انواع سوخت

انواع سوخت

تعداد بازدید: 4637
چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393

رایج ترین انواع سوخت مشعل ( burner fuel type) مشعل در طبیعت عبارتند از متان CH4 که بیش از 80 درصد آن را تشکیل می دهد. بقیه آن را هیدروکربور های سنگین تر مانند اتان C2H6 ، پروپان C3H8 و نیتروژن تشکیل می دهد. ناخالصی هایی نظیر H2S ، CO2، هلیوم، کلر و ترکیبات آلی سولفور، به میزان 1%  ممکن است در آن وجود داشته باشد.

ارزش حرارتی گاز برخی از نقاط کشور به شرح ذیل است:

ارزش حرارتی گاز طبیعی سرخس: 9000 Kcal/m3

ارزش حرارتی گاز طبیعی اهواز: 10350 Kcal/m3

ارزش حرارتی گاز طبیعی خط لوله سراسری: 10000 Kcal/m3

مخازن سوخت مایع

ساخت و نصب مخازن سوخت مایع غیر دفنی با حجم بیشتر از 2500 لیتر بایستی مطابق استاندارد و به تاییدیه شرکت ملی نفت برسد. کارخانجات و واحدهای صنعتی که سوخت مصرفی آن ها گاز طبیعی باشد باید مخزن ذخیره سوخت مایع نیز داشته باشند. جنس ایمن مخازن معمولا از فولاد بوده ولی متریال دیگر مانند FRP ممکن است برای حجم های بزرگ مورد استفاده قرار بگیرند. برای اطلاعات بیشتر می توان به استاندارد UL-2 مراجعه کرد. برای دسترسی به مخزن باید نردبان و پلکان داشته باشد. این مخازن باید هواکش به قطر حداقل 1 ¼” داشته باشند و باید 12 فوت به سمت بالا امتداد یابد. مخازن باید به سیستمی مجهز باشند تا موقعی که سطح سوخت به 90% رسید آلارم دهد و موقعی که به 95% رسید قطع نماید.

استاندارد مخازن مدفون فولادی:  ,ISIRI 433-BSI 2594 ,799 PART 5, 5410_ ANSI/UL 443,142,58,80

استاندارد مخازن از جنس پشم شیشه فشرده: ANSI/UL1316_ANSI/ASTM D4021

مخازن اصلی روی زمین

این مخازن در روی زمین و در محوطه به صورت باز و یا در اتاقک و یا فضایی بسته نصب می شوند. مکان نصب آن ها بایستی در معرض آتش سوزی احتمالی و آسیب های فیزیکی احتمالی نباشد.

در صورت امکان به گونه ای نصب شوند که در صورت بروز حریق در آنها، وزش باد در جهت دور کردن شعله از مناطق مسکونی و اداری باشد.

باید نسبت به عایق کاری ان ها و عدم دسترسی افراد غیر مسئول به آن ها توجه ویژه ای شود.

مخازن سوخت مایع که در روی زمین خارج از ساختمان قرار می گیرند باید روی  فونداسیون محکم بتنی یا دیگر مواد ساختمانی نسوختنی به طور اطمینان بخش و پایدار نصب شوند.

مخزن روی زمین باید به وسیله ای برای اندازه گیری مقدار مایع داخل آن مجهز باشد.

مخزن روی زمین باید به لوله پرکن، لوله هواکش و شیر تخلیه مجهز باشد.

قطر نامی لوله هواکش باید دست کم برابر جدول زیر باشد.

حداقل قطر نامی لوله هواکش مخزن سوخت

حجم مخزن

قطر نامی هواکش

لیتر

گالن امریکایی

mm

inch

تا   2000

تا  500

32

4/1 1

2001 تا 11350

501  تا 3000

40

2/1 1

11351  تا 37800

3001   تا 10000

50

2

37801 تا 75600

10001  تا 20000

65

2/1 2

75601   تا 132300

20001 تا 35000

80

3

 

 

اگر لوله هواکش چند مخزن مشترک باشد در این صورت قطر نامی آن باید به یک اندازه از قطر نامی بزرگترین لوله هواکش جداگانه هر یک از مخزن ها بزرگتر باشد.  دهانه لوله پرکن باید در جایی قرار گیرد که انتقال سوخت مایع به داخل مخزن به سهولت امکان پذیر باشد. شیر تخلیه باید در زیر مخزن قرار گیرد.

