گالری تصاویر

دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events

همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events

همایش تبریز: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش تبریز: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین در مقایسه با سنتی
همایش تبریز: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events

هفدهمین نمایشگاه تاسیسات تهران

هفدهمین نمایشگاه تاسیسات تهران
هفدهمین نمایشگاه تاسیسات تهران
دسته: Events

آغاز سال 1397

سال نو مبارک (زاویه دید خود را عوض کنید)
آغاز سال 1397
دسته: Events

هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
دسته: Events

دریافت لوح تقدیر هفدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

دریافت لوح تقدیر هفدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
دریافت لوح تقدیر هفدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کننده
دسته: Events

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایش و گرمایش

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایش و گرمایش
شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایش و گرمایش
دسته: Events

سومین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

 سومین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
سومین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
دسته: Events