کسر مولی

کسر مولی

تعداد بازدید: 8989
چهارشنبه 03 دي 1393

کسر مولی

کسر مولی (Mole Fraction) یک جزء محلول (XA)، عبارتست از نسبت تعداد مول های آن جزء به مجموع کل مول های تمام اجزای موجود در محلول. کسر مولی توسط رابطه زیر محاسبه می شود:

در رابطه فوق، XA، نسبت مولی A و nA، nB، nC،... تعداد مول های A، B، C و ... است. مجموع کسر های مولی تمام اجزای موجود در یک محلول همواره برابر با 1 است:

XA+XB+XC+…=1

برای محاسبه درصد مولی، کسر مولی را در 100 ضرب می کنند.

منابع و پیوندها

گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

چارلز مورتیمر ، شیمی عمومی ، جلد اول ، مرکز نشر دانشگاهی ، 1381.

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

کسر مولی از دید wikipedia.org

In chemistry, the mole fraction xi is defined as the amount of a constituent ni divided by the total amount of all constituents in a mixture ntot:

The sum of all the mole fractions is equal to 1:

The mole fraction is also called the amount fraction. It is identical to the number fraction, which is defined as the number of molecules of a constituent Ni divided by the total number of all molecules Ntot. It is one way of expressing the composition of a mixture with a dimensionless quantity (mass fraction is another). The mole fraction is sometimes denoted by the lowercase Greek letter χ (chi) instead of a Roman x.For mixtures of gases, IUPAC recommends the letter y.

کسر مولی chemistry.twu.edu

The concentration of a solution refers to the amount of solute in a given amount of solvent. There are many ways to express, quantatively, the concentration of a solution.  Some solution properties depend on the relative amounts of all the solution components in terms of moles.   The mole fraction of a solution component Xi  is the fraction of moles of component i of the total number of moles of all components in solution...more

کسر مولی از دید blowers.chee.arizona.edu

Mass and mole fractions will be used frequently in material and energy balance problems. The notation used throghout the majority of this course and in this online textbook differs from the notation introduced in chapter 3. Here, x designates a liquid or solid mass or mole fraction, and y designates mass or mole fraction for a gas. Here are the definitions for mass and mole fractions:

xA, yA - mass or mole fraction of component A.
mA - the mass of component A in the mixture
nA - the mole of component A in the mixture
mtotal - the mass of the total mixture
ntotal - the moles of the total mixture

Equation 1: xA = mA / mtotal

Equation 2: xA = nA / ntotal

Equation 3: yA = mA / mtotal

Equation 4: yA = nA / ntotal

"x" is used for liquids and solids, thus the first two equations are the mass and mole fractions for liquids and solids. Accordingly, the last two equations refer to gases. As you can see, "xA" can donote several different things...more

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیست و یکمین دوره
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیس ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان :نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره شهر : تهران ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره ...بیشتر
نمایشگاه های سال 1401
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران 1401 نوزدهمین دوره
عنوان: نوزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شهر: ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 1400
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر