شبکه های براوه

شبکه های براوه

تعداد بازدید: 16416
چهارشنبه 03 دي 1393

شبکه های براوه

شبکه های براوه (Bravais lattice) در سال 1848 توسط آگوست براوه دانشمند فرانسوی مطرح شد. وی ثابت کرد که فقط شکل های هندسی خاصی می توانند به طور متناوب تکرار شوند تا فضا پر شود. بدین منظور او 14 شبکه فضایی را معرفی نمود که به نام خودش نامگذاری شدند. این شبکه ها به هفت سیستم تری کلینیک، مونوکلینیک، اورتورمبیک، تتراگونال، هگزاگونال، رومبوهدرال و کیوبیک تقسیم بندی می شوند.

قاعده مرکز دار

مرکز وجوه پر

مرکز پر

ساده

پارامتر های شبکه

سیستم بلوری

 

a=b=c

α = β= γ =90o

مکعبی

 

 

 

a1=a2=a3≠c

α1= α2= α3=120, γ =90o

هگزاگونال

 

 

 

a=b=c

α = β = γ90o

رومبوهدرال

 

 

a=b≠c

α = β = γ =90o

تتراگونال

a≠b≠c

α = β = γ =90o

اورتورومبیک

 

 

a≠b≠c

α = β = 90o γ

مونوکلینیک

 

 

 

a≠b≠c

α β γ90o

تری کلینیک

 

شبکه های مکعبی

یکی از سیستم های هفت گانه براوه، سیستم مکعبی است. در این سیستم اضلاع با هم مساویند و تمام زوایا برابر 90 درجه است. شبکه های مکعبی به سه دسته اصلی با نام های مکعبی ساده (SC)، مکعبی مرکز پر (BCC) و مکعبی با مرکز وجوه پر (FCC) تقسیم بندی می شود.

شبکه مکعبی ساده (SC) : ساده ترین نوع شبکه مکعبی از هشت اتم که در گوشه های یک مکعب تشکیل می شود. این شبکه دارای بیشترین فضای خالی و کمترین دانسیته میان شبکه های مکعبی است.

شبکه مکعبی مرکز پر (BCC): در این شبکه هشت اتم در گوشه های مکعب و یک اتم در مرکز مکعب قرار می گیرد. کروم، تنگستن، آهن آلفا، آهن دلتا، مولیبدن، وانادیم و سدیم در این شبکه متبلور می شوند.

شبکه مکعبی با مرکز وجوه پر (FCC): در این شبکه هشت اتم در گوشه های مکعب و شش اتم در مراکز 6 وجه مکعب قرار می گیرند. این شبکه دارای بیشترین فشردگی و کمترین فضای خالی در بین شبکه های مکعبی است. آلومینیوم، نیکل، مس، طلا، نقره، سرب، پلاتین و آهن گاما ساختار FCC دارند.

شبکه هگزاگونال فشرده (HCP)

در این شبکه وجوه بالایی و پایینی هر واحد شبکه شامل شش اتم به صورت شش ضلعی منظم است که یک اتم در مرکز وجه را احاطه کرده اند. صفحه دیگری که سه اتم اضافی را در واحد شبکه ایجاد می کند، بین وجوه بالایی و پایینی قرار می گیرد. اتم های موجود در این صفحه میانی نزدیک ترین همسایه برای هر دو صفحه مجاور هستند. کادمیم، منیزیم، تیتانیوم، کبالت و روی ساختار HCP دارند.

شبکه تری کلینیک

در این شبکه طول اضلاع متفاوت بوده و هیچ کدام از زوایا با یکدیگر برابر نیستند و مقدار هیچ کدام از زوایا 90 درجه نیست. K2S2O8 در ساختار تری کلینیک متبلور می شود.

شبکه منوکلینیک

در این شبکه طول اضلاع متفاوت بوده و دو زاویه برابر 90 درجه و یک زاویه مخالف 90 درجه است. As4S4 و  KNO2در ساختار منوکلینیک متبلور می شوند.

