دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

آغاز سال 1397

سال نو مبارک (زاویه دید خود را عوض کنید)
آغاز سال 1397
دسته: Events

دریافت لوح تقدیر هفدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

دریافت لوح تقدیر هفدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
دریافت لوح تقدیر هفدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
دسته: Events

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایش و گرمایش

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایش و گرمایش
شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایش و گرمایش
دسته: Events

سومین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

 سومین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
سومین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
دسته: Events

شرکت پاکمن در سومین همایش برچسب انرژی

شرکت پاکمن در سومین همایش برچسب انرژی
شرکت پاکمن در سومین همایش برچسب انرژی
دسته: Events

شرکت پاکمن در 14 نمایشگاه تاسیسات شیراز

شرکت پاکمن در 14 نمایشگاه تاسیسات شیراز
شرکت پاکمن در 14 نمایشگاه تاسیسات شیراز
دسته: Events

نشست تخصصی بویلر چگالشی در نمایشگاه تاسیسات 96

نشست تخصصی بویلر چگالشی در نمایشگاه تاسیسات 96
نشست تخصصی بویلر چگالشی در نمایشگاه تاسیسات 96
دسته: Events

شرکت پاکمن در 16 نمایشگاه تاسیسات تهران

شرکت پاکمن در 16 نمایشگاه تاسیسات تهران
شرکت پاکمن در 16 نمایشگاه تاسیسات تهران
دسته: Events

شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک

شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک
دسته: Events