گالوانیزه رنگی

گالوانیزه رنگی

تعداد بازدید: 3483
چهارشنبه 03 دي 1393

گالوانیزه رنگی

گالوانیزه رنگی (Color Galvanizing) به وسیله تاثیر لایه های اکسید ایجاد شده طی فرآیند گالوانیزه گرم، انجام شده و بدین صورت می توان پوشش های رنگی به دست آورد. پوشش های گالوانیزه رنگی عموما از حمام هایی حاصل می شوند که حداقل شامل یکی از عناصر تیتانیم، منگنز، وانادیم و سایر عناصر مشابه باشند. پوشش های ایجاد شده دارای مشکلاتی نظیر کم بودن ضخامت، بی رنگ شدن سریع و پوسته کردن پوشش با گذشت زمان می باشند. هم چنین ایجاد رنگ دلخواه و کنترل یکنواختی آن نیز مشکل است. به دلیل وجود همین مشکلات، علی رغم شناخت تکنیک ایجاد پوشش های گالوانیزه رنگی، سال ها طول کشیده است تا ایجاد این پوشش ها به طور کاربردی ممکن شود.

با استفاده از یک حمام گالوانیزه روی، شامل عنصر آلیاژی تیتانیم یا منگنز و یا هر دوی آن ها می توان پوشش هایی به رنگ طلایی، زرد، ارغوانی و ... را بسته به نوع و مقدار اکسیداسیون به دست آورد. برای انجام این کار قطعه فولادی را درون حمام مذاب با دمای 480 تا 700 درجه سانتی گراد وارد می کنند و به مدت 1 تا 2 دقیقه نگه می دارند و پس از خروج قطعه از داخل مذاب یا آن را بلافاصله خنک می کنند و یا اینکه ابتدا قطعه را برای مدت کوتاهی در دمای 450 تا 550 درجه سانتی گراد حرارت می دهند و سپس خنک می کنند. برای به دست آوردن پوشش مناسب، میزان عناصر ناخالصی موجود در شمش روی نباید بیشتر از 1.5 درصد وزنی باشد.

  گالوانیزه رنگی

برای ایجاد پوشش های رنگی مطلوب تر، علاوه بر Ti و Mn معمولا حداقل یکی از عناصر آلیاژی مس (0.5-0.1%)، کروم (0.05-0.01%) و نیکل (0.05-0.01%) را نیز به حمام مذاب می افزایند.

تاثیر عناصر آلیاژی در گالوانیزه رنگی

1- تیتانیم

اگر مقدار  تیتانیم موجود در حمام کمتر از 0.3 % باشد، امکان رشد لایه اکسید، در لایه های گالوانیزه به وجود نمی آید و حتی در صورت قرار دادن نمونه ها پس از خروج از مذاب در حداکثر حرارت، برای زمان لازم جهت ایجاد لایه های اکسیدی، باز هم رنگ ایجاد شده به قدری ضعیف است که تفاوتی با پوشش های گالوانیزه معمولی نمی کند. از طرف دیگر اگر میزان تیتانیم در حمام بیش از 0.7 % باشد، سرعت تشکیل فیلم اکسیدی به قدری زیاد می شود که کنترل رنگ های ایجاد شده بسیار مشکل خواهد بود و هم چنین مقدار اکسیدی که در حمام ایجاد می شود به قدری زیاد می شود که باعث افت قدرت تر کنندگی مذاب می شود.

2- منگنز

تاثیر حضور منگنز در حمام مذاب در خارج از دامنه 0.1-0.5 درصد وزنی، درست شبیه تاثیر تیتانیم است. یعنی اگر کم باشد، رنگ ایجاد شده بسیار ضعیف و اگر بیشتر از 0.5 درصد وزنی باشد، با مشکل زیاد بودن سرعت ایجاد لایه اکسیدی رو به رو خواهیم بود.

