بازديد دكتر خدابخش استاندار اذربايجان شرقی از مجتمع تجاری رفاهی باراما، گلزار شهدای شهر سهند، روستای تاريخی كندوان

بازديد دكتر خدابخش استاندار اذربايجان شرقی از مجتمع تجاری رفاهی باراما، گلزار شهدای شهر سهند، روستای تاريخی كندوان

تاریخ انتشار: 03 خرداد 1397
تعداد بازدید: 154

بازديد دكتر خدابخش استاندار اذربايجان شرقی از مجتمع تجاری رفاهی باراما، گلزار شهدای شهر سهند، روستای تاريخی كندوان

 

بازديد دكتر خدابخش استاندار اذربايجان شرقی از مجتمع تجاری رفاهی باراما، گلزار شهدای شهر سهند، روستای تاريخی كندوان
لازم به ذکر است، دستگاه‌های تاسیسات گرمایشی پروژه‌ باراما، توسط پاکمن تامین گردیده است.

بازدید استاندار تبریز

بازدید استاندار تبریز

بازدید استاندار تبریز