پروژه روما رزیدنس
ستاره آرمان توس
برج مسکونی الیزه
بازار مبل کوروش
الماس قوی خاورمیانه
مجموعه فرهنگی ورزشی کوروش
پروژه مجتمع های مسکونی چیتگر
مجموعه اداری تجاری الماس ایرانیان