گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 78

گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 78

گاهنامه پندار پیروزی - شماره - 78

نوروز 95

تاریخ انتشار: 17 شهريور 1395
تعداد بازدید: 912

نوروز 1395 گاهنامه شماره 78                                                                                                    

فهرست مطالب

  • سلام یک دوست 
  • اهداف مجموعه ی پاکمن
  • اخبار مجموعه ی پاکمن
  • تصاويرى از برگزارى دومين همايش تكنولوژى بخار پاكمن
  • و اما چهل سالگى پاكمن
  • 40 سال خاطرات پاکمن در یک نگاه
  • مرورى بر خاطرات نمايشگاه هاى چندين سال اخير
  • معرفی برگزیدگان نخستین مسابقه عکاسی صنعت
  • منتخبین مسابقه عکاسی با رویکرد پاکمن
  • پایان نامه