گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 13

گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 13

گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 13

تیر ماه 83

تاریخ انتشار: 04 شهريور 1393
تعداد بازدید: 1112

تیر ماه 1383  گاهنامه شماره 13                        

                                                                              

فهرست مطالب

 • سلام یک دوست    
 • لطفا با دستگیره بخوانید
 • گزارش های انتخابی و انتصابی (وزارت خانه رفاه و تامین اجتماعی)
 • (موبایل mobile banking )
 • برای دانستن (پرنده نگهبان)
 • (پرندگان دروغ گو)
 •  (تشخیص میوه ها)
 • (طراحی تجهیزات استخر)
 • لیف
 • کامپیوتر نیاز امروز
 • مدیریت کلید آینده
 • نکات مدیریت
 • خط خطی های بزرگان
 • دیروز، امروز، فردا
 • حوالی دور و برهای پاکمن
 • ایزو
 • تا شقایق هست
 • مناسبت ویژه
 • کمی اشک و بیشتر صبر
 • لحظه های خوب ناب
 • کاغذی از جنس بهار
 • توصیه‌های ماه
 • فال امروز
 • پایان‏