تقویم نمایشگاهی 98

تقویم نمایشگاهی 98

تاریخ انتشار: 22 اسفند 1397
تعداد بازدید: 66

نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر وزمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولید کنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد  تا علاوه بر عرضه و نمايش توانمنديها ، مبادلات تجاری ، سرمايه گذاريهای مشترك و بين المللی خود را توسعه بخشند. تقویم زیر شامل کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی در زمینه صنعت ، تاسیسات و ساختمان می باشد.

تقویم نمایشگاه سال 1398

فروردین

اردیبهشت

خرداد

 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

چهارشنبه-شنبه

98/02/14-98/02/11


 

 

تیر

مرداد

شهریور

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

جمعه-دوشنبه

98/04/10-98/04/07


 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

یکشنبه-چهارشنبه

98/05/09-98/05/06


 

 

مهر

آبان

آذر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

دوشنبه-پنج شنبه

97/07/11-97/07/08


نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

پنج شنبه- یکشنبه

98/07/21-98/07/18


هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

دو شنبه- پنج شنبه

98/08/02-98/07/29


 

نوزدهمین نمایشگاه بین اللمی صنعت برق

پنج شنبه- یکشنبه

98/08/12-98/08/09


 

 

 

 

پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

سه شنبه- جمعه

98/09/29-98/09/26


 

دی

بهمن

اسفند

 

 

 

 

تقویم نمایشگاه 1398
زمان برگزاری نمایشگاه های 98
جزئیات نمایشگاه های 98
برچسب ها: پاکمن اخبار