دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

شرکت پاکمن در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات اصفهان 95

شرکت پاکمن در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات اصفهان 95
دسته: Events

سومین همایش تکنولوژی بخار و آبگرم

سومین همایش تکنولوژی بخار و آبگرم
دسته: Events

پروژه دنا آفرین فدک

پروژه دنا آفرین فدک
دسته: Projects

نشست تخصصی شرکت پاکمن در نمایشگاه بین المللی تاسیسات- 95

نشست تخصصی شرکت پاکمن در نمایشگاه بین المللی تاسیسات- 95
دسته: Events

گزارش حضور شرکت پاکمن در پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات 95

گزارش حضور شرکت پاکمن در پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات 95
دسته: Events

بانک پارسیان

بانک پارسیان
دسته: Projects

نخستین نمایشگاه تاسیسات سیستم های گرمایشی و سرمایشی تبریز

نخستین نمایشگاه تاسیسات سیستم های گرمایشی و سرمایشی تبریز
دسته: Events

بویلر آبگرم چگالشی شرکت پاکمن

بویلر آبگرم چگالشی شرکت پاکمن
دسته: Products

حضور پاکمن در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

حضور پاکمن در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
دسته: Events