گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 38

گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 38

گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 38

زمستان 85

تاریخ انتشار: 04 شهريور 1393
تعداد بازدید: 1091

زمستان 1385 گاهنامه شماره 38                          

                                                                              

فهرست مطالب

 • سلام یک دوست    
 • گزارش (وقایعی که جهان را در سال 2006 تکان داد )
 • ( چهره برتر سال )
 • ( MBA )
 • ( مونوریل )
 • ( مهندسی مکانیک)
 • ( وزارت صنایع و معادن )
 • ( بیمه)
 • ( تاریخچه یورو )
 • تکنولوژی ( استخر )
 • مدیریت کلید آینده ( آنچه یک سرپرست باید بداند)
 • فلسفه مدیریت
 • روانشناسی صنعتی ( رضایت شغلی )
 • هواپیمای کاغذی ( استان کردستان و لرستان )
 • کامپیوتر نیاز امروز ( ویندوز xp )
 • ماضی نقلی استمراری ( زندگی نامه آگوستینو پینوشه )
 • (سوابق بان کی مون)
 • لیف ( یادمان استنفورد )
 • کاغذی از جنس بهار
 • خط خطی بزرگان
 • کمی اشک و بیشتر صبر
 • حوالی دور و برهای پاکمن
 • لحظه های خوب ناب
 • توصیه‌های ماه ( 20 توصیه برای همیشه 20 بودن)
 • پایان‏