اکی والان

اکی والان

تعداد بازدید: 18093
چهارشنبه 03 دي 1393

اکی والان

تعریف یک هم ارز یا اکی والان (Equivalent Weight) از یک ماده که مقداری معین از آن است، به نوع واکنش که قرار است ماده در آن شرکت کند، بستگی دارد، اما همیشه طوری محاسبه می شود که یک اکی والان از یک واکنش دهنده، دقیقا با یک اکی والان از واکنش دهنده دیگر، واکنش می دهد. واکنش های خنثی شدن و اکسایش - کاهش دو نوع از واکنش های مهم هستند که وزن های هم ارز برای آن ها، تعریف شده است. جرم یک هم ارز از هر ماده وزن هم ارز نامیده می شود.

وزن فرمولی  
------------------- = وزن هم ارز
a  

مقدار a به نوع واکنش مورد نظر بستگی دارد.

1- برای واکنش خنثی شدن، وزن های هم ارز بر این اساس محاسبه می شوند که یک یون هیدروژن محلول با یک یون هیدروکسیل محلول واکنش می کند.

H+(aq)+OH-(aq)H2O

یک وزن هم ارز از یک اسید، آن مقدار از اسید است که بتواند در واکنش خنثی شدن، یک مول یون H+(aq) تامین کند. یک وزن هم ارز از یک باز، مقدار بازی است که در واکنش خنثی شدن، یک مول OH-(aq)، تامین نماید. بنابراین مقدار a در معادله فوق، تعداد مول های H+(aq) را که از سوی یک مول اسید تامین می شود، یا تعداد مول های OH-(aq) را که توسط یک مول باز برای واکنش خنثی شدن تامین می شود، نشان می دهد.

2- برای واکنش های اکسایش – کاهش، محاسبه وزن هم ارز بر پایه تعداد مول الکترون مبادله شده یا تغییر عدد اکسایش، محاسبه می شود. به این ترتیب که a در این حال تعداد مول الکترون هایی است که یک مول کاهنده یا اکسنده، از دست داده یا به دست آورده است. مقدار a را می توان با افزایش یا کاهش کل عدد اکسایش اتم در یک واحد فرمولی، برابر گرفت. نیم واکنش زیر را در نظر بگیرید:

5e- + 8H+ +MnO4-Mn2+ +4H2O

   (+2)        (+7)             

در واکنش فوق a برابر 5 است و وزن هم ارز KMnO4، عبارت است از وزن فرمولی آن تقسیم بر 5.  برای نیم واکنش زیر:

6e- + 14H+ + Cr2O72- 2Cr3+ + 7H2O

a برابر 6 است و وزن  هم ارز K2Cr2O7، از تقسیم وزن فرمولی آن بر 6 به دست می آید. در این جا تغییر عدد اکسایش برای هر اتم Cr برابر با 3 است و کاهش عدد اکسایش برای دو اتم برابر با 6 خواهد بود.

منابع و پیوندها

گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

چارلز مورتیمر ، شیمی عمومی ، جلد اول ، مرکز نشر دانشگاهی ، 1381.

 

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

اکی والان از دید wikipedia.org

Equivalent weight (also known as gram equivalent) is a term which has been used in several contexts in chemistry. In its most general usage, it is the mass of one equivalent, that is the mass of a given substance which will:

- supply or react with one mole of hydrogen cations H+ in an acid–base reaction; or

- supply or react with one mole of electrons in a redox reaction.

Equivalent weight has the dimensions and units of mass, unlike atomic weight, which is dimensionless. Equivalent weights were originally determined by experiment, but (insofar as they are still used) are now derived from molar masses. Additionally, the equivalent weight of a compound can be calculated by dividing the molecular weight by the number of positive or negative electrical charges that result from the dissolution of the compound...more

اکی والان از دید britannica.com

Equivalent weight, in chemistry, the quantity of a substance that exactly reacts with, or is equal to the combining value of, an arbitrarily fixed quantity of another substance in a particular reaction. Substances react with each other in stoichiometric, or chemically equivalent, proportions, and a common standard has been adopted. For an element the equivalent weight is the quantity that combines with or replaces 1.00797 grams (g) of hydrogen or 7.9997 g of oxygen; or, the weight of an element that is liberated in an electrolysis (chemical reaction caused by an electric current) by the passage of 96,500 coulombs of electricity. The equivalent weight of an element is its gram atomic weight divided by its valence (combining power). Some equivalent weights are: silver (Ag), 107.868 g; magnesium (Mg), 24.312/2 g; aluminum (Al), 26.9815/3 g; sulfur (S, in forming a sulfide), 32.064/2 g. For compounds that function as oxidizing or reducing agents (compounds that act as acceptors or donors of electrons), the equivalent weight is the gram molecular weight divided by the number of electrons lost or gained by each molecule; e.g., potassium permanganate (KMnO4) in acid solution, 158.038/5 g; potassium dichromate (K2Cr2O7), 294.192/6 g; and sodium thiosulfate (Na2S2O3·5H2O), 248.1828/1 g. For all oxidizing and reducing agents (elements or compounds) the equivalent weight is the weight of the substance that is associated with the loss or gain of 6.023 × 1023 electrons. The equivalent weight of an acid or base for neutralization reactions or of any other compound that acts by double decomposition is the quantity of the compound that will furnish or react with or be equivalent to 1.00797 g of hydrogen ion or 17.0074 g of hydroxide ion; e.g., hydrochloric acid (HCl), 36.461 g; sulfuric acid (H2SO4), 98.078/2 g; sodium hydroxide (NaOH), 40 g; sodium carbonate (Na2CO3), 105.9892/ 2 g...more

اکی والان از دید education.yahoo.com

The equivalent weight of an element or radical is equal to its atomic weight or formula weight divided by the valence it assumes in compounds. The unit of equivalent weight is the atomic mass unit; the amount of a substance in grams numerically equal to the equivalent weight is called a gram equivalent. Hydrogen has atomic weight 1.008 and always assumes valence 1 in compounds, so its equivalent weight is 1.008. Oxygen has an atomic weight of 15.9994 and always assumes valence 2 in compounds, so its equivalent weight is 7.9997. The sulfate radical (SO4) has formula weight 106.062 and always has valence 2 in compounds, so its equivalent weight is 53.031. Some elements exhibit more than one valence in forming compounds and thus have more than one equivalent weight. Iron (atomic weight 55.847) has an equivalent weight of 27.924 in ferrous compounds (valence 2) and 18.616 in ferric compounds (valence 3). The weight proportion in which elements or radicals combine to form compounds can be determined from their equivalent weights. For example, hydrogen can combine with oxygen to form water; the weight proportion of oxygen to hydrogen in water is the same as the proportion of their equivalent weights, 7.9997 to 1.008 or 7.946 to 1; there is 1 weight of hydrogen for every 7.946 weights of oxygen, or water is about 11.2% hydrogen (by weight). Iron forms two oxides: ferrous oxide (FeO), in which there are 27.924 weights of iron for each 7.9997 weights of oxygen, and ferric oxide (Fe2O3), in which there are 18.616 weights of iron for every 7.9997 weights of oxygen...more

اکی والان چیست؟
هم ارز
محاسبه اکی والان
برچسب ها: مبانی شیمیخواص فیزیکی موادعلم مواد
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیست و یکمین دوره
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیس ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان :نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره شهر : تهران ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره ...بیشتر
نمایشگاه های سال 1401
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران 1401 نوزدهمین دوره
عنوان: نوزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شهر: ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 1400
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر