آنالیز و شناسایی مواد
آنالیز و شناسایی مواد
روش های آنالیز و شناسایی مواد (Materials Characterization and Analysis Methods)، بسیار حائز اهمیت است. خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و ریزساختار آن بستگی دارد. بنابراین جهت شناسایی ویژگی های یک ماده جهت انجام پژوهش و نیز کنترل کیفیت محصولات صنعتی، نیاز به روش ها و تجهیزات شناسایی است.
روش های آنالیز و شناسایی مواد روش های آنالیز و شناسایی مواد (Materials Characterization and Analysis Methods)، بسیار حائز اهمیت است. خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و ریزساختار آن بستگی دارد. بنابراین جهت شناسایی ویژگی های یک ماده جهت انجام پژوهش و نیز کنترل کیفیت محصولات صنعتی، نیاز به روش ها و تجهیزات شناسایی است. دسته بندی روش های آنالیز و شناسایی مواد روش های آنالیز را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود: آنالیز ع ...
مشاهده
میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope) برای ایجاد بزرگنمایی بیشتر و توان تفکیک بیشتر پا به عرصه حضور گذاشتند. چشم غیر مسلح انسان می تواند با نزدیک شدن یک جسم، نقاط ریز و اطلاعات بیشتری را دریافت و به مغز ارسال نماید. عمل تطابق و کانونی کردن تصویر در چشم سالم تا 25 سانتی متری آن امکان پذیر است. در فاصله های کمتر، چشم انسان توانایی کانونی کردن را ندارد و تصویر به سرعت مبهم می شود. ...
مشاهده
تفنگ الکترونی لانتانیم هگزابراید تفنگ الکترونی لانتانیم هگزابراید Lanthanum Hexaboride Electron Gun) LaB6)، همانطور که از نامش پیداست، حاوی تک کریستالی از  جنس لانتانیم هگزا بوراید است که نقش کاتد را ایفا می کند. تک کریستال مذکور به شکل مفتولی به قطر یک میلی متر مربع و طول 1.6 سانتی متر تولید شده و نوک آن تا قطر 10 میکرون تیز می شود. در این کاتد، نسبت دانسیته جریان انتشار الکترون به نرخ تبخیر فیلامان، بسیار بیشتر از فیلامان های تنگستنی اس ...
مشاهده
تفنگ الکترونی فیلامان تنگستنی در تفنگ های فیلامان تنگستنی (Tungsten Hairpin Electron Gun)، کاتد تولید کننده الکترون یک سیم تنگستنی است که به صورت سنجاق سر خم شده و سر V شکلی دارد و شعاع نوک آن حدود 100 میکرومتر است. در این تفنگ ها فیلامان با عبور جریان، گرم شده و پرتوی الکترونی تولید می کند. دمای کاری تنگستن، در هنگام انتشار الکترون، حدود 2700 درجه کلوین است. در این شرایط با استفاده از قانون ریچاردسون-داچمن، چگالی جریان پرتو منتشر شده 1.75 آمپ ...
مشاهده
مقایسه تفنگ های الکترونی جدول زیر به مقایسه تفنگ های الکترونی (Electron guns) می پردازد. ویژگی های 4 تفنگ الکترونی تنگستنی، Lab6، گسیل حرارتی میدانی یا شاتکی و گسیل میدانی در این جدول مشاهده می شود. جنس، نوع انتشار، قطر پرتو، دانسیته جریان انتشار، محدوده انرژی الکترون ها، خلا کاری، روشنایی، قیمت و عمر این تفنگ ها با یکدیگر مقایسه شده است. مشخصات تفنگ های الکترونی   تنگستنی گیره سری ...
مشاهده
تفنگ الکترونی گسیل میدانی تفنگ الکترونی گسیل میدانی (Field Emission Gun) یا FEG بر اساس پدیده تونلی (تونل زنی) کار می کند. نخستین اطلاعات علمی در رابطه با پدیده تونلی، توسط دانشمندی به نام وود در سال 1897 میلادی کشف گردید. تقریبا 80 سال پس از کشف پدیده مذکور، ساخت و تولید تجاری تفنگ هایی که در آن ها از آثار پدیده تونلی استفاده می شد، آغاز گردید. این کار در نتیجه تحقیقات گسترده دانشمندانی چون کرو، اگنبرگر، وال و ولتر در سال 196 ...