گالوانیزه رنگی

3- مس

اگر میزان تیتانیم و منگنز موجود در حمام به حد بالایی آن ها نزدیک  شود، سرعت تشکیل لایه های اکسیدی زیاد شده و کنترل رنگ پوشش مشکل می شود. ولی در چنین حالتی وجود 0.1 – 0.5 % وزنی مس در حمام، موجب کاهش سرعت اکسیداسیون می شود و در نتیجه کنترل رنگ های حاصل و بهبود خواص تر کنندگی مذاب امکان پذیر می شود. اگر میزان مس موجود در حمام مذاب خارج از دامنه مذکور باشد، نمی توان چنین خواصی را از آن انتظار داشت.

4- کروم و نیکل

در حمام های گالوانیزه دارای تیتانیم و منگنز، این عناصر (تیتانیم و منگنز) تمایل دارند که در لایه های سطحی مذاب جمع شوند که در نتیجه موجب افزایش اکسیداسیون در لایه های سطحی می شوند و قدرت تر کنندگی حمام و بازدهی آن را کاهش می دهند. حضور 0.01-0.05% کروم و یا نیکل در حمام، موجب توزیع یکنواخت تیتانیم و منگنز در حمام می شود و در نتیجه مشکل فوق رفع می شود.

منابع و پیوندها

گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

محمد قربانی، پوشش دادن فلزات جلد 2، موسسه انتشارات علمی، 1385.

 

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

 

ایجاد پوشش های گالوانیزه رنگی

حمام های مورد استفاده برای ایجاد رنگ های مختلف به شرح زیر است:

- ایجاد رنگ طلایی در حمام آلیاژی Ti-Zn

برای ایجاد چنین رنگی، قطعه آهنی یا فولادی را در حمام مذاب روی دارای 0.5-0.1 % وزنی تیتانیم، با دمای 470-450 وارد می کنند و پس از گذشت حداقل 1 دقیقه ، آن را از مذاب خارج و به مدت 5 تا 20 ثانیه در هوا نگه می دارند، آنگاه قطعه را وارد حمام آب سرد یا گرم می کنند. اگر این شرایط کاملا فراهم نشود ایجاد رنگ طلایی مطلوب امکان پذیر نخواهد بود. قطعه ای که با این روش پوشش داده شده در دامنه وسیعی از شرایط کاربردی، دارای مقاومت به خوردگی زیاد می باشد.

- ایجاد رنگ ارغوانی روشن در حمام آلیاژی Ti-Zn

چنین رنگی را می توان از طریق فروبردن قطعه درون حمام مذاب روی، دارای 0.5-0.1%  وزنی تیتانیم در دمای 550-500 درجه سانتی گراد به مدت حداقل یک دقیقه، بدست آورد. پس از خروج قطعه از داخل مذاب یا آن را برای مدت 50-10 ثانیه در هوا نگاه می دارند یا برای مدت 20-10 ثانیه در دمای 520-500 درجه سانتی گراد حرارت می دهند. پس از آن قطعه را در حمام آب سرد یا گرم خنک می کنند. مقاومت به خوردگی آهن یا فولاد با چنین پوششی بسیار مطلوب است.

- ایجاد رنگ قرمز در حمام آلیاژی Ti-Mn-Zn

برای به دست آوردن چنین رنگی قطعه را درون حمام مذاب روی حاوی 0.2-0.5%  وزنی تیتانیم و 0.15-0.05% وزنی منگنز در دمای 600-580 درجه سانتی گراد فرو می برند و به مدت حداقل 1 دقیقه نگه می دارند، پس از خروج قطعه از داخل مذاب آن را به مدت 30 تا 70 ثانیه حرارت می دهند و سپس درون حمام آب سرد یا گرم خنک می کنند.

- ایجاد رنگ سبز در حمام آلیاژی Ti-Mn-Zn

رنگ سبز را می توان با فرو بردن قطعه درون حمام مذاب روی دارای 0.2-0.5%  وزنی تیتانیم و 0.15-0.05% وزنی منگنز به مدت حداقل 1 دقیقه در دمای 620-600 و پس از آن حرارت دادن به مدت 50 تا 60 ثانیه در دمای 520-500 درجه سانتی گراد و سپس وارد کردن قطعه درون حمام آب سرد یا گرم به دست آورد. میزان بهینه عناصر آلیاژی موجود در حمام 0.3% وزنی برای تیتانیم و 0.1% منگنز است. مقاومت به خوردگی پوششی که با این روش ایجاد می شود عالی است.

- ایجاد رنگ زرد در حمام آلیاژی Ti-Mn-Zn

امکان ایجاد پوشش گالوانیزه ای به رنگ زرد، از طریق فروبردن قطعه فولادی درون حمام مذاب دارای 0.5-0.2% وزنی تیتانیم و 0.15-0.05 % وزنی منگنز در دمای 600-580 درجه سانتی گراد برای مدت حداقل 1 دقیقه و پس از آن حرارت دادن قطعه به مدت 20 تا 30 ثانیه در دمای 520-500 درجه سانتی گراد و سپس سرد کردن آن در حمام آب سرد یا گرم، وجود دارد.

- ایجاد رنگ آبی Ti-Mn-Zn

برای بدست آوردن این رنگ، قطعه را پس از فروبری در حمام مذاب روی دارای 0.1-0.5 درصد وزنی تیتانیم و 0.15-0.05 درصد وزنی منگنز در دمای 550-520 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 1 دقیقه از مذاب خارج و به مدت 15 تا 25 ثانیه در هوا خنک می کنند، پس از آن قطعه را وارد حمام آب سرد یا گرم می کنند. مقاومت به خوردگی این پوشش بسیار عالی است.

- ایجاد رنگ سبز مایل به خاکستری در حمام آلیاژی Mn-Cu-Zn

برای به دست آوردن چنین رنگی قطعه را درون حمام مذاب روی دارای 0.8-0.2% وزنی منگنز و 0.05-0.01% وزنی مس در دمای 520-490 درجه سانتی گراد برای مدت حداقل 1 دقیقه وارد می کنند و پس از خروج، به مدت 150-50 ثانیه در دمای 520-500 نگاه می دارند و سپس درون آب خنک می کنند.

عملیات پایانی پوشش های گالوانیزه رنگی ای که به روش گالوانیزه گرم ایجاد می شوند همان طور که گفته شد پس از مدتی دچار رنگ پریدگی یا بی رنگی می شوند. عوامل محیطی نظیر نور خورشید، دما و رطوبت، موجب ایجاد و یا تسریع چنین حالتی می شوند.

یکی از روش های حفاظت پوشش های گالوانیزه رنگی، اعمال پوشش های رنگی بر روی آن ها است. اعمال پوشش های رنگی بر روی پوشش های گالوانیزه معمولی، مشکلاتی نظیر چسبندگی ضعیف رنگ به پوشش گالوانیزه و پوسته کردن در بر دارد. اما چنین مشکلاتی در مورد پوشش های گالوانیزه رنگی که یک پوشش حفاظتی نیز روی آن ها اعمال شده است وجود ندارد و می توان از انواع رنگ ها برای حفاظت این پوشش ها استفاده کرد. معمولا از رنگ های دارای رزین مصنوعی بدین منظور استفاده می شود.

 

گالوانیزه کردن رنگی
color galvanized
تاثیر عناصر آلیاژی در گالوانیزه رنگی
اثر عناصر آلیاژی در گالوانیزه رنگی
پوشش گالوانیزه رنگی
حمام گالوانیزه رنگی
برچسب ها: گالوانیزهعناصرپوشش
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیست و یکمین دوره
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیس ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان :نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره شهر : تهران ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره ...بیشتر
نمایشگاه های سال 1401
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران 1401 نوزدهمین دوره
عنوان: نوزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شهر: ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 1400
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر