آنتالپی

آنتالپی

تعداد بازدید: 17407
چهارشنبه 03 دي 1393

آنتالپی

آنتالپی (enthalpy) خاصیت سیستم است و به کل انرژی یک سیستم اطلاق می شود و در واقع بیان کننده تغییرات و انتقال انرژی در سیستم های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی است.

این انرژی می تواند انرژی مورد نیاز جهت ایجاد سیستم در یک فضا با فشار و حجم مناسب باشد. آنتالپی یک کمیت ترمودینامیکی، تابع حالت و نرده ای است. یکای اندازه گیری آن در سیستم SI ژول و در سیستم انگلیسی کالری است.

آنتالپی

رابطه آنتالپی

آنتالپی به مجموع انرژی درونی U و حالضرب حجم در فشار گفته می شود.

H = U + PV

P: فشار سیستم

V: حجم سیستم

U: انرژی درونی سیستم

این سه متغیر دقیقا حالت سیستم را بیان می کند و تغییرات یک واکنش را نشان می دهد.

هنگامی که فرایند در فشار ثابت رخ دهد، حرارت جذب یا آزاد شده همان تغییر آنتالپی است. آنتالپی معمولا با تغییرات آنتالپی بیان می شود طبق رابطه زیر :

ΔH = ΔU + Δ(PV)

اگر دما و فشار در طی فرایند ثابت باشد تغییر آنتالپی به فرم زیر خواهد شد :

ΔH = ΔU + PΔV

همچنین در فشار ثابت مقدار گرما همان تغییر آنتالپی است.

ΔH = q

با دانستن این که واکنش گرماگیر است یا گرماده ما می توانیم رابطه میان ΔH و q را بهتر درک کنیم. اگر واکنش گرما جذب کند q>0 (مثبت) بنابراین ΔH مثبت است.

واکنش گرماگیر

واکنش گرماگیر

و اگر واکنش گرما از دست دهد q<0 (منفی)  و ΔH هم منفی خواهد بود.

واکنش گرماده
واکنش گرده

در فشار ثابت کاری که برای افزایش حجم انجام می شود PΔV است.

خواص ترمودینامیکی برخی مواد

نمونه هایی از فرایندهای گرماده و گرماگیر

فرایندهای گرماده

یخ زدن آب

تبلور نمک

کندانس شدن بخار آب

تشکیل آنیون از یک اتم در فاز گازی

متلاشی شدن ماده

تقسیم اتم

 

فرایندهای گرماگیر

ذوب یخ

ذوب نمک

تبخیر مایع

تشکیل کاتیون از اتم در فاز گاز

پخت نان

تقسیم یک مولکول گاز

جداسازی یک جفت یون

 

منابع و پیوندها

تشکیل شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry

www.kentchemistry.com

 

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است

آنتالپی از دید taherehbaharlu.blogfa.com

آنتالپی سیستم، تابعی ترمودینامیکی است که با مجموع انرژی درونی سیستم و حاصلضرب حجم در فشار آن (در فشار ثلبت) در محیط سیستم، هم ارز است. به عبارت دیگر گرمای جذب شده بوسیله واکنشی که در فشار ثابت انجام می‌گیرد، برابر با تغییر آنتالپی سیستم است. آنتالپی، همانند انرژی داخلی، تابعی از حالت سیستم و مستقل از راهی است که به آن حالت می‌رسد...ادامه

آنتالپی از دید doctor-punk.blogfa.com

آنتالپی مقدار گرمای سیستم در فشار ثابت است. معمولا تغییرات آنتالپی را در دستگاه های آنالیز مورد سنجش قرار می دهند. در واکنش های گرماگیر این تغییرات مثبت است یعنی آنتالپی سیستم در صورتی که واکنش گرماگیر باشد افزایش خواهد یافت درحالی که تغییرات آنتالپی واکنش های گرمازا منفی است یعنی آنتالپی سیستم هایی که در آنها این نوع از واکنش ها انجام می شوند کاهش می یابد. آنتالپی با انرژی درونی مرتبط است. مقدار کار مربوط به تغییر حجم نمونه ناشی از فشار سیستم تفاوت این دو را موجب می شود. تغییرات آنتالپی را با استفاده از روش کالریمتری سنجشی مقیاسی تعیین می کنند و از آن مقدار ظرفیت حرارتی ویژه نمونه را به دست می آورند...ادامه

آنتالپی از دید grc.nasa.gov

For a gas, a useful additional state variable is the enthalpy which is defined to be the sum of the internal energy E plus the product of the pressure p and volume V. Using the symbol H for the enthalpy

H = E + p * V

The enthalpy can be made into an intensive, or specific , variable by dividing by the mass. Propulsion engineers use the specific enthalpy in engine analysis more than the enthalpy itself

How does one use this new variable called enthalpy? Let's consider the first law of thermodynamics for a gas. For a system with heat transfer Q and work W, the change in internal energy E from state 1 to state 2 is equal to the difference in the heat transfer into the system and the work done by the system: …more

تعریف آنتالپی
آنتالپی چیست
درباره آنتالپی
enthalpy
آنتالپی سیستم
آنتالپی واکنش
آنتالپی فرایند
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیست و یکمین دوره
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیس ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان :نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره شهر : تهران ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران 1401 نوزدهمین دوره
عنوان: نوزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شهر: ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران بیست و ششمین دوره
عنوان: نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران بیست و ششمین د ...بیشتر
نمایشگاه های سال 1401
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر