گالری تصاویر

دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

سومین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

 سومین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
سومین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
دسته: Events

پاکمن ساخت ایران

پاکمن ساخت ایران
پاکمن ساخت ایران
دسته: Products

شرکت پاکمن در سومین همایش برچسب انرژی

شرکت پاکمن در سومین همایش برچسب انرژی
شرکت پاکمن در سومین همایش برچسب انرژی
دسته: Events

شرکت پاکمن در 14 نمایشگاه تاسیسات شیراز

شرکت پاکمن در 14 نمایشگاه تاسیسات شیراز
شرکت پاکمن در 14 نمایشگاه تاسیسات شیراز
دسته: Events

نشست تخصصی بویلر چگالشی در نمایشگاه تاسیسات 96

نشست تخصصی بویلر چگالشی در نمایشگاه تاسیسات 96
نشست تخصصی بویلر چگالشی در نمایشگاه تاسیسات 96
دسته: Events

شرکت پاکمن در 16 نمایشگاه تاسیسات تهران

شرکت پاکمن در 16 نمایشگاه تاسیسات تهران
شرکت پاکمن در 16 نمایشگاه تاسیسات تهران
دسته: Events

شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک

شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک
دسته: Events

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
دسته: Events

پروژه کویت

پروژه کویت-صادرات
پروژه کویت
دسته: Projects