تقویم نمایشگاه های بین المللی سال 1397

تقویم نمایشگاه های بین المللی سال 1397

تاریخ انتشار: 01 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید: 17134

نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر وزمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولید کنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد  تا علاوه بر عرضه و نمايش توانمنديها ، مبادلات تجاری ، سرمايه گذاريهای مشترك و بين المللی خود را توسعه بخشند. تقویم زیر شامل کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی در زمینه صنعت ، تاسیسات و ساختمان می باشد.

تقویم نمایشگاه سال 1397

 

فروردین

اردیبهشت خرداد

1 - نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران

سه شنبه - جمعه

97/02/31-97/02/28

نمایشگاه تجهیزات دندان پزشکی تهران 97

1 - نمایشگاه بین المللی هتل، سرمایه گذاری، طراحی مهندسی و ساخت شهر آفتاب تهران

سه شنبه - پنج شنبه

97/02/06-97/02/04

نمایشگاه هتل شهر آفتاب تهران 97


2 -نمایشگاه ساختمان رشت

سه شنبه - جمعه

97/02/07-97/02/04

نمایشگاه ساختمان رشت 97

3 - نمایشگاه بین المللی پروژه ایران، مصالح، تجهیزات و فناوری ساخت و ساز تهران

چهارشنبه - شنبه

97/02/08-97/02/05

نمایشگاه پروژه ایران تهران 97


4 - نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی تبریز

سه شنبه - جمعه

97/02/14-97/02/11

نمایشگاه ساختمان تبریز 97


5 - نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

یکشنبه - چهارشنبه

97/02/19-97/02/16

نمایشگاه نفت، گاز پالایش و پتروشیمی تهران 97


6 - نمایشگاه ساختمان، سیستم های گرمایشی و سرمایشی،  تجهیزات و صنایع وابسته گرگان

چهارشنبه - شنبه

97/02/22-97/02/19

نمایشگاه ساختمان تاسیسات گرگان 97

1 - نمایشگاه هتلداری اصفهان

سه شنبه - جمعه

97/04/01-97/03/29

نمایشگاه هتل داری اصفهان 97


2 - نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و سرمایشی ارومیه
سه شنبه - جمعه
97/04/01-97/03/29
 
نمایشگاه تاسیسات ارومیه 97

3 - نمایشگاه بین المللی ساختمان، معماری و انبوه سازی ارومیه
سه شنبه - جمعه
97/04/01-97/03/29
 
نمایشگاه تاسیسات ارومیه 97

4 - نمایشگاه ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد
سه شنبه - شنبه
97/04/02-97/03/29
 
نمایشگاه تاسیسات مشهد 97

5 - نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، دارویی و آزمایشگاهی تهران
 
سه شنبه - جمعه
 
97/04/01-97/03/29
 
نمایشگاه پزشکی تهران 97

تیر

مرداد شهریور
 

1- نمایشگاه ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی کرمانشاه

سه شنبه - جمعه

97/04/08-97/04/05

نمایشگاه ساختمان و تاسیسات کرمانشاه


2 - نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و راهسازی بیرجند

دوشنبه - جمعه

97/04/15-97/04/11

نمایشگاه ساختمان بیرجند 97


3 - نمایشگاه بین المللی ساختمان شیراز

سه شنبه - جمعه

97/04/15-97/04/12

نمایشگاه ساختمان شیراز 97


4 - نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران

سه شنبه - جمعه

97/04/22-97/04/19

نمایشگاه سونا استخر تهران 97


5 - نمایشگاه ساختمان و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی زنجان

سه شنبه - جمعه

97/04/29-97/04/26

نمایشگاه ساختمان زنجان 97


6 - نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته مازندران

سه شنبه - جمعه

97/04/29-97/04/26

نمایشگاه ساختمان مازندران 97

1- نمایشگاه ساختمان، تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی شهرکرد

دوشنبه - جمعه

97/05/05-97/05/01

نمایشگاه صنعت ساختمان شهرکرد 97


2 - نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

دوشنبه - پنجشنبه

97/05/18-97/0/15

نمایشگاه ساختمان تهران 97


3 - نمایشگاه ساختمان، تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، کاشی و سرامیک، چینی، شیرآلات بهداشتی و ساختمانی بجنورد

چهارشنبه - شنبه

97/05/26-97/05/22

نمایشگاه ساختمان بیرجند 97


4 - نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

پنجشنبه - یکشنبه

97/05/28-97/05/25

نمایشگاه صنعت 97


5 - نمایشگاه بین المللی پزشکی تبریز

سه شنبه - جمعه

97/06/02-97/05/30نمایشگاه پزشکی تبریز 97

 

1 - نمایشگاه ساختمان و تاسیسات سرمایشی گرمایشی کرمان

سه شنبه - جمعه

97/06/09-97/06/06

نمایثشگاه ساختمان کرمان 97


2 - نمایشگاه بین المللی صنعت گاز شهر آفتاب تهران

شنبه - سه شنبه

97/06/13-97/06/10

نمایشگاه گاز شهر آفتاب تهران 97


 3 - نمایشگاه ساختمان، درب، پنجره، یراق آلات، لوازم، تجهیزات و ماشین آلات ساختمان سنندج

سه شنبه - جمعه

97/06/16-97/06/13

نمایشگاه ساختمان سنندج 97


4 - نمایشگاه ساختمان و تاسیسات سرمایشی گرمایشی همدان

سه شنبه - جمعه

97/06/16-97/06/13

نمایشگاه ساختمان و تاسیسات همدان 97


5 - نمایشگاه لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اصفهان

چهارشنبه - شنبه

97/06/17-97/06/14

نمایشگاه سونا استخر اصفهان 97

مهر

آبان آذر

 1 - نمایشگاه ساختمان، سیستم های گرمایشی و سرمایشی اراک

دوشنبه - جمعه

97/07/06-97/07/03

نمایشگاه ساختمان اراک 97

 2 - نمایشگاه ایران فارما، دارو و صنایع وابسته مصلی تهران

دوشنبه - چهارشنبه

97/07/04-97/07/02

نمایشگاه ایران فارما تهران 97

3 - نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

دوشنبه - پنجشنبه

97/07/05-97/07/02

نمایشگاه ایران پلاست تهران 97

4 - نمایشگاه سونا و جکوزی قزوین

سه شنبه - جمعه

97/07/06-97/07/03

نمایشگاه سونا جکوزی قزوین 97

5 - نمایشگاه بین المللی ساختمان البرز

جمعه - سه شنبه

97/07/13-97/07/09

نمایشگاه ساختمان البرز 97

5 - نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

چهارشنبه - شنبه

97/07/14-97/07/11

نمایشگاه ساختمان اصفهان 97

6 - نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران

چهارشنبه - شنبه

97/07/14-97/07/11

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران 97

7 - نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و آب، تاسیسات آب و فاضلاب شیراز

یکشنبه - چهارشنبه

97/07/18-97/07/15

نمایشگاه نفت و گاز و نمایشگاه آب و تاسیسات شیراز 97

8 - نمایشگاه ملزومات و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر خرم آباد
دوشنبه - جمعه
97/07/20-97/07/16
 
نمایشگاه سونا جکوزی خرم آباد 97

9 - نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد
پنجشنبه - یکشنبه
97/07/22-97/07/19
 
نمایشگاه دندان پزشکی مشهد 97

10 - نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
شنبه - سه شنبه
97/07/24-97/07/21
 
نمایشگاه صنعت تهران 97

11- نمایشگاه آب، تاسیسات آب و فاضلاب و صنایع وابسته اهواز

یکشنبه - جمعه

97/07/27-97/07/22

نمایشگاه آب و تاسیسات فاضلاب اهواز 97


12 - نمایشگاه حمام، استخر و صنایع وابسته بجنورد
دوشنبه - جمعه
97/07/27-97/07/23

 

13 - نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز
سه شنبه - جمعه
97/07/27-97/07/24

 1 - نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران

سه شنبه - جمعه

97/08/04-97/08/01

نمایشگاه تاسیسات و تجهیزات سرمایشی تهران 97

2 - نمایشگاه ساختمان رشت

چهارشنبه - شنبه

97/08/05-97/08/02

نمایشگاه ساختمان رشت 97

3 - نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش

جمعه - دوشنبه

97/08/14-97/08/11

نمایشگاه ساختمان کیش 97

4 - نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی اهواز

شنبه - سه شنبه

97/08/15-97/08/12

نمایشگاه نفت و گاز اهواز 97

5 - نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

سه شنبه - جمعه

97/08/25-97/08/22

نمایشگاه تاسیسات سرمایشی گرمایشی شیراز 97


6-هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

97/08/29-97/09/02

 


 
2-نمایشگاه تخصصی ساختمان اهواز
سه شنبه-جمعه
97/09/23-97/09/20

دی

بهمن اسفند
 

1- نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی تهران

دوشنبه - پنجشنبه

97/10/06-97/10/03


 2 - نمایشگاه مصالح، تکنولوژی و تجهیزات نوین ساختمانی شیراز

سه شنبه - جمعه

97/10/07-97/10/04


3-نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر شیراز

سه شنبه - جمعه

97/10/07-97/10/04


4 - نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی و آب و فاضلاب رشت

چهار شنبه - شنبه

97/10/08-97/10/05


5- نمایشگاه استانداردهای صنعت ساختمان گرگان

چهار شنبه - شنبه

97/10/08-97/10/05


6- نمایشگاه ساختمان و تجهیزات وابسته بوشهر

دوشنبه - جمعه

97/10/14-97/10/10


7-نمایشگاه صنعت ساختمان البرز

سه شنبه - جمعه

97/10/28-97/10/25

1-پانزدهمین نمایشگاه انرژی کیش

دوشنبه-پنج شنبه

97/11/4-97/11/1


2-نمایشگاه فناوری های نوین صنعت ساختمان و صنایع وابسته  قائمشهر

چهارشنبه- جمعه

97/11/06-97/11/03


3-نمایشگاه ساختمان، سیستم های گرمایشی و سرمایشی اراک

 
سه شنبه - جمعه
 
97/11/12-97/11/09

4-نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز

چهارشنبه - شنبه

97/11/13-97/11/10


5-نمایشگاه ساختمان و تاسیسات با گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع مشهد

سه شنبه - جمعه

97/11/19-97/11/16


6-نمایشگاه درب و پنجره ، ماشین آلات و صنایع وابسته  مشهد

سه شنبه - جمعه

97/11/19-97/11/16


7-نمایشگاه صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان مشهد

سه شنبه - جمعه

97/11/19-97/11/16


8-نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی قزوین

سه شنبه - جمعه

97/11/26-97/11/23


9- نمایشگاه ساختمان و تجهیزات وابسته قزوین

سه شنبه - جمعه

97/11/26-97/11/23

 
تقویم نمایشگاه های 97
تقویم نمایشگاهی 97
زمانبندی نمایشگاه 97
زمان برگزاری نمایشگاه 97
برچسب ها: اخبار,نمایشگاه,تقویم,97,تقویم_نمایشگاهی,تاسیسات,سرمایشی,گرمایشی,صنعت,ساختمان,ساخت,انرژی,هتل,نفت,پالایش,پتروشیمی,گاز,2018,2019