تقویم نمایشگاه های بین المللی سال 1396

تاریخ انتشار: 12 بهمن 1394
تعداد بازدید: 11669

نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر وزمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولید کنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد  تا علاوه بر عرضه و نمايش توانمنديها ، مبادلات تجاری ، سرمايه گذاريهای مشترك و بين المللی خود را توسعه بخشند. تقویم زیر شامل کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی در زمینه صنعت ، تاسیسات و ساختمان می باشد.

تقویم نمایشگاه سال 1396

 

فروردین

اردیبهشت خرداد
 

1- بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

شنبه-سه شنبه

96/02/16-96/02/19

3-  نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته مصلی تهران 96 سومین دوره

دوشنبه-پنج شنبه

96/02/21-96/02/18

2- نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه تبریز 96 بیستمین دوره

سه شنبه-جمعه

96/02/22-96/02/19

3- نمایشگاه تاسیسات، لوله و اتصالات و شیر آلات بهداشتی قم

سه شنبه-جمعه

96/02/15-96/02/12

 1- نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه 96 سیزدهمین دوره

سه شنبه-جمعه

96/03/5-96/03/2

2- نمایشگاه صنعت ساختمان، درب و پنجره، سرمایشی و گرمایشی سمنان

دوشنبه-جمعه

96/03/22-96/03/26

3- نمایشگاه ساختمان و سیسمتهای سرمایشی و گرمایشی اراک شانزدهمین دوره

شنبه - چهارشنبه

96/03/27-96/03/31

تیر

مرداد شهریور

1- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

پنج شنبه-یکشنبه

96/06/01-96/05/29
 

2- نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 96 نوزدهمین دوره

دوشنبه-جمعه

96/04/16-96/04/12

3- نمایشگاه بین المللی تاسیسات صنایع سرمایشی و گرمایشی، تاسیسات ساختمانی و شهرسازی شهر افتاب تهران 96 اولین دوره

سه شنبه- جمعه

96/04/13-96/04/16

 4- نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی کرمانشاه 96 شانزدهمین دوره

سه شنبه-جمعه

96/04/23-96/04/20

5-نمایشگاه لوله و اتصالات، درب و پنجره کرمانشاه 96 شانزدهمین دوره

سه شنبه -جمعه

96/04/20-96/04/23

6- بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، معماری و عمران، صنایع سرمایشی گرمایشی مشهد

دوشنبه-جمعه

96/04/19-96/04/23

 

1-هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
96/05/21- 96/05/24

 

 

1- نمایشگاه صنعت ساختمان همدان 96 هفدهمبن دوره

96/06/7-96/06/10

سه شنبه-جمعه

2- نمایشگاه تاسیسات، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی تبریز 96 دومین دوره

پنج شنبه-یکشنبه

96/06/23-96/06/26

3- نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان 96

سه شنبه-جمعه

96/06/14-96/06/17

4-نمایشگاه تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی قزوین

سه شنبه-جمعه

96/06/07-96/06/10

مهر

آبان آذر

1- هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

جمعه-دوشنبه

96/07/14- 96/07/17

2- شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

دوشنبه-پنج شنبه

96/07/24- 96/07/27

3- نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی شیراز 96 دوازدهمین دوره

سه شنبه - جمعه

96/07/27- 96/07/25

4- نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران 96 سیزدهمین دوره

دوشنبه - پنج شنبه

96/07/27- 96/07/24

1-نمایشگاه ساختمان تبریز 96 سومین دوره

سه شنبه-جمعه

96/08/05- 96/08/02

2-نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز 96 چهاردهمین دوره

سه شنبه-جمعه

96/08/12- 96/08/09

 

3-نمایشگاه لوازم آشپزخانه، استخر و حمام شیراز 96 هفتمین دوره

سه شنبه-جمعه

96/08/12- 96/08/09

4-نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز 96 هفتمین دوره

سه شنبه-جمعه

96/08/26- 96/08/24

1. سومین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی نوین ساختمان

سه شنبه-جمعه

96/09/14- 96/09/17

دی

بهمن اسفند
 

1-نمایشگاه آب، تاسیسات آب و فاضلاب شیراز 96 سیزدهمین دوره

سه شنبه-جمعه

96/08/15- 96/08/12

 

1-یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین

سه شنبه-جمعه

96/11/24-96/11/27

 

 

لینک های مرتبط:

تقویم نمایشگاه های سال 1395

اخبار نمایشگاه های بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات

تقویم نمایشگاه های 96
زمانبندی نمایشگاه 96
برچسب ها: اخبار شرکت تقویم نمایشگاه