گالری تصاویر

دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز-تیرماه 98

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز-تیرماه 98
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز-تیرماه 98
دسته: Events

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شرکت پاکمن در  بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران
دسته: Events

کسب مقام دوم جشنواره احتراق توسط شرکت پاکمن

کسب مقام دوم جشنواره احتراق توسط شرکت پاکمن
کسب مقام دوم جشنواره احتراق توسط شرکت پاکمن
دسته: Events

سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق

سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
دسته: Events

مبدل حرارتی آب به آب

مبدل حرارتی آب به آب
مبدل حرارتی آب به آب
دسته: Products

مبدل حرارتی بخار به آب

مبدل حرارتی
مبدل حرارتی بخار به آب
دسته: Products

گزارش اولین روز نمایشگاه

گزارش اولین روز نمایشگاه اصفهان
گزارش اولین روز نمایشگاه
دسته: Events

همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events

همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events