گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 40

گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 40

گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 40

تیر و مرداد 86

تاریخ انتشار: 04 شهريور 1393
تعداد بازدید: 1136

تیر و مرداد 1386 گاهنامه شماره 40                           

                                                                              

فهرست مطالب

 • سلام یک دوست    
 • گزارش (شادترین مردمان اروپا )
 • ( پرجمعیت ترین و ثروتمندترین شهرهای جهان )
 • ( بنزین )
 • ( وزارت علوم تحقیقات و فناوری )
 • ( وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )
 • ( رشته عمران )
 • تکنولوژی ( دیگ بخار )
 • مدیریت کلید آینده ( پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم )
 • تولید به مصرف ( مشتری گرایی )
 • روانشناسی صنعتی ( نفوذ ، قدرت ، سیاست )
 • کامپیوتر نیاز امروز ( shift + space )
 • ماضی نقلی استمراری ( اینیشتن دوم، استیفن هاوکینگ )
 • (مشاغل افراد معروف و مشهور)
 • لیف ( حساسیت خودرو به بستنی وانیلی )
 • کاغذی از جنس بهار
 • خط خطی بزرگان
 • کمی اشک و بیشتر صبر
 • لحظه های خوب و ناب
 • توصیه های ماه ( گرمازدگی)
 • پایان‏