دیوار، سقف، کف اتاقکی که مخزن در آن نصب می شود باید دست کم سه ساعت در برابر آتش مقاوم باشد. درب ورودی به این اتاقک باید از نوع ضد آتش باشد و به خارج از ساختمان باز شود. اتاقک محل نصب مخزن نباید به فضاهای داخلی ساختمان راه داشته باشد. مخزن محصور باید طوری نصب شود که از اطراف بالا و پایین همه سطوح آن قابل بازرسی و تعمیر باشد. همه لوله های ورودی و خروجی مخزن محصور باید از بالای مخزن به آن متصل می شوند.

انتقال سوخت مایع از مخزن محصور تا مشعل دستگاه باید به کمک پمپ صورت گیرد دهانه لوله پرکن و لوله هواکش مخازن محصور باید در خارج از ساختمان قرار گیرد. اتاقک مخزن باید امکان تعویض هوای کافی را داشته باشد تا به هنگام بازرسی و تعمیر پیش از ورود به اتاقک بتوان هوای داخل آن را تعویض کرد. بهتر است مخازن به صورت استوانه ای ساخته و در حالت ایستاده نصب شوند زیرا سطح تماس با هوا کاهش یافته و حل شدن رطوبت هوا داخل گازوییل کاهش می یابد.

مخازن اصلی دفنی

 1. طول مسیر مکش پمپ سوخت نباید بیش از 30 متر باشد.
 2. موقعیت مخزن نسبت به پی ساختمان باید طوری باشد که زیر مخزن خارج از خط 45 درجه که از سطح باربر پی می گذرد، قرار گیرد.
 3. فاصله هیچ قسمت از مخزن نسبت به پی تا دیوارهای زیرزمین ساختمان، حوضچه ها، تاسیسات ساختمان و یا خط محدوده محوطه ملک نباید از 50 سانتی متر کمتر باشد.
 4. مخزن زیرزمینی سوخت مایع باید روی پایه های محکمی نصب شود.
 5. حمل مخزن و قرار دادن آن در گود باید به آرامی و با احتیاط و با استفاده از قلاب صورت گیرد. کشیدن مخزن روی زمین، یا سقوط آن در گود مجاز نیست.
 6. اطراف مخزن باید با مواد غیر خورنده، از قبیل ماسه شسته، خاک یا شن، که در محل خوبی کوبیده شده باشد، دست کم به ضخامت 15 سانتی متر پر شود.
 7. روی مخزن باید دست کم به ضخامت 60 سانتی متر با خاک پوشانده شود یا آن که پوشش خاک به ضخامت 30 سانتی متر باشد و روی آن به ضخامت 10 سانتی متر با بتن مسلح پوشانده شود.
 8. اگر مخزن زیرزمینی در محلی نصب می شود که احتمال عبور وسایل نقلیه روی آن باشد پوشش خاک روی مخزن باید دست کم 90 سانتی متر باشد یا آن که پوشش خاک به ضخامت 45 سانتی متر باشد و روی آن به ضخامت 15 سانتی متر با بتن مسلح پوشانده شود.
 9. به منظور جلوگیری از جمع شده آب های سطحی و نفوذ آن به داخل مخزن یا سطوح خارجی آن، باید در کف چاهک دسترسی به دریچه آدم رو مخزن لوله تخلیه آب پیش بینی شود.
 10. سطوح خارجی مخازن فولادی زیرزمینی باید با پوشش های مقاوم در برابر اثر رطوبت و خورندگی خاک حفاظت شود.
 11. مخازن فولادی زیرزمینی باید اتصال زمین داشته باشند.
 12. اگر مخزن در محلی نصب می شود که به سبب بالا بودن سطح آب زیرزمینی یا احتمال جریان سیل، امکان شناور شدن آن وجود داشته باشد، باید با مهار کردن مخرن روی فونداسیون بتنی یکپارچه، از شناور شدن آن جلوگیری شود.
 13. همه لوله های مرتبط با مخزن زیرزمینی باید از بالای مخزن به آن متصل می شود.
 14. مخزن زیرزمینی باید به وسیله ای برای اندازه گیری سطح مایع داخل آن باشد.
 15. مخزن زیرزمینی باید به لوله هواکش، که فضای داخل مخزن را پیوسته به هوای آزاد خارج مربوط کند، مجهز باشد.
 16. به منظور تمیز کردن ادواری، مخزن باید منهول داشته باشد.

مخازن روزانه

مخزن تغذیه روزانه دستگاه، در صورت لزوم باید بین مخزن ذخیره اصلی و مشعل نصب شود. انتقال سوخت مایع از مخزن ذخیره اصلی به مخزن تغذیه روزانه باید به کمک پمپ صورت گیرد. مخزن تغذیه روزانه باید در ترازی بالاتر از مخزن اصلی نصب شود و لوله سرریز آن باید سوخت مایع را به طور ثقلی به مخزن ذخیره اصلی برگرداند. در مسیر لوله لوله سرریز مخزن تغذیه روزانه تا مخزن ذخیره اصلی هیچ نوع شیر یا مانعی دیگر نباید نصب شود. مخزن تغذیه روزانه باید لوله هواکش مستقل و لوله تخلیه با شیر قطع و وصل، از نوع بدون نشت داشته باشد. لوله هواکش مخزن باید به بیرون از ساختمان موتورخانه و به فضای آزاد هدایت شود.

جدول مشخصه و محاسبه حجم مخزن

Fuel Tank Schedule

Remark

Thick

Len

Diam

Volume

Type

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

حجم مخزن ذخیره سوخت و مخزن روزانه از فرمول های زیر محاسبه می شود.

که  ، ρ، A، N، B به ترتیب دبی جرمی سوخت مشعل، چگالی سوخت، تعداد ساعاتی که ساختمان از سیستم گرمایش استفاده می کند (ساختمان های مسکونی 24 ساعت، اداری معمولا 8 ساعت و صنعتی ضریبی از 8)، تعداد روزهای ذخیره سوخت، ضریب اتصال مشعل می باشد (مشعل های on/off معمولا در یک ساعت 55 تا 65 درصد زمان روشن هستند.)

 

منابع و پیوندها:

گردآوری شده توسط دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن

صفحه مهندسی مکانیک

انواع سوخت مشعل
اقسام سوخت
burner fuel type
اقسام سوخت مشعل
برچسب ها: مشعلانواع سوخت
نوروز 98 مبارک
    امید به سان بهار راهش را به درون چشم ها و دل ها پیدا می ...بیشتر
برندگان مسابقه عکاسی شرکت پاکمن
برندگان مسابقه عکاسی  5 برنده نهایی از بین عکس ها با بالاترین لایک انتخا ...بیشتر
اهدای لوح های جشنواره ابداعات و اختراعات احتراق به شرکت پاکمن
  مفتخریم بدین وسیله اعلام نماییم که پاکمن، به عنوان مالک 2 طرح : طرح اب ...بیشتر
پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی-آذرماه 98
عنوان:پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی-آذ ...بیشتر
هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایش و گرمایش
عنوان:هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایش و گرمایش شهر: ...بیشتر
نوز دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران-مهرماه 98
عنوان : نوز دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران-مهرماه 98 شهر : تهران ...بیشتر
پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران - مهرماه 98
عنوان :  پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران - ...بیشتر
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
عنوان : نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شهر : تهران سال بر ...بیشتر
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر-تیر 98
عنوان: هفددهمین نمایشگاه بین المللی  صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 98
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران- اردیبهشت 98
عنوان: بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران- ارد ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر