تقویم نمایشگاه های بین المللی سال 1395

تاریخ انتشار: 10 اسفند 1395
تعداد بازدید: 690

نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر وزمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولید کنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد  تا علاوه بر عرضه و نمايش توانمنديها ، مبادلات تجاری ، سرمايه گذاريهای مشترك و بين المللی خود را توسعه بخشند. تقویم زیر شامل کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی در زمینه صنعت ، تاسیسات و ساختمان می باشد.

تقویم نمایشگاه سال 1395

 

فروردین

اردیبهشت خرداد
 

 

1.نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته 95 مصلی تهران دومین دوره

(2-5)

نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته 95 مصلی تهران دومین دوره

 

2.نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش، پتروشیمی 95 تهران بیست و یکمین دوره

(16-19)

نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز، پالایش، پتروشیمی 95 تهران بیست و یکمین دوره

3. نوزدهمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه 95 تبریز

(21-24)

نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه 95 تبریز نوزدهمین دوره

 

 

 1. سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی اردبیل

(4-7)

2. نهمین نمایشگاه سیستم های سرمایشی گرمایشی ارومیه

(4-7)

3. دوازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه 

(4-7)

دوازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

4.چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تاسیسات و سیستم های سرمایشی گرمایشی گرگان

(13-10)

 

5.هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز

(10-14)

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز

تیر

مرداد شهریور

1. ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی کرمانشاه

(29 تیر-1 مرداد)

ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی کرمانشاه

2. نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان ( معماری و عمران )، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مشهد

(21-25)

3.نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مشهد

(30 تیر-2 مرداد)

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مشهد

4.نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه ، حمام، سونا و استخر 95 تهران چهاردهمین دوره

(28-31)

نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه ، حمام، سونا و استخر 95 تهران چهاردهمین دوره

 

 

 

 

1.نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 95 شانزدهمین دوره (22-25)

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 95 شانزدهمین دوره

 

 

1. پنجمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی قزوین

(2-5)

2. شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان همدان

(8-12)

3. سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی همدان

(8-12)

4. نخستین نمایشگاه تاسیسات سیستم های گرمایشی و سرمایشی 2 تبریز

(31 شهریور-3 مهر)

 

نخستین نمایشگاه تاسیسات سیستم های گرمایشی و سرمایشی 2 تبریز

5.یازدهمین نمایشگاه صنعت شیراز

(16-19 شهریور)

یازدهمین نمایشگاه صنعت شیراز

مهر

آبان آذر

1.چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اراک

(6-9)

چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اراک

2.پانزدهین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

(27-30)

پانزدهین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

3. نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ( مصالح، معماری، فناوری نوین ساختمانی ) اصفهان

(26-30)

نونزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ( مصالح، معماری، فناوری نوین ساختمانی ) اصفهان

4. اولین نمایشگاه تخصصی انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی) گرگان

(28-30)

5. یازدهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت گاز ، نفت و پتروشیمی شیراز

(24-27)

 

 

1. هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

(4-7)

2. سیزدهمین نمایشگاه تاسیسات و تجهیزات سرمایشی شیراز

(11-14)

3. دومین نمایشگاه ساختمان 2 تبریز

(11-14)

4. دوازدهمین  نمایشگاه ساختمان زاهدان

(11-14)

5. ششمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی، فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

(18-21)

6. بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات برج ها و ساختمان های مرتفع مشهد

(18-21)

 

 

 

1. پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

(1-5)

 

 

دی

بهمن اسفند
   

1. پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین

(26-29)

 

 

لینک های مرتبط:

تقویم نمایشگاه های سال 1394

اخبار نمایشگاه های بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات

تقویم نمایشگاه های 95زمانبندی نمایشگاه 95
برچسب ها: اخبار شرکت تقویم نمایشگاه