دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

گزارش حضور شرکت پاکمن در پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات 95

گزارش حضور شرکت پاکمن در پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات 95
دسته: Events

بانک پارسیان

بانک پارسیان
دسته: Projects

نخستین نمایشگاه تاسیسات سیستم های گرمایشی و سرمایشی تبریز

نخستین نمایشگاه تاسیسات سیستم های گرمایشی و سرمایشی تبریز
دسته: Events

بویلر آبگرم چگالشی شرکت پاکمن

بویلر آبگرم چگالشی شرکت پاکمن
دسته: Products

حضور پاکمن در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

حضور پاکمن در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
دسته: Events

پروژه فرمانیه

پروژه فرمانیه
دسته: Projects

حضور پاکمن در بیست و یکمین نمایشگاه نفت

حضور پاکمن در بیست و یکمین نمایشگاه نفت
دسته: Events

پروژه اطلس مال

پروژه اطلس مال
دسته: Projects

بویلرهای واترتیوب با فشار بالا

بویلرهای واترتیوب با فشار بالا
دسته: Products