شبکه اورتورمبیک

در این شبکه طول تمامی اضلاع مخالف یکدیگر بوده و تمام زوایای آن برابر با 90 درجه است. این شبکه 4 شکل ساده، با قاعده مرکز دار، مرکز پر و مرکز وجوه پر دارد., Fe3C و گالیم در ساختار اورتورمبیک متبلور می شوند.

شبکه تتراگونال

در سلول واحد دو ضلع مساوی بوده و طول ضلع سوم متفاوت با طول دو ضلع اول است. زوایا در این شبکه با هم مساوی و برابر با 90 درجه است. این شبکه به دو صورت ساده و مرکز وجود دارد. در این شبکه هشت اتم در گوشه ها قرار گرفته و یک اتم نیز در مرکز تتراگونال قرار دارد. ایندیم و دی اکسید تیتانیوم در ساختار تتراگونال متبلور می شوند.

شبکه رومبوهدرال

در این شبکه تمامی اضلاع و زوایا با یکدیگر مساویند، اما زوایا مخالف 90 درجه است. این شبکه به صورت ساده متبلور می شودو در این ساختار 8 اتم در گوشه ها قرار می گیرند. جیوه و آنتیموان در ساختار رومبوهدال متبلور می شوند.

منابع و پیوند ها

گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

علیرضا کیانی رشید، بلورشناسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389.

cnx.org

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

 

شبکه های براوه از دید wikipedia.org

In geometry and crystallography, a Bravais lattice, studied by Auguste Bravais (1850), is an infinite array of discrete points generated by a set of discrete translation operations described by:  R=n1a1+n2a2+n3a3.  where ni are any integers and ai are known as the primitive vectors which lie in different directions and span the lattice. This discrete set of vectors must be closed under vector addition and subtraction. For any choice of position vector R, the lattice looks exactly the same. A crystal is made up of a periodic arrangement of one or more atoms (the basis) repeated at each lattice point. Consequently, the crystal looks the same when viewed from any of the lattice points. Two Bravais lattices are often considered equivalent if they have isomorphic symmetry groups. In this sense, there are 14 possible Bravais lattices in three-dimensional space. The 14 possible symmetry groups of Bravais lattices are 14 of the 230 space groups...more

شبکه های براوه از دید chemistry.gatech.edu

Crystals are grouped into seven crystal systems, according to characteristic symmetry. The characteristic symmetry is the minimum symmetry of that system. The characteristic symmetry of a crystal is a combination of one or more rotations and inversions. A lattice is a regular array of points. Each point must have the same number of neighbors as every other point and the neighbors must always be found at the same distances and directions. All points are in the same environment. A Bravais Lattice is a three dimensional lattice. A Bravis Lattice tiles space without any gaps or holes. There are 14 ways in which this can be accomplished. Lattices are characterized by translation symmetry...more

شبکه های براوه از دید britannica.com

Bravais lattice,  any of 14 possible three-dimensional configurations of points used to describe the orderly arrangement of atoms in a crystal. Each point represents one or more atoms in the actual crystal, and if the points are connected by lines, a crystal lattice is formed; the lattice is divided into a number of identical blocks, or unit cells, characteristic of the Bravais lattices. The French scientist Auguste Bravais demonstrated in 1850 that only these 14 types of unit cells are compatible with the orderly arrangements of atoms found in crystals. The lattices listed by Bravais are divided into six or seven major crystal symmetry systems. All crystallographers recognize the isometric, orthorhombic, monoclinic, tetragonal, triclinic, and hexagonal systems; some, however, define the hexagonal system so as to include the trigonal or rhombohedral system, which is considered a seventh system by others...more

شبکه براوه
Bravais structure
Bravais lattice
برچسب ها: شبکهخواص فیزیکی موادکریستالوگرافیبلورشناسیعلم مواد
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیست و یکمین دوره
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیس ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان :نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره شهر : تهران ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره ...بیشتر
نمایشگاه های سال 1401
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران 1401 نوزدهمین دوره
عنوان: نوزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شهر: ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 1400
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر