تقویم نمایشگاهی 98

تقویم نمایشگاهی 98

تاریخ انتشار: 22 اسفند 1397
تعداد بازدید: 692

نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر وزمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولید کنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد  تا علاوه بر عرضه و نمايش توانمنديها ، مبادلات تجاری ، سرمايه گذاريهای مشترك و بين المللی خود را توسعه بخشند. تقویم زیر شامل کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی در زمینه صنعت ، تاسیسات و ساختمان می باشد.

تقویم نمایشگاه سال 1398

فروردین

اردیبهشت

خرداد

 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

چهارشنبه-شنبه

98/02/14-98/02/11


 

نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه تبریز 98 بیست و دومین دوره سه سه شنبه - جمعه

98/0324-98/03/21


بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمان تبریز

 سه شنبه -جمعه

98/0324-98/03/21


نوزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته مازندران

سه شنبه -جمعه

98/0324-98/03/21


نمایشگاه ساختمان، حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه رشت 98 شانزدهمین دوره

سه شنبه - جمعه

98/03/31-98/03/28


نمایشگاه ساختمان، تجهیزات، تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی گرگان 98 هفدهمین دوره

سه شنبه - جمعه

98/03/31-98/03/28

تیر

مرداد

شهریور

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، معماری و دکوراسیون، تاسیسات و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد

سه شنبه-جمعه

98/04/07-98/04/04


هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران

یکشنبه-چهارشنبه

98/04/12-98/04/09


بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

سه شنبه -جمعه

98/04/14-98/04/11


یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 

سه شنبه-جمعه

98/04/21-98/04/18


هفدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی کرمانشاه 

سه شنبه-جمعه

98/04/21-98/04/18


شانزدهمین نمایشگاه ساختمان اردبیل

چهارشنبه-شنبه

98/04/22-98/04/19


دومین نمایشگاه صنعت ساختمان البرز

دوشنبه-جمعه

98/04/28-98/04/24


پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و دوازدهمین نمایشگاه سیستم های سرمایشی و گرمایشی ارومیه

سه شنبه-جمعه

98/04/28-98/04/25

 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

یکشنبه-چهارشنبه

98/05/09-98/05/06


نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی بیرجند

سه شنبه-شنبه

98/05/25-98/05/21


بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت خراسان رضوی

سه شنبه -جمعه

98/05/18-98/05/15


سیزدهمین نمایشگاه ساختمان، تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی شهرکرد

سه شنبه -جمعه

98/05/25-98/05/22


شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی همدان

چهارشنبه-یکشنبه

98/06/03-98/05/30


نوزدهمین نمایشگاه آسانسور، درب و پنجره همدان

چهارشنبه -یکشنبه

98/06/03-98/05/30

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستانی کیش

دوشنبه-پنج شنبه

98/06/07-98/06/04


هفدهمین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته کرمان

سه شنبه-جمعه

98/06/08-98/06/05


سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست تهران

شنبه-سه شنبه

98/07/02-98/06/30

مهر

آبان

آذر

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی شیراز

چهارشنبه-شنبه

97/07/06-97/07/03


نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

چهارشنبه-شنبه

97/07/06-97/07/03


پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

دوشنبه-پنج شنبه

97/07/11-97/07/08


هجدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی اراک 

سه شنبه-جمعه

97/07/12-97/07/09


نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

پنج شنبه- یکشنبه

98/07/21-98/07/18


بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 

پنج شنبه- یکشنبه

98/07/21-98/07/18


هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران

دو شنبه- پنج شنبه

98/08/02-98/07/29

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر شیراز

سه شنبه -جمعه

98/08/10-98/08/07


شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش

چهارشنبه-شنبه

98/08/11-98/08/08


نوزدهمین نمایشگاه بین اللمی صنعت برق

پنج شنبه- یکشنبه

98/08/12-98/08/09


نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

سه شنبه-جمعه

98/08/24-98/08/21


نمایشگاه تاسیسات و سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تکنولوژی های نوین ساختمانی خرم آباد

دوشنبه-جمعه

98/09/01-98/08/27


نمایشگاه انرژی و مدیریت سبز، نفت، گاز و پتروشیمی بندرعباس

سه شنبه-پنج شنبه

98/08/30-98/08/28


هشتمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان اصفهان

سه شنبه-جمعه

98/09/01-98/08/28

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بیرجند

یکشنبه-چهارشنبه

98/09/06-98/09/03


اخبارنمایشگاه ساختمان اهواز

چهارشنبه-شنبه

98/09/16-98/09/13


نمایشگاه انرژی، آب، برق و گاز بوشهر

سه شنبه-جمعه

98/09/22-98/09/19


نهمین نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایشی و گرمایشی رشت

چهارشنبه-شنبه

98/09/23-98/09/20


پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

سه شنبه- جمعه

98/09/29-98/09/26

دی

بهمن

اسفند

نمایشگاه ساختمان و تجهیزات وابسته بوشهر

دوشنبه-جمعه

98/10/13-98/10/09


نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز

سه شنبه -جمعه

98/10/20-98/10/17


نمایشگاه آشپزخانه، حمام و سونا بندرعباس

پنجشنبه-یکشنبه

98/10/22-98/10/19


هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

چهارشنبه-شنبه

98/10/28-98/10/25


شانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

دوشنبه-پنج شنبه

98/11/03-98/10/30

 

نمایشگاه آب، برق، تاسیسات، انرژی و تجهیزات وابسته سنندج

سه شنبه -جمعه

98/11/04-98/11/01


بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان و تاسیسات و گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع مشهد

چهارشنبه-شنبه

98/11/12-98/11/09


نهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد

چهارشنبه-شنبه

98/11/12-98/11/09


دهمین نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد

چهارشنبه-شنبه

98/11/12-98/11/09

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی نو، تجدید پذیر و صرفه جویی تهران

جمعه-دوشنبه

98/12/02-98/12/05

 

تقویم نمایشگاه 1398
زمان برگزاری نمایشگاه های 98
جزئیات نمایشگاه های 98
برچسب ها: پاکمن اخبار نمایشگاه تقویم نمایشگاهی