

       

 

Q2

Btu/h

Kcal/h

962,739

242,000

 

 
 
 

گرمای مورد نیاز برای تامین بار استحمامی استخر

اگر هر نفر 50 لیتر آب برای دوش گرفتن نیاز داشته باشد گرمای لازم جهت استحمام:

 

Q3=mc∆θ

134 = (12.5m*25 m)/(2.32 m2)= تعداد نفرات

 که این تعداد دو سوم نفرات حاضر در استخر است بنابراین کل تعداد برابر است با:

134*3/2= 201     کل نفرات

باید در نظر داشت که میزان مصرف باید در ضریب تقاضا 0.5 ضرب گردد.

و m همان ρvاست وkg/m3  ρ بنابراین:

 

Q3=201*50* (40-15) * 0.5= 125,625  Kcal/h   

 

 • 201 تعداد شناگران می باشد.
 • 50 لیتر مصرف آب هر شناگر در دوش ها است.
 • 40 درجه حرارت مناسب آب گرم می باشد.
 • 15 درجه حرارت ورودی آب شهر در فصول گرم است.
 • 0.5 ضریب تقاضا می باشد.

Q3

Btu/h

Kcal/h

498,000

125,625

 

 

چون استخر سرباز است پس Q4 (بار گرمایشی سالن سرپوشیده) صفر است.

 

مجموع بار های حرارتی:

 

Qtot = Q1+ Q2+ Q3+ Q4

 

 

592,000+962,739+498,000+0=2,052,739  Btu/h

 

 

    

Qمجموع

Btu/h

Kcal/h

2,052,739

513,000

 

اگر تعداد بویلر ها را 2 تا در نظر بگیریم و  ظرفیت هر بویلر  بنا بر دانایی این موضوع که راندمان بویلر های فایر تیوب شرکت پاکمن برابر با 85 الی 86 درصد می باشد، برابر می شود با:

2,052,739*0.75/0.85=1,811,240     Btu/h

 

 • 2,052,739 کل حرارت اتلافی
 • 0.75 ضریب بویلر های رزرو
 • 0.85 راندمان بویلر های پاکمن

 

ظرفیت هر بویلر

Btu/h

Kcal/h

1,811,240

452,810

 

برای این استخر 2 دستگاه دیگ آبگرم 500.000  کیلو کالری بر ساعت مدل PHWB-50 شرکت پاکمن نیاز است. زیرا بنا بر توضیحات داده شده در قسمت انتخاب بویلر، برای هر بویلر ظرفیتی بالغ بر 75 درصد کل بار حرارتی استخر را برآورد می کنیم تا بتوان یکی از بویلر ها را به صورت رزرو استفاده کرد. در ضمن در محاسبات راندمان هم در نظر گرفته شده است.

 

           

 
 
 

حجم مخزن کویل دار به صورت زیر محاسبه می گردد:

 چون مصرف هر نفر را 50 لیتر فرض می­کنیم و حاصل را در ضریب تقاضای 0.4 ضرب می کنیم و همچنین ضریب ذخیره منبع کویل دار معادل 1.2 ضرب می کنیم.

50lit*201*1.2*0.4= 4,824  lit          

 • 50 مصرف دوش هر شناگر در ساعت
 • 201 تعداد شناگران
 • 1.2 ضریب ذخیره منبع کویل دار
 • 0.4 ضریب تقاضا

 

حجم مخزن کویل دار

litr

Galon

4,824

1,275

 

برای این استخر 3 دستگاه منبع کویل دار نیاز است که ظرفیت هر کدام 1600 litr باید باشد، ولی با توجه به ابعاد موجود 3 مخزن 1500 لیتری با مشخصات زیر انتخاب می کنیم:

 

مشخصات 3 منبع مویل دار برای این استخر

مشخصات منبع

مشخصات کویل

دمای آب ورودی

15 ˚C

دمای آب ورودی

70  ˚C

دمای آب خروجی

40 ˚C

دمای آب خروجی

60 ˚C

حجم منبع

1500 lit

دبی آب بویلر

35 gpm

 

 
 
 

ظرفیت مبدل حرارتی مناسب برای این استخر با داده های زیر قابل محاسبه است:

  

Q1 (kcal/h)= ṁboiler C∆θ

149,000*1= = ṁ *(70-60)   ṁ=14,900   lit/h    65 gpm

Q1 (kcal/h)= ṁpool*C∆θ 

149,000= 65625l/h(Tout – 26.7)  

Tout = 29  

 

این محاسبات با در نظر گرفتن برابری انتقال حرارت از بویلر به آب استخر و بالعکس است.

 

Pool Heat Exchanger

سیال سرد (آب استخر)

سیال گرم (آب بویلر)

26.7 ˚C

آب ورودی

70 ˚C

آب ورودی

29 ˚C

آب خروجی

60 ˚C

آب خروجی

290 gpm

دبی آب

65 gpm

دبی آب

149000  Kcal/h

ظرفیت حرارتی

149000 Kcal/h

ظرفیت حرارتی

 

 
 
 

برای سیرکولاسیون آب این استخر، 3 فیلترشنی در نظر گرفته می شود و یکی از آن ها را به عنوان رزرو قرار می دهیم.

همچنین برای سیرکولاسیون آب جکوزی نیز 1 فیلتر شنی در نظر می گیریم. این فیلتر معمولا کوچکترین ظرفیت فیلتر های ساختی توسط شرکت های سازنده می باشد. که در این قسمت به محاسبات آن نمی­پردازیم.

با توجه به دبی بدست آمده از محاسبات حجم استخر فیلتر شنی مناسب را بدست می آوریم:

تعداد فیلتر شنی بهتر است زوج باشد و یک فیلتر به عنوان رزرو در نظر گرفته شود.

138690 گالن حجم استخر است که با در نظر گرفتن 6 ساعت برای فیلتراسیون، 23115 گالن در ساعت حجم سیرکولاسیون استخر مورد نظر است.

 

ساعات فیلتراسیون /حجم استخر   = حجم سیرکولاسیون استخر(گالن)

138690/6 = 23115 gph

 

با تقسیم این عدد بر 60، مقدار دبی را بر حسب gpm بدست می آوریم که برابر با 386.

 

 

23115/60=368  gpm

 

 

با در دست داشتن میزان دبی و دانایی به این موضوع که تعداد فیلتر ها 2 عدد می باشد، با تقسیم 386 بر 2 که عددی برابر با 193 gpm را به ما می دهد، به سراغ کاتالوگ فیلتر های شنی شرکت پاکمن رفته و با در نظر گرفتن سرعت فیلتراسیون 7gpm/ft2  ، میزان قطر فیلتر را بدست می آوریم که برابر است با PSF-70

386/2= 193 gpm

 

PACKMAN SAND FILTER

مدل

قطر

نازل ورودی خروجی

ارتفاع (mm)

ظرفیت بر اساس سرعت فیلتراسیون (GPM)

وزن حمل

سیلیس مورد نیاز

دبی شستشو

mm

In

H

h

h1

6 gpm/ft2

7 gpm/ft2

8 gpm/ft2

Kg

Kg

PSF-24

600

1  1/4"

1200

-

900

18

21

24

330

300

30

PSF-32

800

1  1/2"

1250

-

1000

33

38

43

440

400

53

PSF-40

1000

2"

1250

-

1000

60

70

80

650

1500

100

PSF-44

1100

2"

1250

1500

-

50

60

70

550

1300

83

PSF-50

1250

2  1/2"

1850

1500

-

80

90

110

800

2000

130

PSF-60

1500

3"

2300

1500

-

120

135

155

1000

3000

187

PSF-70

1750

4"

2300

1500

-

160

185

210

1200

4000

255

PSF-80

2000

4"

2300

1500

2000

210

245

280

1500

5300

332

PSF-90

2250

5"

2300

1500

2000

265

300

350

1750

6700

420

PSF-100

2500

5"

2300

1500

2000

325

380

435

2200

8300

520

PSF-110

2750

6"

2800

1500

2000

395

460

525

2300

10000

630

PSF-120

3000

6"

2800

1500

2000

470

550

625

2600

12000

750

 
 
 
 

برای انتخاب پمپ مورد نیاز برای این سستم باید در نظر داشت که بزرگترین طول لوله کشی را برای هر کدام از انواع پمپ ها بدست آورد:

با دانستن متراژ لوله کشی به ازاء 50 متر لوله کشی برای فیلتر شماره 1 و 40 متر لوله کشی برای فیلتر شنی شماره 2، باید 50 متر را مبنا قرار داد و 1.5 برابر آن یعنی 75 متر را بدست آورد. حال این 75 متر را در 3 درصد افت فشار لوله کشی ضرب می کنیم و  2.5 متر افت را برآورد می کنیم و با دانستن این موضوع که افت فشار در فیلتر های شنی 15 متر است در مجموع 17.5 متر هد پمپ انتخابی می باشد.

تعداد پمپ های مورد استفاده به ازای هر کدام از فیلتر ها 2 عدد است که یکی از آن ها رزرو می باشد. و یا می توان 2 پمپ را موازی بست و پمپ سوم را رزرو دو پمپ دیگر به صورت موازی آنها استفاده کرد.

با در نظر گرفتن دبی 193gpm یا 43 m3/h برای این پمپ و 17.5 متر هد آن سراغ نمودار پمپ ساز مربوطه رفته و پمپ مورد نظر را انتخاب می کنیم. مدل پمپ 65-250 برای شرکت پمپ ایران را انتخاب می کنیم.

 

                                         

دبی پمپ بویلر

 ظرفیت بویلر 1,275,370 Btu/h را تبدیل به Kcal/h کرده که می شود  321,388 ، تقسیم بر 2500 کرده. با همان هد 17.5 متر وارد کاتالوگ می شویم.

321,388/2500=128.5 gpm

 

دبی پمپ بویلر

29 m3/h

128.5 gpm

 

با دبی بالا و هد 17.5 متر وارد کاتالوگ شده، پمپ مدل32-250  را می خوانیم.

 
 
 

حجم جکوزی بر اساس تعداد افرادی که از این جکوزی استفاده خواهند کرد، محاسبه می شود.

              

تعداد افراد حاضر در جکوزی را 6 نفر فرض می کنیم و به ازای هر نفر 2 متر مربع مساحت در نظر می گیریم. پس داریم:

2*6=12 m2

12= Πr2

که در نتیجه شعاع جکوزی برابر با 2 متر بدست می آید.

با تقسیم حجم جکوزی بر مدت زمان گردش کامل که حدود سی دقیقه است دبی فیلتراسیون را بدست می آوریم. شعاع جکوزی 2 متر است و ارتفاع آن 80 سانتی متر و لبه جلویی آن 40 سانتی متر می باشد.  بنابراین داریم: 

 

   

 Π*22*0.4+ Π*12*0.8 =7.5 m3               = حجم جکوزی

 

حجم جکوزی

1982 Galon

7.5 m3

 

دبی تصفیه جکوزی Q=1982/30=66 (gpm)   

 

دبی تصفیه جکوزی

15 m3/h

66 gpm

 

با در دست داشتن دبی تصفیه توان محاسبه ظرفیت فیلتر شنی و پمپ جکوزی  وجود دارد. از روی این دبی فیلتر شنی با قطر 100 بدست می آید که مدل PSF-100 شرکت پاکمن است.

برای محاسبه پمپ جکوزی، از آنجا که دبی پمپ تصفیه جکوزی بسیار پایین است باید از پمپ های خطی استفاده کرد. برای جکوزی بدست آوردن هد، مشابه فیلتر شنی است و با در نظر گرفتن 50 متر طول لوله کشی و استفاده از فیلتر شنی، 17.5 متر افت فشار بدست می آید.

 

 
 
 

 

در یک جکوزی به ازای هر نفر 2 نازل جت جکوزی در نظر می گیرند و این جکوزی 6 نفره است بنابراین ما 12 خروجی نیاز داریم.

از آنجایی که به ازاء هر کدام از جت ها دبی در حدود 15 gpm را انتخاب می کنیم و برای کلیه مسیر 10 متر هم افت فشار در نظر می گیرند و فشار مورد نیاز برای این جت ها در حدود 40 تا 50 متر در نظر گرفته می شود.

دبی کل جت ها = 12*180=15gpm

دبی پمپ جت جکوزی

40 m3/h

180 gpm

 

با دبی 40 متر مکعب بر ساعت و هد 50 وارد کاتالوگ پمپ شده و مدل پمپ 50-200 را با دور 2900 می خوانیم.

                                                 

 

                                                    
 1. دیگ­های آبگرم
 2.  

منابع و پیوندها

گردآوری توسط دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن

 

کسب مقام دوم جشنواره احتراق توسط شرکت پاکمن
  عنوان خبر : کسب رتبه دوم توسط شرکت پاکمن در سومین جشن ...بیشتر
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع های سوخت و احتراق
  عنوان جشنواره : سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع ه ...بیشتر
بازدید جناب دکتر ستاری معاونت علمی و‌ فناوری ریاست جمهور از آخرین دستاورد های شرکت دانش بنیان پاکمن
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در شرکت دانش بنیان پاکمن، از جدیدترین دس ...بیشتر
نمایشگاه ساختمان و تاسیسات با گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع
عنوان :نمایشگاه ساختمان و تاسیسات با گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع  ...بیشتر
تقویم نمایشگاه های بین المللی سال 1397
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
عنوان : پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش شهر : جزیره کیش سال ...بیشتر
نمایشگاه صنعت ساختمان البرز 97
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه صنعت ساختمان البرز شهر : تهران س ...بیشتر
نمایشگاه فن آوری های نوین در صنعت ساختمان و صنایع وابسته
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه فن آوری های نوین در صنعت ساختمان و صنایع وابسته ...بیشتر
هفدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک
عنوان : هفدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک شهر : ا ...بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
عنوان:چهاردهمین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی شهر: ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر