بویلر بخارفولادی افقی سه پاس شرکت پاکمن

محصولات شرکت پاکمن

بویلر بخار سه پاس فولادی (Three Pass steam boiler) یا همان دیگ بخار سه پاس، یکی از انواع بویلر بخار می باشد که به عنوان رایج ترین نوع آن در کارخانجات، بیمارستان ها و ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

بویلرهای بخار سه پاس معمولا  در خشک شویی های بزرگ، بیمارستان ها، هتل ها، سیستم های گرمایش ساختمان، صنعت چرم سازی، صنایع مواد غذایی، نیروگاه ها و .... مورد استفاده قرار می گیرند.

درجه حرارت بخار خروجی از بویلر بخار سه پاس  به فشار کاری بویلرمرتبط است . که بر اساس استاندارد BS2790 نمیتوان از 25 بار تجاوز نماید.

 

بویلر بخار

 

ظرفیت بویلر بخار سه پاس

این نوع از بویلر  ها از ظرفیت 500 کیلوگرم در ساعت  (در شرایط خاص از 300 کیلوگرم در ساعت) تا 30 تن بخار در ساعت تولید می شوند. فشار کاری که می توان برای این نوع از بویلر ها متصور بود از 1 بار تا 25 بار می باشد.

در ظرفیت های بالا و فشار های بالا باید عملیات تنش زدایی (تنش گیری) از محل های جوشکاری به عمل آید.

تجهیزات اندازه گیری فشار بویلر بخار فایر تیوب

 

مراجعه به مطلب علمی بویلر بخار

دانلود کاتالوگ دیگ بخار سه پاس شرکت پاکمن 

جهت انتخاب هر کدام از ظرفیت ها می توانید بر روی لینک آن در زیر کلیک نمایید تا مشخصات کامل تر آن نمایان گردد.

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.35

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.35
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله st 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.40

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.40
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله st 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.45

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.45
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله st 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.50

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.50
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله st 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.60

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.60
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله st 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.70

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.70
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله st 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.80

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 0.80
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله st 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 1.00

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 1.00
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله st 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 1.15

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 1.15
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله st 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 1.40

بویلر بخار افقی سه پاس PSBH1- 1.40
این شرکت جهت ساخت بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله st 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله س ...