گزارش اولین روز برگذاری شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک-شهریور 96

تاریخ انتشار: 28 شهريور 1396
تعداد بازدید: 309

شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک با حضور تعداد زیادی از شرکت های معتبر از تاریخ 27 الی 31 شهریور ماه سال 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اراک در حال برگذاری است. شرکت پاکمن نیز در این نمایشگاه حضور دارد و از برخی دست آورد های خود در این نمایشگاه رو نمایی کرده است.این نمایشگاه  تا روز 31 شهریورماه 1396 در حال برگزاری است.

 

گزارش اولین روز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک-شهریور 96

 

گزارش اولین روز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک-شهریور 96

 

شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک

 

لینک های مرتبط

اخبار شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک-شهریور ماه 96

گالری شرکت پاکمن

گزارش اولین روز برگذاری شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک
شرکت پاکمن در نمایشگاه اراک
غرفه شرکت پاکمن در نمایشگاه اراک
برچسب ها: نمایشگاه بین المللی سرمایش و گرمایش