محصولات شرکت پاکمن - بویلر آبگرم کوره برگشتی شرکت پاکمن

محصولات شرکت پاکمن

دیگ های آبگرم کوره برگشتی شرکت پاکمن از ظرفیت 100.000 Kcal/h  تا 3.000.000 Kcal/h تولید می شود.

مزایا:

  • نماینده مقیم استاندارد در کارخانه
  • استفاده از لوله های اروپایی
  • روکش استینلس استیل
  • انجام تست هیدرو استاتیک با 1.5 برابر فشار کاری دستگاه
  • وت بک
  • راندمان بالا
  • جوشکاری طبق WPS و PQR
  • استفاده از فنر در لوله های بویلر
  • توان نصب اکونومایزر

دیگ های فایر تیوب شرکت پاکمن بر اساس استاندارد BS-2790 ساخته می شود و تمامی دیگ های آبگرم خارج شده از کارخانه شرکت پاکمن دارای پلاک استاندارد هستند.

انواع دیگ آبگرم

دیگ های آبگرم شرکت پاکمن در 4 مدل ارائه می شود:

1. دیگ های آبگرم فایرتیوب سه پاس

2. دیگ های آبگرم فایرباکس(این دیگ محصول جدید شرکت پاکمن می باشد که بالاترین راندمان ممکن دیگ های سه پاس فولادی را دارا می باشد)

3. دیگ های آبگرم فایرتیوب کوره برگشتی

4. دیگ های آبگرم واترتیوب

تمامی بویلر های شرکت پاکمن دارای دو سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 

.مراجعه به مطلب علمی بویلر آبگرم

دانلود کاتالوگ دیگ آبگرم کوره برگشتی

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 100,000Kcal/h

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 100,000Kcal/h
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حد ...

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 150,000Kcal/h

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 150,000Kcal/h
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حد ...

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 200,000Kcal/h

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 200,000Kcal/h
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حد ...

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 250,000Kcal/h

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 250,000Kcal/h
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حد ...

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 300,000Kcal/h

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 300,000Kcal/h
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حد ...

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 400,000Kcal/h

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 400,000Kcal/h
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حد ...

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 500,000Kcal/h

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 500,000Kcal/h
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حد ...

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 600,000Kcal/h

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 600,000Kcal/h
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حد ...

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 700,000Kcal/h

بویلر آبگرم کوره برگشتی_ 700,000Kcal/h
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حد ...

بویلرآبگرم کوره برگشتی_ 800,000Kcal/h

بویلرآبگرم کوره برگشتی_ 800,000Kcal/h
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حد ...