دی اریتور 18.000 پوند بر ساعت

ظرفیت: 18000 lbs/hr
طول: 2850 mm
راندمان:

گالری عکس دی اریتور 18.000 پوند بر ساعت

دی اریتور 18.000 پوند بر ساعت

اطلاعات فنی

شرح

به صورت استوانه افقي با عدسی تیپ Torispherical - از جنس A 516Gr 70 - مطابق استاندارد ASME

مخزن ذخيره دی اریتور

دارای دریچه آدم رو و دسترو مناسب مخازن تحت فشار

 دریچه های مخزن ذخيره دی اریتور

پس از سندبلاست با فیلمی به ضخامت mμ75 از اتیل سیلیکات پوشانده می شود

پوشش مخزن ذخيره دی اریتور

درحین ساخت تست های غیرمخرب شامل PT,RT,UT,VT   - پس از ساخت تست هیدروستاتیک

تست های  انجام شده روی مخزن ذخيره دی اریتور

پشم سنگ به ضخامت 50 mm - دانسیته 80 Kg/m³

عایق کاری مخزن ذخيره دی اریتور

روکش استنلس استیل 304L  به ضخامت 1mm 

پوشش عایقکاری مخزن ذخيره دی اریتور

جنس استنلس استیل 304L  مطابق استاندارد ASME

برج دی اریتور

با چهار سنسور کنترل کننده سطح آب جهت قطع و وصل شسرهای برقی آب و بخار ورودی

لول کنترل مغناطیستی

شير برقي ورودي آب دي اريتور،220 V- شیر برقی ورودی بخار دی اریتور، 220 V

شير برقي

بادرجه بندي 0-120C

ترمومتر آب

با قطر صفحه 15Cm  - بادرجه بندي 0-4 bar

مانومتر آب

بانقطه تنظيم 15 Psi - فشاركار5 تا 35 Psi

شيراطمينان

 جهت تقليل فشار بخار ورودي - شامل شيرسوزني فلنچي، صافي  و يكدستگاه فشارشكن بخار فلنچي باتبديل ، فلنچ واتصالات مربوطه

مدار فشارشكن

(Overfolw Trap ) جهت سرريز مخزن ذخيره آب دي اريتور به کندانس

تراب سرريز

Vacuum Breaker

خلاء شكن

باكابل كشي مربوطه به صورت كامل

تابلوي برق

 

شيرتخليه

همراه دستگاه دستورالعمل نصب وراه اندازی ارسال می گردد