گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 32

گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 32

گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 32

اسفند ماه 84

تاریخ انتشار: 04 شهريور 1393
تعداد بازدید: 1127

اسفند ماه 13849 گاهنامه شماره 32                           

                                                                              

فهرست مطالب

 • سلام یک دوست    
 • لطفا با دستگیره بخوانید
 • گزارش انتخابی و انتصابی ( اختراعاتی که زندگی انسان را دگرگون می کند )
 •  ( وزارت امور خارجه )
 • ( عید نوروز )
 • تکنولوژی ( کالری چیست ؟ )
 • عکس پرسنل
 • ماضی نقلی استمراری ( پیتر دراکر )
 • مدیریت کلید آینده ( انواع مشتری )
 • کامپیوتر نیاز امروز ( فرمت های موسیقی)
 • لیف
 • از تولید به مصرف ( خرافات )
 • کمی اشک و بیشتر صبر
 • حوالی دور و برهای پاکمن
 • خط خطی بزرگان
 • لحظه های خوب ناب
 • توصیه‌های ماه ( توصیه های نوروزی )
 • فال امروز
 • پایان‏