دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

بویلرهای واترتیوب با فشار بالا

بویلرهای واترتیوب با فشار بالا
دسته: Products

عکس های منتخب سومین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1394

عکس های منتخب سومین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1394
دسته: Events

دومین همایش تکنولوژی بخار شرکت پاکمن

دومین همایش تکنولوژی بخار شرکت پاکمن
دسته: Events

کشتیرانی شیان

کشتیرانی شیان
دسته: Projects

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایش و گرمایش شیراز- 94

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایش و گرمایش شیراز- 94
دسته: Events

دوره آموزشی استخر و بویلر چگالشی نمایشگاه تاسیسات تهران-94

دوره آموزشی استخر و بویلر چگالشی نمایشگاه تاسیسات تهران-94
دسته: Events

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران - 94

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران - 94
دسته: Events

عکس های منتخب اولین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1391

عکس های منتخب اولین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1391
دسته: Events

چهارمین نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی قزوین 1394

چهارمین نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی قزوین 1394
دسته: Events