گالری تصاویر

دسته بندی گالری بر اساس موضوع

آلبوم های عکس شرکت پاکمن

گالری های عکس شرکت پاکمن

کسب مقام دوم جشنواره احتراق توسط شرکت پاکمن

کسب مقام دوم جشنواره احتراق توسط شرکت پاکمن
کسب مقام دوم جشنواره احتراق توسط شرکت پاکمن
دسته: Events

سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق

سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
سومین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق
دسته: Events

مبدل حرارتی آب به آب

مبدل حرارتی آب به آب
مبدل حرارتی آب به آب
دسته: Products

مبدل حرارتی بخار به آب

مبدل حرارتی
مبدل حرارتی بخار به آب
دسته: Products

گزارش اولین روز نمایشگاه

گزارش اولین روز نمایشگاه اصفهان
گزارش اولین روز نمایشگاه
دسته: Events

همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
همایش همدان:مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events

همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
همایش مشهد: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events

همایش تبریز: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین

همایش تبریز: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین در مقایسه با سنتی
همایش تبریز: مزایای استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین
دسته: Events

هفدهمین نمایشگاه تاسیسات تهران

هفدهمین نمایشگاه تاسیسات تهران
هفدهمین نمایشگاه تاسیسات تهران
دسته: Events