توان اسب بخار

توان اسب بخار

تعداد بازدید: 6472
چهارشنبه 03 دي 1393

توان اسب بخار

 

توان اسب بخار (Horsepower) انگلیسی واحد قدرت است وهمچنین اسب بخار توانایی انجام کار در میزان   33000 ft.lb در هر دقیقه  یا    550 ft.lbدر هر ثانیه می باشد.

توجه داشته باشید که قدرت کار در واحد زمان است و کار نیز نیرو از راه دور می باشد. به عنوان مثال در سیستم گرانش ،نیروی اعمالی  وزن (mg) است.

توان اسب بخار پمپ

:توان اسب بخار کل را می توان از رابطه زیر بدست آورد

Php = mmin h g / 33000         (1

که در این رابطه Php  توان بر حسب اسب بخار،  mmin   دبی جرمی جریان بر دقیقه بر حسب (پوند بر دقیقهh هد و یا ارتفاع بر حسب (ft) و g شتاب با مقدار 32 ft/s2  می باشد.

رابطه (1) می تواند به رابطه زیر تبدیل شود:

Php = msec h g / 550         (1b

که در این رابطه msec  دبی جرمی بر ثانیه می باشد که بر حسب (lbm/s) است.

همچنین رابطه (1) می تواند به رابطه زیر تبدیل شود:

Php = γ Q h / 33000         (1c

که در این رابطه Q دبی حجمی بر حسب(ft3/min) و γ وزن مخصوص برحسب(lbf/ft3 ) می باشد.

 

توان اسب بخار جریان آب بر حسب gal/min:

توان اسب بخارجریان آب بر حسب gal/min را می توان از رابطه زیر بدست آورد:

Pwhp = SG Qgal h / 3960         (1d

که در این رابطه Q  دبی حجمی بر حسب(جی پی ام)،  SG وزن مخصوص و h هد بر حسب (ft) می باشد.

SG برای آب در دمای 32oF معادل 1.001 و در دمای 240oF معادل 0.948 می باشد.

برخی تبدیل واحد های مورد نیاز:

  • 1 hp (English horse power) = 745.7 W
  • 1 ft (foot) = 0.3048 m

توان ترمزی

توان ترمزی یا توان شافت بر حسب اسب بخار برای پمپ یا فن:

قدرت شافت بر حسب اسب بخار برای پمپ یا فن مطابق رابطه زیر محاسبه می شود:

Pbhp = ( γ Q h / 33000 ) / η         (2

که در این رابطه Pbhp  توان بر حسب اسب بخار یا (hp)،  دQ دبی حجمی بر حسب (ft3/min, cfm) و η  راندمان می باشد.

توان ترمزی یا توان شافت بر حسب اسب بخار برای توربین:

اسب بخار شافت برای توربین از رابطه زیر بدست می آید:

Pbhp = η ( γ Q h / 33000 )         (2b

توان ورودی اسب بخار برای موتور الکتریکی

توان ورودی اسب بخار برای موتور الکتریکی پمپ یا فن طبق دو رابطه زیر بدست می آید:

Php_el = Pbhp / ηe         (3

Php_el = (m h / 33000) / (η ηe)         (3b

که در این روابط Php_el   توان ورودی برای موتور الکتریکی، ηe  راندمان مکانیکی برای موتور الکتریکی می باشد.

تبدیل توان اسب بخار به کیلو وات یا سایر واحد ها:

توان بر حسب اسب بخار را می توان به واحد های رایجی همچون واحد های زیر تبدیل نماییم:

1 hp (English horse power) = 745.7 W = 0.746 kW = 550 ft.lb/s = 2545 Btu/h

= 33000 ft.lb/m = 1.0139 metric horse power

تبدیل اسب بخار به کیلو وات طبق رابطه زیر صورت می گیرد:

PkW = 0.746 Php         (4

با توجه به رابطه (4)، رابطه(3b) به رابطه زیر تبدیل می شود که در این رابطه توان را بر حسب کیلو وات به صورت مستقیم بدست می آوریم:

PkW = 0,746 (m h / 33000) / η ηe         (5

اسب بخار مورد نیاز برای پمپاژ آب

انرژی مورد نیازآب توسط پمپ را water horsepower می نامند و طبق رابطه زیر بدست می آید:

Pwhp = q h sg / 3960     (1

که در این رابطه Pwhp  توان مورد نیاز پمپ بر حسب(اسب بخار)، q دبی بر حسب (گالن بر دقیقه)، h هد بر حسب (فوت) و sg نیز وزن مخصوص می باشد.

برای تخمین توان مورد نیاز برای پمپاژ آب در دمای 60 درجه فارنهاید برحسب اسب بخار به جدول زیر مراجعه می کنیم:

 

50

40

35

30

25

20

15

10

5

ارتفاع(ft)

 

 

دبی  حجمی(gpm)

0.06

0.05

0.04

0.04

0.03

0.03

0.02

0.01

0.01

5

0.13

0.10

0.09

0.08

0.06

0.05

0.04

0.03

0.011

10

0.19

0.15

0.13

0.11

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

15

0.25

0.20

0.18

0.15

0.13

0.10

0.08

005

0.03

20

0.32

0.25

0.22

0.19

0.16

0.13

0.10

0.06

0.03

25

0.38

0.30

0.27

0.23

0.19

0.15

0.11

0.08

0.04

30

0.44

0.35

0.31

0.27

0.22

0.18

0.13

0.09

0.04

35

0.51

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

40

0.57

0.46

0.40

0.34

0.28

0.23

0.17

0.11

0.06

45

0.63

0.50

0.44

0.38

0.32

0.25

0.19

0.13

0.06

50

0.76

0.61

0.53

0.46

0.38

0.30

0.23

0.15

0.08

60

0.88

0.71

0.62

0.53

0.44

0.35

0.27

0.18

0.09

70

1.0

0.81

0.71

0.61

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

80

1.1

0.91

0.80

0.68

0.57

0.46

0.34

0.23

0.11

90

1.3

1.00

0.88

0.76

0.63

0.50

0.38

0.25

0.13

100

 

منابع و پیوندها

گردآوری  شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

http://www.engineeringtoolbox.com/pumping-water-horsepower-d_753.html

http://www.engineeringtoolbox.com/horsepower-d_472.html

 

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است

توان اسب از دید ammacu.blogfa.com

مفاهیمی راجع به اسب بخار

سب بخار می تواند به واحد های دیگر هم تبدیل شود 

●یک اسب بخار برابر با ۷٤۶ وات است.پس اگر یک اسب را به چرخی وصل کنیم تا آن را بچرخاند با آن چرخ می توان مولد برقی را به کار انداخت که ۷٤۶ وات توان تولید می کند.

●انرژی حاصل از یک اسب بخار در مدت یک ساعت برابر  ۲۵٤۵BTU است که هر BTU انرژی مورد نیاز برای بالا بردن دمای یک پوند  آب به اندازه ی یک درجه ی فارنهایت است.

●یک BTU برابر ١۰۵۵ ژول،یا ۲۵۲ گرم-کالری ویا ۲۵۲/۰ کالری غذایی است.یک اسب احتمالا ۶٤١ کالری غذایی را در یک ساعت می سوزاند... ادامه

 

توان اسب از دید en.wikipedia.org

Horsepower (hp) is the name of several units of measurement of power, the rate at which work is done. The most common conversion factor, especially for electrical power, is 1 hp = 746 watts. The term was adopted in the late 18th century by Scottishengineer James Watt to compare the output of steam engines with the power of draft horses. It was later expanded to include the output power of other types of piston engines, as well as turbines, electric motors and other machinery. The definition of the unit varied between geographical regions. Most countries now use the SI unit watt for measurement of power. With the implementation of the EU Directive 80/181/EEC on January 1, 2010, the use of horsepower in the EU is only permitted as supplementary unit... more

توان اسب بخار از دید auto.howstuffworks.com

 

Chances are you've heard about horsepower. Just about every car ad onTV mentions it, people talking about their cars bandy the word about and even most lawn mowers have a big sticker on them to tell you the horsepower rating.

But what is horsepower, and what does the horsepower rating mean in terms of performance? In this article, you'll learn exactly what horsepower is and how you can apply it to your everyday life.

The term horsepower was invented by the engineer James Watt. Watt lived from 1736 to 1819 and is most famous for his work on improving the performance of steam engines. We are also reminded of him every day when we talk about 60-watt light bulbs... more

قدرت اسب
توان
توان اسب برای پمپ
توان اسب برای توربین
اسب بخار چیست
توان اسب چیست
برچسب ها: موتور
کسب مقام دوم جشنواره احتراق توسط شرکت پاکمن
  عنوان خبر : کسب رتبه دوم توسط شرکت پاکمن در سومین جشن ...بیشتر
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع های سوخت و احتراق
  عنوان جشنواره : سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع ه ...بیشتر
بازدید جناب دکتر ستاری معاونت علمی و‌ فناوری ریاست جمهور از آخرین دستاورد های شرکت دانش بنیان پاکمن
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در شرکت دانش بنیان پاکمن، از جدیدترین دس ...بیشتر
نمایشگاه ساختمان و تاسیسات با گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع
عنوان :نمایشگاه ساختمان و تاسیسات با گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع  ...بیشتر
تقویم نمایشگاه های بین المللی سال 1397
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
عنوان : پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش شهر : جزیره کیش سال ...بیشتر
نمایشگاه صنعت ساختمان البرز 97
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه صنعت ساختمان البرز شهر : تهران س ...بیشتر
نمایشگاه فن آوری های نوین در صنعت ساختمان و صنایع وابسته
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه فن آوری های نوین در صنعت ساختمان و صنایع وابسته ...بیشتر
هفدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک
عنوان : هفدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک شهر : ا ...بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
عنوان:چهاردهمین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی شهر: ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر