دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

دومین همایش تکنولوژی بخار شرکت پاکمن

دومین همایش تکنولوژی بخار شرکت پاکمن
دومین همایش تکنولوژی بخار شرکت پاکمن
دسته: Events

کشتیرانی شیان

کشتیرانی شیان
کشتیرانی شیان
دسته: Projects

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایش و گرمایش شیراز- 94

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایش و گرمایش شیراز- 94
نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایش و گرمایش شیراز- 94
دسته: Events

دوره آموزشی استخر و بویلر چگالشی نمایشگاه تاسیسات تهران-94

دوره آموزشی استخر و بویلر چگالشی نمایشگاه تاسیسات تهران-94
دوره آموزشی استخر و بویلر چگالشی نمایشگاه تاسیسات تهران-94
دسته: Events

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران - 94

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران - 94
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران - 94
دسته: Events

عکس های منتخب اولین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1391

عکس های منتخب اولین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1391
عکس های منتخب اولین فراخوان عکاسی صنعت تاسیسات پاکمن 1391
دسته: Events

چهارمین نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی قزوین 1394

چهارمین نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی قزوین 1394
چهارمین نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی قزوین 1394
دسته: Events

برگزاری دوره آموزشی بویلر چگالشی و استخر-نمایشگاه ساختمان 94

برگزاری دوره آموزشی بویلر چگالشی و استخر-نمایشگاه ساختمان 94
برگزاری دوره آموزشی بویلر چگالشی و استخر-نمایشگاه ساختمان 94
دسته: Events

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان  تهران
پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
دسته: Events