پروژه روما رزیدنس
ستاره آرمان توس
برج مسکونی الیزه
بازار مبل کوروش
الماس قوی خاورمیانه
مجموعه فرهنگی ورزشی کوروش
پروژه مجتمع های مسکونی چیتگر
مجموعه اداری تجاری الماس ایرانیان
لیست پروژه ها
ناممحلدستهسال
مجتمع آفتاب شهرانتهرانمسکونی، اداری و تجاری1396
پروژه ترمینال سلام فرودگاه بین المللی امام خمینیتهرانمسکونی، اداری و تجاری1396
پروژه ابریشمتهرانمسکونی، اداری و تجاری1396
شرکت برسامکوتهرانمسکونی، اداری و تجاری1396
پروژه الپینای اندرزگوتهرانمسکونی، اداری و تجاری1396
فرودگاه بجنوردخراسان شمالیمسکونی، اداری و تجاری1396
معاونت عمران و توسعه مسجد جمکرانقممسکونی، اداری و تجاری1396
نارسیس کوهسارتهرانمسکونی، اداری و تجاری95
الوند پروتئین پارسیانتهرانمسکونی، اداری و تجاری95
برج رویالتهرانمسکونی، اداری و تجاری95
فروشگاه آذر متالتهرانمسکونی، اداری و تجاری95
رازینه ساز شرقمشهدمسکونی، اداری و تجاری95
فروشگاه اسیسات پارساتهرانمسکونی، اداری و تجاری95
تقویم نمایشگاه های بین المللی سال 1396
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
شانزدهمین نمايشگاه بين المللی تجهيزات و تاسيسات سرمايشی و گرمايشی اصفهان
عنوان: شانزدهمین نمايشگاه بين المللی تجهيزات و تاسيسات سرمايشی و گرمايشی اصفهان ...بیشتر
گزارش حضور شرکت پاکمن در نمایشگاه تاسیسات شیراز-آبان 96
چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات سرمایش و گرمایش شیراز -آبان 96 با حضور تعدادی از شرکت ...بیشتر
نشست تخصصی تکنولوژی نوین در سیستم های گرمایش مرکزی برگزار شد
نشست تخصصی شرکت پاکمن در نمایشگاه تاسیسات -آبان ماه 96 در آمفی تئاتر نمایشگاه بی ...بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز-آبان ماه 96
عنوان : نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز 96 چهاردهمین ...بیشتر
نشست تخصصی تکنولوژی نوین در سیستم های گرمایش مرکزی با محوریت بویلر چگالشی
عنوان: نشست تخصصی تکنولوژی نوین در سیستم های گرمایش   مرکزی با محوریت بویلر ...بیشتر
شانزدهمین نمايشگاه بين المللی تاسيسات و سیستم های سرمايشی و گرمايشی- آبان 96
عنوان: شانزدهمین نمايشگاه بين المللی تاسيسات و سیستم های سرمايشی و گرمايشی ...بیشتر
گزارش حضور شرکت پاکمن دراولین روز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران-آبان 96
شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران -آبان 96 با حضور ...بیشتر
گزارش اولین روز برگذاری شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک-شهریور 96
شانزدهمین نمایشگاه ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک با حضور تعداد ز ...بیشتر
گزارش اولین روز برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-مرداد 96
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران  با حضور تعداد زیادی از شرکت ...بیشتر
افتتاح کارخانه ایران خودرو با بویلر های شرکت پاکمن
کارخانه خودروسازی "ایران خودرو" کرمانشاه با حضور معاون اول رییس جمهور ...بیشتر