جریان لزج

جریان لزج

تعداد بازدید: 5287
چهارشنبه 03 دي 1393

جریان لزج

جریانی روی صفحه تخت را در نظر بگیرید با شروع از لبه بالارونده صفحه، ناحیه ای به وجود می آید که در آن تاثیر نیروهای لزج احساس می شود. این نیروهای لزجی بر حسب تنش برشی، Ƭ، بین لایه های سیال بیان می شود. اگر این تنش را متناسب با گرادیان سرعت عمودی بگیریم معادله لزجت چنین نوشته می شود.

 

 

جریان لزج

ضریب تناسب µ را لزجت دینامیکی می نامند. مجموعه یکاهای نمونه آن نیوتن_ثانیه بر متر مربع است. لزجت واحدهای بسیاری دارد اما برای انتخاب گروه صحیح سازگار با فرمول بندی مورد نظر باید دقت کرد. ناحیه جریانی که از لبه بالا رونده صفحه بسط می یابد و تاثیرات لزجت در آن مشاهده می شود به لایه مرزی موسوم است. برای تعیین موقعیت y که لایه مرزی در آنجا پایان می یابد از نقطه اختیاری استفاده می شود. این نقطه معمولا مختصاتی انتخاب می شود که سرعت در آنجا 99 در صد سرعت جریان آزاد است.

نیم رخ سرعت آرام روی صفحه تخت

در ابتدا بسط لایه مرزی آرام است ولی در فاصله ای بحرانی از لبه بالا رونده، بسته به میدان جریان و خواص سیال در جریان آشفتگی های کوچکی شروع به قوی شدن کرده و فرایند گذرا صورت می گیرد تا جریان نا آرام شود. ناحیه جریان ناآرام را می توان به صورت تکان خوردن شدید تصادفی همراه پس و پیش رفتن تکه های سیال در تمام جهات مجسم کرد. انتقال از جریان آرام به ناآرام وقتی صورت می گیرد که :

u: سرعت جریان آزاد

x: فاصله از لبه بالا رونده

v: لزجت سینماتیکی

این گروه جملات خاص را عدد رینولدز می نامند و اگر واحد همه آیتم ها در دستگاه یکسان باشد کمیتی بی بعد است.

عدد رینولدز بحرانی برای گذار روی صفحه تخت را در اکثر تحلیل ها معمولا 5×105 می گیرند. این عدد در موقعیت عملی شدیدا به شرایط زبری سطح و میزان ناآرامی جریان آزاد بستگی دارد. حدود معمول عدد رینولدز برای شروع عمل گذار ما بین 5×105 و 106 است. عمل گذار در آشفتگی های خیلی بزرگ موجود در جریان ممکن است با عدد رینولدز 105 شروع و برای جریان های کاملا بی افت و خیز از 2×106 یا بیشتر شروع شود. در حقیقت فرایند گذار محدوده ای از اعداد رینولدز را در بر می گیرد. پس از تکمیل فرایند گذار جریان ناآرام گسترش می یابد. جریان ناآرام معمولا به ازای اعداد رینولدزی دیده می شود که دو برابر اعداد رینولدز شروع فرایند گذارند. ساز و کار فیزیکی لزجت مبادله اندازه حرکت است. وضعیت جریان آرام را در نظر بگیرید. مولکول ها از قشری به دیگری رفته و اندازه حرکت متناظر سرعت جریان را با خود حمل می کنند. انتقال اندازه حرکت نابی از مناطق سرعت بالا به مناطق سرعت پایین وجود دارد که موجب نیرویی در جهت جریان می شود این نیرو تنش برشی لزجی است.

آهنگ انتقال اندازه حرکت به آهنگ حرکت مولکول ها به عرض لایه های سیال بستگی دارد. مولکول های گاز با سرعت متوسطی که متناسب با ریشه دوم دمای مطلق است به این طرف و آن طرف می روند. زیرا دما را در نظریه جنبشی گازها با انرژی جنبشی مولکولی تعیین می شود. هر چه مولکول ها سریعتر حرکت کنند اندازه حرکت بیشتری انتقال می دهند. پس باید انتظار داشت که لزجت گاز تقریبا متناسب با ریشه دوم دما باشد.

در منطقه جریان ناآرام دیگر لایه های مجزای سیال ملاحظه نمی شود و مجبوریم مفهوم تا حدی متفاوت برای کنش لزجی جستجو کنیم. اگر به جای حمل میکروسکوپی،  مولکول ها را منفرد تصور کنیم که  انرژی و اندازه حرکت حمل می کنند فرایند جریان ناآرام را بهتر می توان درک کرد. طبیعی است انتظار داشته باشیم که جرم بزرگتر اجزای ماکروسکوپی سیال، انرژی و اندازه حرکت بیشتری انتقال دهند تا مولکول های منفرد و نیروی برشی_لزجی بزرگتری نیز داریم. تجربه تایید می کند که کنش لزجی بزرگتر در حریان ناآرام است که موجب تخت شدن نیم رخ سرعت می شود.

 

جریان در ورودی لوله

جریان در ورودی لوله

جریان در لوله را مطابق شکل در نظر بگیرید یک لایه مرزی در مدخل لوله تشکیل می شود. گاهی لایه مرزی کل لوله را پر می کند و می گویند سیال کاملا توسعه یافته است. در جریان آرام نیم رخ سرعت به صورت سهمی است و در جریان ناآرام نیم رخ تا حدی بی نوک تر مشاهده می شود

منابع و پیوندها

گرداوری شده توسط دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن

صفحه مهندسی مکانیک

جی.پی.هولمن ترجمه حسن حقیقی تاجور، انتقال گرما، نشر کتاب دانشگاهی، سال 1386

mdp.eng.cam.ac.uk/web/library/enginfo

 

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است

 

جریان لزج از دید grc.nasa.gov

As an object moves through a fluid, or as a fluid moves past an object, the molecules of the fluid near the object are disturbed and move around the object. Aerodynamic forces are generated between the fluid and the object. The magnitude of these forces depend on the shape of the object, the speed of the object, the mass of the fluid going by the object and on two other important properties of the fluid; the viscosity, or stickiness, and the compressibility, or springiness, of the fluid. To properly model these effects, aerospace engineers use similarity parameters which are ratios of these effects to other forces present in the problem. If two experiments have the same values for the similarity parameters, then the relative importance of the forces are being correctly modeled...more

جریان لزج از دید cnx.org/content

Sometimes we can predict if flow will be laminar or turbulent. We know that flow in a very smooth tube or around a smooth, streamlined object will be laminar at low velocity. We also know that at high velocity, even flow in a smooth tube or around a smooth object will experience turbulence. In between, it is more difficult to predict. In fact, at intermediate velocities, flow may oscillate back and forth indefinitely between laminar and turbulent...more

تعریف جریان لزج
جریان لزج چیست
جریان در سیال
پروفیل جریان در سیال
برچسب ها: انتقال حرارتحرارت
تقویم نمایشگاهی 98
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز-تیرماه 98
عنوان: بیست و یکمین  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز شهر: شیر ...بیشتر
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان و تاسیسات و گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع -بهمن ماه 98
عنوان :بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان و تاسیسات و گرایش برج ها و ...بیشتر
هجدهمین نمايشگاه بين المللی تجهيزات و تاسيسات سرمايشی و گرمايشی اصفهان-دی ماه 98
عنوان:هجدهمین نمايشگاه بين المللی تجهيزات و تاسيسات سرمايشی و گرمايشی اصفهان ...بیشتر
نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز-دیماه 98
عنوان: نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز شهر: شیراز تاریخ شروع:&n ...بیشتر
نهمین نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی رشت-آذرماه 98
عنوان:نهمین نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی رشت شهر: رش ...بیشتر
نمایشگاه ساختمان اهواز-آذرماه 98
عنوان:نمایشگاه ساختمان اهواز-آذرماه 98 شهر: اهواز تاریخ شروع:  ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز-آبان 98
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز 98 شه ...بیشتر
نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز-آبان 98
عنوان :  نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز شهر :&nb ...بیشتر
هفدهمین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته کرمان-شهریور 98
عنوان: هفدهمین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته کرمان شهر: کرمان تار ...بیشتر
اولین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستانی کیش-شهریورماه 98
عنوان:اولین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستا ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر