نوروز 98 مبارک

نوروز 98 مبارک

تاریخ انتشار: 28 اسفند 1397
تعداد بازدید: 302

 

 

امید به سان بهار راهش را به درون چشم ها و دل ها پیدا می کند.

مبارکمان باشد، دوام آوردن دوباره در سرما! مبارکمان باشد، عید و آب و آینه؛ تقویم تصمیم های نو، تولد بی دغدغه ی گل و شکوفه و سبزدانه های زودگذر؛ بازگشت آب های یخ زده به رودهای آغوش باز کرده برای جریان! مبارکمان باشد، هستی نفس کشیده ی جان به در برده از طوفان و تندباد.

مبارکتان باشداین روزها، روز نو، روزگار نو! 
سبد سبد بهار، قسمتتان از سال و سالتان پر باران و بارانتان، پر برکت.
زندگی تان سرشار از بهار، نوروزتان پیروز!
 
برچسب ها: پاکمن اخبار