مشاهده
سیستم خلاء در میکروسکوپ الکترونی روبشی نیاز به سیستم خلاء در میکروسکوپ های الکترونی (Vacuum System in SEM)، از یک تفاوت عمده نور و الکترون نشأت می گیرد. الکترون ها در محیط های گازی به شدت متفرق می شوند، در حالی که تفرق نور در محیط های مشابه، بسیار کمتر از الکترون است. شدت تفرق الکترون ها در محیط های گازی آنقدر زیاد است که لازم است تمام مسیر های الکترون، تا فشاری کمتر از 10-10 پاسکال خلا شوند. علاوه بر این موضوع با توجه به دمای بسیار بالای فیلا ...
مشاهده
کاربرد پراش پرتو ایکسچهارشنبه 03 دي 1393
کاربرد پراش پرتو ایکس کاربرد پراش پرتو ایکس (Application of X-ray Diffraction) تنها به شناسایی مواد محدود نمی شود. شناسایی مواد و تعیین ساختار بلوری به کمک پراش پرتو ایکس مهم ترین کاربرد پراش پرتو ایکس در حوزه علم مواد است. به طور کلی کاربرد های پراش پرتو ایکس عبارتند از: 1- شناسایی مواد 2- تعیین اندازه ذرات 3- تعیین ثابت شبکه 4- پراش سنجی دما بالا 5- اندازه گیری تنش باقی مانده 6- آنالیز کمی شناسایی مواد با پراش پرتو ایکس ...
مشاهده
پراش پرتو ایکس (XRD)چهارشنبه 03 دي 1393
پراش پرتو ایکس (XRD) روش پراش پرتو ایکس (XRD) یا X-ray Diffraction از آن جهت که روش مستقیمی برای تعیین نوع فاز ها و ساختار بلورین مواد است، بسیار اهمیت دارد. در واقع، پیشرفت هفتاد سال اخیر شناسایی فازی، کانی ‌شناسی و کریستالوگرافی، در گرو کشف روش پراش پرتو ایکس بوده است. این روش، دارای جنبه‌ های نظری و عملی بسیار وسیعی بوده که تاکنون تألیف ده ‌ها کتاب را به خود اختصاص داده است. پدیده پراش پرتو ایکس پدید پراش پرتو ایکس (X-r ...
مشاهده
آشکارسازی پرتو ایکسچهارشنبه 03 دي 1393
آشکارسازی پرتو ایکس پرتو ایکس نامریی است و برای آشکار کردن آن باید از آشکارساز های ویژه‌ ای استفاده کرد. آشکارسازی پرتو ایکس (X-ray Detectors) به چهار روش زیر انجام می‌شود: 1- آشکارسازی با فیلم عکاسی 2- آشکارساز گازی 3- آشکارسازی تهییجی 4- آشکارساز نیم رسانا آشکارسازی با فیلم عکاسی در این روش، در اثر برخورد پرتو ایکس، رنگ فیلم عوض شده و از شدت تغییر رنگ می‌ توان شدت پرتو را حدس زد. روی این گونه فیلم‌ ها، ل ...
مشاهده
پرتو ایکسچهارشنبه 03 دي 1393
پرتو ایکس پرتو ایکس (X-ray) بخشی از طیف امواج الکترومغناطیس را تشکیل می‌ دهد. اگر چه تمام این طیف در آنالیز و شناسایی مواد اهمیت دارد، ولی بخشی از پرتو ایکس به ویژه گستره 15-1 آنگستروم به خاطر استفاده بسیاری که در روش‌ های گوناگون شناخت مواد دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. از طرفی بسیاری از روش‌ های شناسایی و آنالیز مواد، به گونه‌ای از پرتو ایکس به‌ عنوان چشمه برانگیختگی استفاده می‌ کنند و یا به‌ عنوان نت ...
