دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

عکس های منتخب سومین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1394

عکس های منتخب سومین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1394
دسته: Events

دومین همایش تکنولوژی بخار شرکت پاکمن

دومین همایش تکنولوژی بخار شرکت پاکمن
دسته: Events

کشتیرانی شیان

کشتیرانی شیان
دسته: Projects

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایش و گرمایش شیراز- 94

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایش و گرمایش شیراز- 94
دسته: Events

دوره آموزشی استخر و بویلر چگالشی نمایشگاه تاسیسات تهران-94

دوره آموزشی استخر و بویلر چگالشی نمایشگاه تاسیسات تهران-94
دسته: Events

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران - 94

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران - 94
دسته: Events

عکس های منتخب اولین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1391

عکس های منتخب اولین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1391
دسته: Events

چهارمین نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی قزوین 1394

چهارمین نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی قزوین 1394
دسته: Events

برگزاری دوره آموزشی بویلر چگالشی و استخر-نمایشگاه ساختمان 94

برگزاری دوره آموزشی بویلر چگالشی و استخر-نمایشگاه ساختمان 94
دسته: Events