بویلر آبگرم سه پاس پاکمن

محصولات شرکت پاکمن

 

دیگ های آبگرم شرکت پاکمن از ظرفیت 100.000 Kcal/h  تا 16.000.000 Kcal/h تولید می شود.

مزایا:  

  • نماینده مقیم استاندارد در کارخانه
  • استفاده از لوله های اروپایی
  • روکش استینلس استیل
  • انجام تست هیدرو استاتیک با 1.5 برابر فشار کاری دستگاه
  • وت بک
  • راندمان بالا
  • جوشکاری طبق WPS و PQR
  • استفاده از فنر در لوله های بویلر
  • توان نصب اکونومایزر

دیگ های فایر تیوب شرکت پاکمن بر اساس استاندارد BS-2790 ساخته می شود و تمامی دیگ های آبگرم خارج شده از کارخانه شرکت پاکمن دارای پلاک استاندارد هستند.

انواع دیگ آبگرم

دیگ های آبگرم شرکت پاکمن در 4 مدل ارائه می شود:

1. دیگ های آبگرم فایرتیوب سه پاس

2. دیگ های آبگرم فایرباکس(این دیگ محصول جدید شرکت پاکمن می باشد که بالاترین راندمان ممکن دیگ های سه پاس فولادی را دارا می باشد)

3. دیگ های آبگرم فایرتیوب کوره برگشتی

4. دیگ های آبگرم واترتیوب

دیگ های آبگرم فایرتیوب شرکت پاکمن وت بک می باشد و باید ذکر کرد تولید دیگ های دوپاس  و درای بک (Dry Back) سال هاست در دنیا منسوخ شده است.

تمامی بویلر های شرکت پاکمن دارای دو سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 

مراجعه به مطلب علمی بویلر آبگرم

دانلود کاتالوگ دیگ آبگرم سه پاس

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 46

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 46
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 58

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 58
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 75

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 75
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 92

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 92
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 115

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 115
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 145

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 145
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 160

بویلر آبگرم سه پاس PHWB1- 160
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر آبگرم سه پاس PHWB2- 115

بویلر آبگرم سه پاس PHWB2- 115
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر آبگرم سه پاس PHWB2- 145

بویلر آبگرم سه پاس PHWB2- 145
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر آبگرم سه پاس PHWB2- 185

بویلر آبگرم سه پاس PHWB2- 185
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...