مشاهده
روش های پراش پرتو ایکسچهارشنبه 03 دي 1393
روش های پراش پرتو ایکس تغییر کمیت های λ و یا θ منجر به ایجاد روش های پراش پرتو ایکس (X-ray Diffraction Techniques) می شود. پراش پرتو ایکس هنگامی می تواند ایجاد شود که قانون براگ، صدق کند. این معادله شرایط بسیار دقیقی را روی λ و یا θ هر بلور معین اعمال میکند. با تابش تکفام، تنظیم اختیاری یک تک بلور در باریکه ای از پرتوهای ایکس هیچ باریکه پراشیده ای را در عمل تولید نخواهد کرد. راهی برای اجرای قانون براگ باید ...
مشاهده
طیف سنجی نوریچهارشنبه 03 دي 1393
طیف سنجی نوری طیف سنجی نوری (Spectrophotometry) یکی از متداولترین روش های شناسایی مواد و آنالیز عنصری آن هاست. با وجود اینکه در دهه های گذشته، از روش های پیشرفته تری در آنالیز عنصری مواد استفاده شده است، ولی هنوز هم مهمترین وسایل در مراکز صنعتی و پژوهشی، دستگاه های طیف سنج نوری هستند. این دستگاه ها اگر چه در کشور به طور سنتی توسط متخصصان شیمی مورد استفاده قرار می گرفته است ولی از آنجا که جوابگوی نیازهای اساسی علم مواد نیز هستند توسط مهندسان مو ...
مشاهده
طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF) طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس (XRF) یا (X-ray Fluorescence Spectroscopy) یا طیف‌سنجی پرتو ایکس کی از روش‌ های آنالیز عنصری است که از آن به طور وسیعی در صنعت و مراکز پژوهشی استفاده می‌ شود. این روش، به ویژه به علت سرعت زیاد در شناسایی عنصری، برای برخی از صنایع، ضروری است. در این روش، پرتو ایکس به نمونه مجهول تابیده و در اثر برانگیختن اتم‌ها باعث پدید آمدن پرتو ایکس ثانویه می‌ شود. سپس با ...
مشاهده
میکروسکوپ نوریچهارشنبه 03 دي 1393
میکروسکوپ نوری میکروسکوپ های نوری (Optical microscope) در ابتدا به عنوان وسیله ای برای مشاهده اجسام کوچک ساخته شده بودند. ولی در حال حاضر از آن ها برای بررسی و اندازه گیری ویژگی های ریز ساختاری مواد استفاده می شود. امروزه میکروسکوپ های نوری برای مشاهده نمونه های زیستی، برش های بافت سلولی، مقطع نازک سنگ ها، ذرات خاک و ماسه، سطح صیقلی فلزات و سرامیک ها و نیز رنگدانه ها به کار می روند. اندازه گیری های میکروسکوپی را می توان به دو گروه اندازه گیری ...
مشاهده
آنالیز حرارتی موادچهارشنبه 03 دي 1393
آنالیز حرارتی مواد روش های آنالیز حرارتی مواد (Thermal Analysis) از دو جنبه برای پژوهشگران و صنعت کاران اهمیت دارند. نخست آنکه به کمک این روش ها، می توان شناسایی مواد را به ویژه هنگامی که روش هایی مانند پراش پرتو ایکس و مطالعه های میکروسکوپی توانایی ارزیابی نهایی را ندارند، تکمیل نمود. این حالت، به ویژه در مورد مواد اولیه و ترکیب های چند جزئی بسیار مفید است. دوم آنکه به کمک روش های آنالیز حرارتی، می توان رفتار مواد را با افزایش دما بررسی کرد. ...
مشاهده
میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) پیدایش میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) یا Transmission Electron Microscope به صورت تجاری به سال 1940 باز می گردد، اما از سال 1950 به بعد کاربردهای گسترده ای در بررسی مواد و فلزات پیدا نمودند. مهم ترین عامل کاهنده در کاربرد میکروسکوپ الکترونی عبوری برای مطالعه فلزات در آن سال ها به مشکلات تهیه نمونه مربوط می شد. اما امروزه با توجه به روش های گوناگون تهیه نمونه فلزات، این میکروسکوپ ها جایگاه خاصی را ...
مشاهده
انواع طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس انواع طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (X-Ray Fluorescence Spectroscometer) بر اساس ویژگی های متفاوتی دسته بندی می شوند. مهم ترین دسته بندی دستگاه های طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس یا XRF بر اساس نوع آشکارسازی آن ها است. این دستگاه ها بر اساس نوع آشکارسازی به دو دسته EDS و WDS تقسیم می شوند. در آشکار ساز WDS که با روش آنالیز تفکیک طول موج کار می کند پرتو ایکس خروجی از نمونه مجهول پیش از ورود به آشکار سا ...
مشاهده
دیلاتومتریچهارشنبه 03 دي 1393
دیلاتومتری در روش دیلاتومتری (Dilatometery)، تغییر طول نمونه بر حسب تغییر دما رسم می شود. این روش، بیشتر از آنکه به عنوان دستگاهی برای آنالیز و شناسایی مواد به کار رود، برای کنترل کیفی و تعیین ضریب انبساط حرارتی مواد مورد توجه است. همه مواد با انجام گرمایش، تغییر طول می دهند و اندازه این تغییر طول، به نیروی بین اتمی یا قدرت پیوند اتم ها بستگی دارد. به طور کلی، مواد با پیوند مولکولی، مانند پلیمر ها، تغییر طول بیشتر و مواد با پیوند کووالانسی و ی ...
مشاهده
آنالیز گرماسنجی افتراقی (DSC) در روش آنالیز گرماسنجی افتراقی (Differential Scanning Calorimetry) یا DSC، نمونه مجهول و شاهد در دمای یکسان نگهداری شده و تفاوت انرژی لازم  برای ثابت نگهداشتن دما، بر حسب تغییر دما رسم می شود. به عبارت دیگر، نمونه مجهول و شاهد مقدار گوناگونی انرژی می گیرند تا دمای آن ها همیشه یکسان بماند. طبیعی است که این روش، بر خلاف روش آنالیز حرارتی افتراقی است. همانطور که در شکل  روبرو دیده می شود، د ...
مشاهده
آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) اساس روش آنالیز حرارتی افتراقی (Differential Thermal Analysis) یا DTA اندازه گیری اختلاف دمای نمونه مجهول و نمونه شاهد است، در حالی که هر دو نمونه با برنامه حرارتی یکسانی گرم شوند. مطابق شکل روبرو، به کمک ترموکوپل های نمونه مجهول و شاهد، می توان اختلاف دمای دو نمونه ΔT و دمای نمونه شاهد T را تعیین کرد. نشانه های ΔT و T پس از تقویت، به قسمت ثبت کننده فرستاده شده و در آنجا تغییر ΔT ب ...
مشاهده
آنالیز توزین حرارتی (TGA)چهارشنبه 03 دي 1393
آنالیز توزین حرارتی (TGA) روش آنالیز توزین حرارتی (Thermogravimetric Analysis) یا TGA ساده ترین روش آنالیز حرارتی است که اساس آن بر اندازه گیری وزن نمونه در هنگام گرمایش استوار است. این روش زمانی که ماده در خلال گرمایش، تجزیه شود و یا با محیط گازی اطراف خود واکنش کند، اطلاعات مفیدی را ارائه خواهد کرد. دستگاه توزین حرارتی دارای یک ترازوی الکترونیکی حساس است که تغییر وزن نمونه را بر اساس تغییر جریان الکتریکی، در یک سیم پیچ اندازه گیری می کند. نم ...
مشاهده
میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی (AFM) میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی ((AFM سطح نمونه را توسط یک سوزن تیز، به طول حدود 2 میکرون و غالبا قطر نوک کم تر از 10 nm حس می کند. سوزن در انتهای آزاد یک کانتی لیور به طول حدود 100 تا 450 میکرون قرار دارد. نیرو های بین سوزن و سطح نمونه باعث خم شدن یا انحراف کانتی لیور می شود. یک آشکارساز میزان انحراف کانتی لیور را در حالی که سوزن سطح نمونه را روبش می کند یا نمونه در زی ...
مشاهده
میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM) میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM) یا Scanning Probe Microscope عبارتی است کلی برای مجموعه ای از تکنیک ها که سطح ماده را با قدرت تفکیکی در مقیاس نانو متری و یا حتی کم تر از آنگستروم روبش کرده و تصاویر توپوگرافی یا نقشه هایی از یک خاصیت فیزیکی یا شیمیایی سطح ماده را تهیه می کند. در این تکنیک همانند سایر روش های میکروسکپی روبشی مانند میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، سطح نمونه توسط یک سوزن یا پروب روبش شده و ب ...
مشاهده
تست های غیر مخربچهارشنبه 03 دي 1393
تست های غیر مخرب Non Destructive Tests تست های غیر مخرب (Non Destructive Tests) آزمایش‎هایی هستند که برای انجام آنها نیازی به تخریب قطعه و نمونه برداری نیست و در صورت لزوم می‎توان تست های غیر مخرب را بدون اینکه به قطعه آسیبی برسد، روی تمامی قسمت های آن انجام داد. از این رو است که این آزمون‎ ها را آزمایش غیر مخرب نامیده‎اند. با استفاده از تست های غیر مخرب می‎توان عیوب موجود در قطعات از جمله تخلخل و حفره‎های داخلی، ...
مشاهده
متالوگرافیچهارشنبه 03 دي 1393
متالوگرافی متالوگرافی (Metallography)، آماده سازی نمونه ها برای برسی های میکروسکپی و مطالعه ریزساختار به منظور تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آن آلیاژ خاص می باشد. این یک تعریف درسی بوده و برای درک بهتر ارائه شده است لغات کلیدی این تعریف عبارتند از: آماده سازی (preparation)، ریزساختار (microstructure) و خواص فیزیکی و مکانیکی (physical and mechanical properties). آماده سازی شامل تهیه قطعه ای از فلز، برش تکه ای کوچک از این فلز، قرا ...
مشاهده
سراموگرافیچهارشنبه 03 دي 1393
سراموگرافی سراموگرافی (Ceramography) یا سرامیک نگاری علم و هنر تهیه آزمایش و ارزیابی ریزساختارهای سرامیکی است. ریزساختار ماده در محدوده 0.1 تا 100 میکرون بین طول موج نور مرئی و حد تفکیک چشم غیر مسلح است. ریزساختار شامل دانه ها،فاز های ثانویه، مرز دانه، حفرات، ریز ترک ها (micro-cracks) و اثرات میکرو سختی است. بسیاری از خواص مکانیکی نوری، حرارتی و سایر خواص سرامیک به شکل عمده به ریزساختار وابسته است. مقالات پژوهشی معمولا تلاش می کنند که خواص و ر ...
مشاهده
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیست و یکمین دوره
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1401 بیس ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان :نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره شهر : تهران ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1401 بیست و دومین دوره ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران 1401 نوزدهمین دوره
عنوان: نوزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شهر: ...بیشتر
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران بیست و ششمین دوره
عنوان: نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران بیست و ششمین د ...بیشتر
نمایشگاه های سال 1401
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان
دریافت گواهی تائیدیه شرکتهای دانش بنیان شرکت پاکمن بنا به ارزیابی های انجام ش ...بیشتر
برندینگ شرکت پاکمن
درباره گروه تاسیساتی شرکت پاکمن شرکت پاکمن در سال 1354تاسیس شد و در ادامه فعا ...بیشتر
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه
دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت دانش بنیان پاکمن از سازمان برنامه و بودجه ...بیشتر
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر