گزارش اولین روز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-مرداد 95

تاریخ انتشار: 23 مرداد 1395
تعداد بازدید: 1035

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران  با حضور تعداد زیادی از شرکت های معتبر از تاریخ 22 الی 25 مردادماه سال 1395 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در اتوبان چمران سئول در حال برگذاری است. شرکت پاکمن نیز در این نمایشگاه حضور دارد و از برخی دست آورد های خود در این نمایشگاه رو نمایی کرده است.این نمایشگاه  تا روز 25 مرداد ماه 1395 در حال برگذاری است.

گزارش اولین روز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-مرداد 95

گزارش اولین روز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-مرداد 95

گزارش اولین روز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-مرداد 95

 

لینک های مرتبط:

تقویم نمایشگاه ها 95

اخبار شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران-مرداد95

گزارش تصویری روز اول برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-مرداد94