گالری تصاویر

دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

مبدل حرارتی آب به آب

مبدل حرارتی آب به آب
مبدل حرارتی آب به آب
دسته: Products

مبدل حرارتی بخار به آب

مبدل حرارتی
مبدل حرارتی بخار به آب
دسته: Products

گزارش اولین روز نمایشگاه

گزارش اولین روز نمایشگاه اصفهان
گزارش اولین روز نمایشگاه
دسته: Events

همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events

همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events

همایش تبریز: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش تبریز: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین در مقایسه با سنتی
همایش تبریز: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events

هفدهمین نمایشگاه تاسیسات تهران

هفدهمین نمایشگاه تاسیسات تهران
هفدهمین نمایشگاه تاسیسات تهران
دسته: Events

آغاز سال 1397

سال نو مبارک (زاویه دید خود را عوض کنید)
آغاز سال 1397
دسته: Events

هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
دسته: Events