لوله کشی در تبرید

لوله کشی در تبرید

تعداد بازدید: 10999
چهارشنبه 03 دي 1393

لوله کشی تبرید

در سیستم های تبرید مسیر لوله کشی (refrigrant piping) باید حتی الامکان کوتاه مستقیم و بدون پیچ و خم زیاد باشد و به صورتی انجام گیرد که ارتعاش کمپرسور و انبساط لوله را جذب کند و روی کمپرسور را نگیرد (در هنگام باز کردن سرسیلندر کمپرسور) و مزاحم تعمیر آن نباشد. لوله ها باید فاصله کافی از دیوار و از یکدیگر داشته باشند تا بتوان آن ها را عایقکاری کرد. برای عبور از دیوار و سقف و کف باید غلاف  (sleeve) در نظر گرفت و سایز غلاف آنقدر باشد تا مانع عایقکاری لوله نگردد. لوله کشی چند کمپرسور کنار هم باید به صورتی انجام شود که طول لوله کشی های مشابه در تمام کمپرسورها با هم برابر باشند. خصوصا برای برگشت روغن به کمپرسور باید فشارهای خطوط تقریبا برابر باشند. در جاهایی که لوله ممکن است در معرض آسیب دیدگی باشد باید از داخل غلاف فولادی عبور داده شوند. لوله هایی که در محل های عبور نردبان و لیفتراک قرار دارند باید حداقل 7.5´ از کف فاصله داشته باشد.

در مطالعه جریان سیال چه مایع چه گاز به بررسی روابط میان سرعت، فشار، اصطکاک، چگالی و ویسکوزیته پرداخته می شود. رسیدن به حداکثر ظرفیت با حداقل هزینه از شریط  مطلوب است. هنگام برگشت روغن از درون سیلندر برای روانکاری مقدار کمی از مایع مبرد نیز باز می گردد. بخار روغن و مبرد اگرچه به آسانی ترکیب نمی شوند و روغن تنها سیرکوله می شود اما در صورتی که سرعت و جرم بخار مبرد زیاد باشد می توان با روغن در سیستم سیرکوله شود. برای اطمینان از گردش روغن در مدار، سرعت مبرد در خطوط مکش، تخلیه و جریان باید در حد مطلوب نگاه داشت شود.

لوله کشی تبرید

نکات مهم در لوله کشی سیستم تبرید

 • کنترل تغذیه مناسب مبرد به اواپراتور
 • بیش از حد نبودن سایز لوله ها تا افت فشار بالا ایجاد نشود
 • جلوگیری از به دام افتادن روغن روانکار در بخش های مختلف سیستم
 • گردش مداوم روغن در کمپرسور
 • جلوگیری از ورود مبرد به داخل محیط کمپرسور حین کار
 • تمیزکاری و خشک نگه داشتن سیستم
 • فاصله میان کندانسور و گیرنده ها باید تا حد امکان کوتاه باشد.
 • کندانسور باید در محلی بالاتر از گیرنده ها قرار گیرد.
 • اگر سیستم مجهز به کندانسور هوا خنک و گیرنده های مایع باشد بهتر است که گیرنده را درون ساختمان قرار دهند.

سرعت مبرد در لوله

سرعت در بخش های مختلف سیستم تبرید عبارتند از :

خطوط مکش :  400-700 fpm(2-3.5 m/sec)

خطوط تخلیه : 500-3500 fpm (2.5-18 m/sec)

 خطوط جریان :  125-450 fpm (0.6-2.3 m/sec)

خطوط جریان از کندانسور به گیرنده ها باید برای سرعت 100 fpm (0.5 m/se) یا کمتر سایز شوند تا اطمینان حاصل کنیم که فشار مثبت بوده و سیال باز نمی گردد.

خطوط جریان از گیرنده ها به اواپراتور باید برای سرعت های زیر 300 fpm (1.5 m/sec) سایز شوند تا موقع کارکرد شیربرقی از ضربه قوچ جلوگیری به عمل آید.

در سایزینگ خطوط جریان برای کاهش هزینه ها سایز لوله ها را تا حد امکان کوچک در نظر می گیرند که این کار در مکش و تخلیه باعث افت بیشتری شده و ظرفیت کمپرسور پایین می آید. از طرف دیگر زیادتر گرفتن سایز لوله ها نیز در کار شیر انبساط اختلال ایجاد می کند.

معیار اصلی تعیین افت فشار، تغییر در درجه حرارت اشباع است. به طور معمول در طراحی سیستم تبرید برای هر یک از بخش های مکش، تخلیه و خطوط جریان، F  °2 افت از دمای اشباع در نظر گرفته می شود. افت فشار در خطوط جریان باعث کاهش راندمان سیستم شده و سایز مناسب لوله ها باید بر اساس راندمان بالا و هزینه های پایین طراحی گردد.

خطوط میان کندانسور و گیرنده ها باید به دقت سایز شوند. همانطور که لوله ها نباید بیش از حد قطور باشند، نباید خیلی هم باریک باشند چرا که باریک بودن لوله، عبور مبرد به کندانسور را محدود می کند.

گیرنده ها Receivers

گیرنده های مبرد، مخازنی هستند که مبرد اضافی در سیستم تبرید را در خود ذخیره می کند. آن ها وظایفی دارند از جمله :

 1.  زمانی که بخش دیگری از سیستم در حال کار است، ظرفیت ذخیره پمپ را پایین نگاه می دارد.
 2. تخلیه بیش از حد مبرد را با توجه به فشار کندانسورهای هوا خنک کنترل می کند.
 3. وقتی که اواپراتور با شیر انبساط، شیر دستی یا شناورهای فشار پایین تغذیه می شود، بارهای متفاوتی خواهد داشت. در بار پایین اواپراتور نیاز به شارژ بیشتر داشته و هنگام افزایش بار، شارژ اواپراتور باید کاهش پیدا کند و گیرنده باید مبرد بیشتر را در خود ذخیره نماید.

چند نکته در باره گیرنده

 • بهتر است گیرنده نزدیک کندانسور باشد
 • اگر در سایز لوله شک داشتید سایز لوله را تا دو برابر افزایش دهید
 • حداقل ابعاد لوله عمودی همیشه باید طوری باشد تا بر اصطکاک غلبه کند
 • در بالای کندانسور و گیرنده باید شیر فشار شکن نصب شود
 • هنگام استفاده از یک نوع گیرنده، سیال باید همیشه از کندانسور به گیرنده جریان داشته باشد.

گیرنده

خطوط جریان Liquid Lines

افت فشار در خطوط نباید طوری باشد که در سیال حباب شکل گیرد. سیستم ها معمولا برای افت فشار 1 تا 2 درجه  از دمای اشباع که به دلیل اصطکاک اتفاق می افتد، طراحی می شوند.(جدول1)

استفاده از مایع متراکم تنها راه غلبه بر افت فشار در خطوط انبساطی  اواپراتور است. اگر مایع متراکم ناکافی باشد راندمان سیستم کاهش خواهد یافت. افت فشار اصطکاکی در خطوط جریان بیشتر به دلیل لوازم جانبی مانند شیر برقی ها، فیلترها . اتصالات میان خروجی گیرنده و دستگاه تغذیه مبرد در اواپراتور می باشد. رایزرها در خط جریان محل اصلی افت فشار هستند آن ها افتی معادل با 0.5 PSI در هر فوت ایجاد می کنند. در نهایت افت کلی از جمع افت های اصطکاکی و رایزرها به دست می آید.

    

جدول1

افت فشار به ازای تغییر 1 درجه فارنهایت در بخار اشباع

افت فشار PSI

مبرد

2.9

R-22

1.9

R-12

2.1

R-134a

3.1

R-502

 

 

خطوط مکش Suction Lines

خطوط مکش از نقطه نظر طراحی از خطوط تخلیه و جریان اهمیت بیشتری دارد. خط مکش باید :

·در بار کامل، کمترین افت را داشته باشد

·روغن برگشتی از اواپراتور به کمپرسور تحت مینیمم بار باشد

·جلوگیری از نشت روغن از اواپراتور در حال کار به اواپراتور غیرفعال

وجود افت در خط مکش باعث کاهش ظرفیت شده چرا که موجب می شود کمپرسور در فشار پایینی کار کند تا دمای تبخیر در کویل ها حفظ شود. با کاهش فشار مکش، هر پوند مبرد در بازگشت به کمپرسور وزن و فضای بیشتری اشغال می کند در نتیجه پمپاژ از کمپرسور کم شده. به طور مثال در یک نمونه کمپرسور با مبرد  R-502 و دمای  -40 درجه سلسیوس،سیستم 6 درصد ظرفیت اسمی خود را در 1-PSI فشار مکش از دست می دهد. (جدول 2)

جدول2 افت فشار

R-502

R-22

R-12

دمای تبخیر ºF

3.3

3

2

45

2.4

2.2

1.35

20

1.85

1.65

1

0

1.35

1.15

0.75

-20

1

0.8

0.5

-40

 

هنگام سایزینگ خطوط مکش حفظ سرعت کافی برای برگشت روغن به کمپرسور اهمیت ویژه ای دارد. جابه جایی روغن در مسیر مکش بستگی به هم سرعت و هم جرم بخار مکش شده دارد. هنگامی که جرم یا چگالی کاهش پیدا کند سرعت زیادی لازم است تا روغن را به گردش در آورد. استانداردهای طراحی در خطوط افقی مکش سرعت 700 fpm (3.5 m/sec) و در خطوط عمودی 500 fpm (2.5 m/sec) را توصیه نموده اند.

خطوط تخلیه Discharge Lines

خطوط حاوی گازهای داغ باید حاوی شرایط زیر باشد:

·جلوگیری از به دام افتادن روغن در خطوط بار

·جلوگیری از برگشت مبرد متراکم و روغن به کمپرسور

·اتصالات دقیق میان خطوط اصلی با کمپرسور

·اجتناب از سر و صدای بیش از حد و لرزش ناشی از گازهای داغ کمپرسور

هنگام سایزینگ خطوط تخلیه، مسیرهایی که بخار مبرد را از کمپرسور به کندانسور ارتباط می دهند همانند خطوط مکش طراحی می شوند. افت فشار گازهای داغ، قدرت کمپرسور در هر واحد تبرید را کاهش می دهد (با افزایش نسبت تراکم).

خطوط تخلیه

عایق کاری لوله های تبرید

تمام مفاصل و اتصالات قابل نشت باید قبل از هر چیز کاملا عایقکاری شوند. لوله مکش برای جلوگیری از جذب حرارت باید عایق گردد خطوط عایق کاری شده که امکان نشت رطوبت در آن وجود دارد باید کاملا با سیل مهر و موم گردند تا هر گونه امکان نشت کندانسه ها در آن از بین برود.

لوله های عبور جریان نیاز به عایق ندارد مگر در موقعی که از مناطق دما بالا عبور می کند. در مواقعیکه لوله مکش و جریان نزدیک هم باشند هر دو را می توان با هم عایق کرد.

لوله تخلیه گازهای داغ نیز نباید عایق گردد مگر در نقاطی که احتمال تماس دست افراد به آن باشد.

لوله کشی تبرید از دید free-ed.net/sweethaven

Certain general precautions for the installation of refrigerant lines should be followed. When the receiver is above the cooling coil, the liquid line should be turned up before going down to the evaporator. This inverted loop prevents siphoning of the liquid from the receiver over into the cooling coil through an open or leaking expansion valve during compressor shutdown periods. If siphoning starts, the liquid refrigerant flashes into a gas at the top of the loop, breaking the continuity of the liquid volume and stopping the siphoning action...more

لوله کشی تبرید از دید achrnews.com

Refrigeration is the process of moving heat from one location to another by the use of refrigerant in a closed cycle. A refrigeration cycle consists of oil management, gas and liquid separation, subcooling, superheating, piping of refrigerant in a liquid and gas, and two-phase flow in the condenser drain line...more

منابع و پیوندها

گرد آوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

Refrigerant Piping Handbook

http://www.hvacfun.com/a-understanding

 

 

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است

اصول طراحی لوله کشی تبرید
لوله کشی سیستم های تبرید
سیستم لوله کشی در تبرید
برچسب ها: لوله کشیتبریدلوله
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیست و یکمین دوره
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیس ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان :نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره شهر : تهران ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره ...بیشتر
نمایشگاه های سال 1401
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران 1401 نوزدهمین دوره
عنوان: نوزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شهر: ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 1400
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر