کارکرد دمنده

کارکرد دمنده

تعداد بازدید: 2611
چهارشنبه 03 دي 1393

دمنده سانتریفوژ یا دمنده

دمنده سانتریفوژ (Centrifugal Blower) شامل یک چرخ با پره های کوچک محیطی و پوششی جهت هدایت و کنترل جریان هوا به مرکز چرخ و بیرون دادن آن به محیط است. پره ها هوا را با نیروی گریز از مرکز حرکت می دهند، به طور تحت الفظی، پرتاب هوا به محیط پیرامون چرخ و ایجاد مکش در داخل چرخ. انواع اصلی پره های چرخ در دمنده های گریز از مرکز،  انحنا به جلو FC و متمایل به عقب BI هستند. یک دمنده گریز از مرکز با پره های انحنا به جلو دارای تیغه هایی است که در جهت چرخش چرخ انحنا یافته و اساسا یک وسیله ضربه ای می باشند. این دستگاه هوا را تا سرعتی بالا شتاب می دهد، در حالی که سرعت چرخش عموما نسبت به دمنده متمایل به عقب پایین است. نوع انحنا به جلو به عنوان دمنده "حجم" شناخته شده و خیلی رایج است.، زیرا بیشترین حجم هوا را نسبت به اندازه دمنده و سرعت آن انتقال می دهد. بازده استاتیک آن در محدوده 60 الی 68 درصد می باشد.

چرخ های دمنده FC به نسبت در سرعت های پایین عمل می کنند و برای انتقال حجم های بزرگی از هوا در مقابل فشار استاتیک پایین متناسب با آن به کار می روند. ساختار سبک ذاتی پره های انحنا به جلو به این چرخ اجازه نمی دهد در سرعت هایی که نیازمند تولید فشارهای استاتیک بالا هستند عمل کند.

از روی شکل 1 که منحنی یک دمنده FC است، می توان دید چگونه خطوط توان ترمزی منحنی عملکرد دمنده را قطع می کنند. بنابراین اگر مقاومت سامانه  از 2 به 1.5 اینچ فشار استاتیک افت پیدا کند، در این مثال توان ترمزی مورد نیاز دمنده از 3bhp تا چیزی حدود 3.5 بالا می رود که احتمالا اضافه بار موتور است. در نهایت به دمنده FC به عنوان یک دمنده نوعی با اضافه بار اشاره می شود.

طرح چرخ دمنده متمایل به عقب دارای پره هایی است که از مسیر حرکت چرخ منحرف شده اند. بخش به کار برده شده در این نوع پره ها BI یا متمایل به عقب است. (دمنده AF یا ایرفول زیر مجموعه دمنده BI بوده و همان طور که از نامش بر می آید دمنده با پره های کارآمدتری است.)

کارایی این چرخ با بازده و cfm بالا مشخص بوده و ساختار قوی اش آن را برای کاربردهای با فشار استاتیک بالا مناسب کرده است.

بیشینه کارایی استاتیک چرخ BI تقریبا برابر 75 الی 80 در صد است. هنگامی که یک دمنده BI برای جابه جایی کمیت مشخصی از هوا انتخاب شده باشد، بایستی به طور تقریبی در سرعتی معادل دو برابر برای دمنده FC انتخابی مشابه عمل کند. با این حال توان مورد نیاز دمنده BI کم بوده.

بر خلاف دمنده FC، خطوط توان ترمزی دمنده BI در بخش اعظم آن با منحنی های عملکرد دمنده موازی اند. بنابراین چنانچه مقاومت سامانه از 4 به 2 اینچ افت کند. همانند شکل 2 خطوط توان ترمزی دمنده تنها اندکی تغییر خواهد کرد. به همین دلیل از دمنده های BI به عنوان دمنده های بدون اضافه بار یاد می شود.

دمنده جریان محوری

سه نوع اولیه از دمنده های جریان محوری داریم: دمنده پیشران، دمنده لوله- محوری و دمنده پره – محوری. اولین نمونه احتمالا شناخته شده ترین نوع آن است. دمنده پیشران در بر دارنده یک پره پیشران و یک روزنه همراه آن است که جهت محدود کردن "برگشت هوا" از سمت خروجی می باشد. بدون روزنه، دمنده دقیقا یک دمنده پیشران نیست زیرا به طور مسلم نمی تواند هوا را از فضایی به فضای دیگر حرکت دهد. روزنه معمولا از ورق فلزی بوده که طوری طراحی شده تا به دقت بر محیط پیرامون پیشران منطبق شود. دمنده لوله- محوری به صورت تحت الفظی یک دمنده پیشران در یک لوله است. در این حالت لوله جایگزین روزنه می شود. دمنده لوله محوری که بسط دمنده پیشران بوده، مقدار جریان، فشار و بازده را به واسطه کاهش نفوذ و نشت هوا در نوک پره ها افزایش می دهد. دمنده پره – محوری یک دمنده لوله – محوری با افزودن تیغه هایی در لوله برای جهت بخشیدن جریان هوا به بیرون است. جریان هوا از حالت جریان چرخشی ناشی از پیشران  به خط جریان به مراتب مستقیم تری تغییر یافته و همچنین در طی فرایند، فشار و بازده در عین کاهش صدا، افزایش می یابد.

در حالت معمول دمنده پیشران در فشار پایین تری عمل می کند. دمنده لوله – محوری تا حدوی بالاتر بوده و دمنده پره – محوری بیشینه فشار خروجی را در این بین تامین می کند. دمنده های پره – محوری بیشینه فشار خروجی را در این بین تامین می کند. دمنده های پره – محوری زمانی استفاده می شوند که فضای موجود جهت نصب دمنده محدود باشد.

بازده های استاتیک از 70 تا 72 در صد با دمنده های پره – محوری حاصل می شوند. محدوده cfm و کارایی استایک دمنده پره – محور مشابه دمنده های ایرفول و BI می باشد. همانند دمنده BI خطوط توان اساسا با منحنی های دمنده موازی بوده، بنابراین دمنده پره محور که در شکل 3 نشان داده شده است به عنوان مدلی با عدم اضافه بار به حساب می آید.

 

مشخصه های توان در مقابل سرعت

سه اصل اساسی که در مورد کارکرد دمنده وجود دارد  و می توان آن ها را جهت کمک به فهم و یافتن راه هایی برای مشکلات کاربرد موتور به خدمت گرفت، عبارتند از سرعت، فشار و چگالی هوا. می توان گفت توان ورودی به دمنده متناسب با مکعب سرعت تغییر می کند، در صورتی که سایر عوامل ثابت نگه داشته شوند.

HP2=HP1×(N23)/N1

N= سرعت مخصوص rpm

بنابراین در صورتی که مشتری بخواهد سرعت دمنده را 10 درصد بالاتر ببرد توان مورد نیاز تا 33 درصد افزایش می یابد. به واسطه رابطه قانون مکعبی مابین توان و سرعت بایستی به بار کل موتور بر حسب rpm توجه شود و اطمینان حاصل شود که نقطه بار کارکرد بین موتور و دمنده به درستی منطبق شده باشد. غالبا واحدهای تسمه بندی شده دمنده با قرقره های موتور با گام متفاوت حمل می شوند تا بار دمنده را بتوان جهت بالانس سامانه به طور تنظیم شده قرار داد.

در صورتیکه قرقره هنگام نصب تنظیم نشده باشد بار وارد بر موتور می تواند چشمگیر باشد. به خاطر داشته باشید سرعت های موتور و دمنده متناسب با قطرهای گام قرقره هستند.

توان در مقابل مشخصه های فشار

عبارت فراگیری که بتواند اثر تغییرات فشار را در حالی که سایر متغیرها ثابت نگه داشته شود بیان نشده است، با این حال در بیشتر دمنده های گریز از مرکز هنگامی که فشار سامانه افزایش می یابد توان کاهش می یابد. برای تشریح آن می توان متذکر شد زمانی که فشار بالا می رود، دمنده حجم کوچک تری از هوا را جابه جا می کند و این کاهش بیش از جبران اثر افزایش فشار است. (شکل4)

بنابراین توان کمتری مورد نیاز است. در همه واحدهای رانش هوا میزان نرخ جریان هوای تولید شده واحدی که در سرعت ثابت عمل می کند، با افزایش فشار مورد نیاز برای غلبه بر مقاومت کلی جریان سامانه کاهش می یابد و برعکس. فشار سامانه در یک دستگاه محرک هوا برابر مجموع فشارهای استاتیک و سرعتی می باشد. فشار استاتیک،  فشار تراکمی سیال است و انرژی پتانسیل آن را نشان می دهد. فشار سرعتی توسط سرعت جریان سیال تولید می شود و انرژی جنبشی آن را نشان می دهد. در سامانه های رانش هوا اختلاف فشار استاتیک معمولا زیر 10 اینچ بوده و هوا تراکم ناپذیر فرض می شود. فشار مطلق کل در هر نقطه برابر مجموع فشار کل در آن نقطه و فشار اتمسفریک است.

در یک دمنده جریان محوری و یک دمنده متمایل به عقب توان ورودی نسبتا گرایش دارد تا با تغییرات فشار ثابت بماند. توان در مقابل چگالی هوا، دما و رطوبت مجددا با ثابت نگه داشتن بقیه عوامل توان ورودی دمنده به طور مستقیم با چگالی هوا تغییر می کند. این قابل انتظار است زیرا در صورتی که دمنده هوای سنگین تری را جا به جا کند کار بیشتری انجام خواهد داد و ورودی بزرگ تری نیاز دارد. می توان بیش از این مقدار را نیز انتقال داد که وابسته به دما و رطوبت نسبی می باشد، با توجه به این که هنگامی که فشار ثابت نگه داشته شود این دو عامل بر چگالی تاثیر می گذارند. چگالی با افزایش دما و رطوبت نسبی کاهش می یابد و از این ناشی شده که اگر هوای گرمتر یا مرطوب تری توسط دمنده جابه جا شود، توان ورودی کمتری مورد نیاز است.

 

منابع و پیوندها

تشکیل شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

 

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است
 

اقسام دمنده
تنوع دمنده
روابط دمنده
کارکرد فن
کسب مقام دوم جشنواره احتراق توسط شرکت پاکمن
  عنوان خبر : کسب رتبه دوم توسط شرکت پاکمن در سومین جشن ...بیشتر
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع های سوخت و احتراق
  عنوان جشنواره : سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع ه ...بیشتر
بازدید جناب دکتر ستاری معاونت علمی و‌ فناوری ریاست جمهور از آخرین دستاورد های شرکت دانش بنیان پاکمن
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در شرکت دانش بنیان پاکمن، از جدیدترین دس ...بیشتر
نمایشگاه ساختمان و تاسیسات با گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع
عنوان :نمایشگاه ساختمان و تاسیسات با گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع  ...بیشتر
تقویم نمایشگاه های بین المللی سال 1397
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
عنوان : پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش شهر : جزیره کیش سال ...بیشتر
نمایشگاه صنعت ساختمان البرز 97
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه صنعت ساختمان البرز شهر : تهران س ...بیشتر
نمایشگاه فن آوری های نوین در صنعت ساختمان و صنایع وابسته
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه فن آوری های نوین در صنعت ساختمان و صنایع وابسته ...بیشتر
هفدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک
عنوان : هفدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک شهر : ا ...بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
عنوان:چهاردهمین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی شهر: ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر