جدول بخار آب اشباع-تنظیم شده بر حسب تغییرات دما

جدول بخار آب اشباع-تنظیم شده بر حسب تغییرات دما

تعداد بازدید: 19584
چهارشنبه 03 دي 1393

جدول بخار آب اشباع بر حسب تغییرات دما

بخار آب اشباع-تنظیم شده بر حسب تغییرات دما   SI

درجه حرارت ˚C

فشار اشباع K-Pa

حجم مخصوص m3/Kg

انرژی داخلی KJ/Kg

آنتالپی KJ/Kg

آنتروپی( KJ/Kg.K)

مایع اشباع

بخار اشباع

مایع اشباع

تبخیر

بخار اشباع

مایع اشباع

تبخیر

بخار اشباع

مایع اشباع

تبخیر

بخار اشباع

˚C

P sat  KPa

ν f

ν g

u f

u fg

u g

h f

h fg

h g

s f

s fg

s g

0.01

0.6113

0.001000

206.14

0.0

2375.3

2375.3

0.01

2501.3

2501.4

0.000

9.1562

9.1562

5

0.8721

0.001000

147.12

20.97

2361.3

2382.3

20.98

2489.6

2510.6

0.076

8.9496

9.0257

10

1.2276

0.001000

106.38

42.00

2347.2

2389.2

42.01

2477.7

2519.8

0.1510

8.7498

8.9008

15

1.7051

0.001001

77.93

62.99

2333.1

2396.1

62.99

3465.9

2528.9

0.2245

8.5569

8.7814

20

2.339

0.001002

57.79

83.95

2319

2402.9

83.96

2454.1

2538.1

0.2966

8.3706

8.6672

25

3.169

0.001003

43.36

104.88

2304.9

2409.8

104.89

2442.3

2547.3

0.3674

8.1905

8.558

30

4.246

0.001004

32.89

125.78

2290.8

2416.6

125.79

2430.5

2556.3

0.4369

8.0164

8.4533

35

5.628

0.001006

25.22

146.67

2276.7

2423.4

146.68

2418.6

2565.3

0.5053

7.8478

8.3531

40

7.384

0.001008

19.52

167.56

2262.6

2430.1

167.57

2406.7

2574.3

0.5725

7.6845

8.2570

45

9.593

0.001010

15.26

188.44

2248.4

2436.8

188.45

2394.8

2583.2

0.6387

7.5261

8.1648

50

12.349

0.001012

12.03

209.32

2234.2

2443.5

209.33

2382.7

2592.1

0.7038

7.3725

8.0763

T ˚C

P sat  KPa

ν f ν g

u f

u fg u g h f h fg   h g s f s fg s g

55

15.758

0.001015

9.568

230.21

2219.9

2450.1

230.23

2370.7

2600.9

0.7679

7.2234

7.9913

60

19.940

0.001017

7.671

251.11

2205.5

2456.6

251.13

2358.5

2609.6

0.8312

7.0784

7.9096

65

25.03

0.001020

6.197

272.02

2191.1

2463.1

272.06

2346.2

2618.3

0.8935

6.9375

7.8310

70

31.19

0.001023

5.042

292.95

2176.6

2469.6

292.98

2333.8

2626.8

0.9549

6.8004

7.7553

75

38.58

0.001026

4.131

313.90

2162

2475.9

313.93

2321.4

2635.3

1.0155

6.6669

7.6824

80

47.39

0.001029

3.407

334.86

2147.4

2482.2

334.91

2308.8

2643.7

1.0753

6.5369

7.6122

85

57.83

0.001033

2.828

355.84

2132.6

2488.4

355.90

2296.0

2651.9

1.1343

6.4102

7.5445

90

70.14

0.001000

2.361

376.85

2117.7

2494.5

376.92

2283.2

2660.1

1.1926

6.2866

7.4791

95

84.55

0.001040

1.982

397.88

2102.7

2500.6

397.96

2270.2

2668.1

1.2500

6.1659

7.4159

˚C P sat  MPa ν f ν g u f u fg u g h f h fg   h g s f s fg

s g

100 0.10135 0.00104 1.6729 418.94 2087.5 2506.5 419.04 2257.0 2676.1 1.3069 6.0480

7.3549

105

0.12082

0.00105

1.4194

440.02

2072.3

2512.4

440.15

2243.7

2683.8

1.363

5.9328

7.2958

110

0.14327

0.00105

1.2102

461.14

2057

2518.1

461.30

2230.2

2691.5

1.4185

5.8202

7.2387

115

0.16906

0.00106

1.0366

482.30

2041.4

2523.7

482.48

2216.5

2699.0

1.4734

5.7100

7.1833

120

0.19853

0.001060

0.8919

503.50

2025.8

2529.3

503.71

2202.6

2706.3

1.5276

5.6020

7.1296

125

0.2321

0.001065

0.7706

524.74

2009.9

2534.6

524.99

2188.5

2713.5

1.5813

5.4962

7.0775

130

0.2701

0.001070

0.6685

546.02

1993.9

2539.9

546.31

2174.2

2720.5

1.6344

5.3925

7.0269

135

0.313

0.001075

0.5822

567.35

1977.7

2545.0

567.69

2159.6

2727.3

1.6570

5.2907

6.9777

140

0.3613

0.001080

0.5089

588.74

1961.3

2550.0

589.13

2144.7

2733.9

1.7391

5.1908

6.9299

145

0.4154

0.001085

0.4463

610.18

1944.7

2554.9

610.63

2129.6

2740.3

1.7907

5.0926

6.8833

150

0.4758

0.00109

0.3928

631.68

1927.9

2559.5

632.20

2114.3

2746.5

1.8418

4.9960

6.8379

T ˚C P sat  MPa ν f ν g u f u fg u g h f h fg   h g s f s fg

s g

155

0.5431

0.001096

0.3468

653.24

1910.8

2564.1

653.84

2098.6

2752.4

1.8925

4.9010

6.7935

160

0.6178

0.00110

0.3071

674.87

1893.5

2568.4

675.55

2082.6

2758.1

1.9427

4.8075

6.7502

165

0.7005

0.00111

0.2727

696.56

1876.0

2572.5

697.34

2066.2

2763.5

1.9925

4.7153

6.7078

170

0.7917

0.00111

0.2428

718.33

1858.1

2576.5

719.21

2049.5

2768.7

2.0419

4.6244

6.6663

175

0.892

0.00112

0.2168

740.17

1840.0

2550.2

741.17

2032.4

2773.6

2.0909

4.5347

6.6256

180

1.0021

0.00113

0.19405

762.09

1821.6

2583.7

763.22

2015.0

2778.2

2.1396

4.4461

6.5257

185

1.1227

0.00113

0.17409

784.10

1802.9

2587.0

785.37

1997.1

2782.4

2.1879

4.3586

6.5465

190

1.2544

0.00114

0.15654

806.19

1783.8

2590.0

807.62

1978.8

2786.4

2.2359

4.2720

6.5079

195

1.3978

0.00115

0.14105

828.37

1764.4

2592.8

829.98

1960.0

2790.0

2.2835

4.1863

6.4698

200

1.5538

0.00116

0.12736

850.65

1744.7

2595.3

852.45

1940.7

2793.2

2.3309

4.1014

6.4323

T ˚C P sat  MPa ν f ν g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg

s g

205

1.723

0.00116

0.11521

873.04

1724.5

2597.5

875.04

1921.0

2796.0

2.3780

4.0172

6.3952

210

1.9062

0.00117

0.10441

895.53

1703.9

2599.5

897.76

1900.7

2798.5

2.4248

3.9337

6.3585

215

2.104

0.00118

0.09479

918.14

1682.9

2601.1

920.62

1879.9

2800.5

2.4714

3.8507

6.3221

220

2.318

0.001190

0.08619

940.87

1661.5

2602.4

943.62

1858.5

2802.1

2.5178

3.7683

6.2861

225

2.548

0.0012

0.07849

963.73

1639.6

2603.3

966.78

1836.5

2803.3

2.5639

3.6863

6.2503

230

2.795

0.00121

0.07158

986.74

1617.2

2603.9

990.12

1813.8

2804.0

2.6099

3.6047

6.2146

235

3.06

0.00122

0.06537

1009.89

1594.2

2604.1

1013.62

1790.5

2804.2

2.6558

3.5233

6.1791

240

3.344

0.00123

0.05976

1033.21

1570.8

2604.0

1037.32

1766.5

2803.6

2.7015

3.4422

6.1437

245

3.648

0.001240

0.05471

1056.71

1546.7

2603.4

1061.23

1741.7

2803.0

2.7472

3.3612

6.1083

250

3.973

0.001251

0.05013

1080.39

1522.0

2602.4

1085.36

1716.2

2801.5

2.7927

3.2802

6.0730

T ˚C P sat  MPa ν f ν g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg

s g

255

4.319

0.00126

0.04598

1104.28

1596.7

2600.9

1109.73

1689.8

2799.5

2.8383

3.1992

6.0375

260

4.688

0.00128

0.04221

1128.39

1470.6

2599

1134.37

1662.5

2796.9

2.8838

3.1181

6.0019

265

5.081

0.00129

0.03877

1152.74

1443.9

2596.6

1159.28

1634.4

2793.6

2.9294

3.0368

5.9662

270

5.499

0.0013

0.03564

1177.36

1416.3

2593.7

1184.51

1605.2

2789.7

2.9751

2.9551

5.9301

275

5.942

0.00132

0.03279

1202.25

1387.9

2590.2

1210.07

1574.9

2785

3.0208

2.8730

5.8938

280

6.412

0.00133

0.03017

1227.46

1358.7

2586.1

1235.99

1543.6

2779.6

3.0668

2.7903

5.8571

285

6.909

0.00135

0.02777

1253.00

1328.4

2581.4

1262.31

1511.0

2773.3

3.113

2.7070

5.8199

290

7.436

0.00137

0.02557

1278.92

1297.1

2576.0

1289.07

1477.1

2766.2

3.1594

2.6227

5.7821

295

7.993

0.00138

0.02354

1305.2

1264.7

2569.9

1316.3

1441.8

2758.1

3.2062

2.5375

5.7437

300

8.581

0.0014

0.02167

1332.0

1231

2563.0

1344.0

1404.9

2749.0

3.2534

2.4511

5.7045

T ˚C P sat MPa ν f ν g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg

s g

305

9.202

0.00143

0.019948

1359.3

1195.9

2555.2

1372.4

1366.4

2738.7

3.301

2.3633

5.6643

310

9.856

0.00145

0.018350

1387.1

1159.4

2546.4

1401.3

1326.0

2727.3

3.3493

2.2737

5.6230

315

10.547

0.001470

0.016867

1415.5

1121.1

2536.6

1431.0

1283.5

2714.5

3.3982

2.1821

5.5804

320

11.274

0.0015

0.015488

1444.6

1080.9

2525.5

1461.5

1238.6

2700.1

3.448

2.0882

5.5362

330

12.845

0.00156

0.012996

1505.3

993.7

2498.9

1525.3

1140.6

2665.9

3.5507

1.8909

5.4417

340

14.586

0.00164

0.010797

1570.3

894.3

2464.6

1594.2

1027.9

2622.0

3.6594

1.6763

5.3357

350

16.513

0.001740

0.008813

1641.9

776.6

2418.4

1670.6

893.4

2563.9

3.7777

1.4335

5.2112

360

18.651

0.00189

0.006945

1725.2

626.3

2351.5

1760.5

720.3

2481.0

3.9147

1.1379

5.0526

370

21.03

0.00221

0.004925

1844.0

384.5

2228.5

1890.5

441.6

2332.1

4.1106

0.6865

4.7971

374.14

22.09

0.00316

0.003155

2029.6

0

2029.6

2099.3

0

2099.3

4.4298

0

4.4298

 

منابع و پیوندها

گرداوری شده توسط دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن

صفحه مهندسی مکانیک

جدول ترمودینامیکی خواص آب
جدول فازی آب
نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره-شهریور 1400
عنوان نمایشگاه : نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی بیست و ششمین دوره شهر ...بیشتر
بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400
عنوان: بیستمین نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1400
عنوان: بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1400 شهر: تهران ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 1400
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
انتخاب نفرات برتر در مسابقه اینستاگرامی عکاسی تاسیسات موتورخانه
مسابقه اینستاگرامی عکاسی تاسیسات موتورخانه   درباره مسابقه با توجه ...بیشتر
نونزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 30 مهر الی 3 آبان ماه
عنوان نمایشگاه : نونزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمای ...بیشتر
تقویم نمایشگاهی 99
نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از ف ...بیشتر
بیستمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته مازندران-8 الی 11 مهرماه
عنوان: بیستمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته قائمشهر 99 شهر: م ...بیشتر
حضور شرکت پاکمن نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی بیست و پنجمین دوره
عنوان : نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی بیست و پنجمین دوره شهر : ته ...بیشتر
تجلیل از شرکت پاکمن به عنوان واحد نمونه صنعتی در روز گرامیداشت صنعت ، معدن و تجارت
  مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن، در روز سه شنبه 10 تیرماه 99 در استان ...بیشتر
تغییر تقویم نمایشگاه‌های سال 99 به دلیل شیوع بیماری کرونا
به نقل از خبر گزاری ایران مراسم نیوز: رئیس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نم ...بیشتر
راندمان بویلر
شاخص های مؤثر در محاسبات راندمان بویلر، یکی از اساسی ترین ضوابط مؤثر در ارتقا سط ...بیشتر
کتاب موتورخانه بخار شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: موتورخانه بخار/ ق ...بیشتر
مقررات ملّي ساختمان ايران مبحث نوزدهم
دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ...بیشتر
راه اندازی سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی
دستور العمل راه اندازی سختی گیر های نیمه اتوماتیک رزینی سختی گیرهای رزینی از ...بیشتر
جانمایی بویلر در موتورخانه
براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن ...بیشتر
کتاب انتخاب بویلر شرکت پاکمن
سرشناسه: میرزازاده، قربانعلی، 1325 عنوان و نام پدید آور: انتخاب بویلر/ قرب ...بیشتر
مراحل آموزش و نگهداری دیگ های بخار سیار
مقدمه از دیرباز استفاده از تجهیزات مولد بخار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت ...بیشتر
معرفی کتابچه دیگ آبگرم شرکت پاکمن
راه اندازی آموزش و بهره برداری از   Hot Water Boilers   ...بیشتر
معرفی کتابچه موتور خانه استخر
نام مقاله: کتابچه موتور خانه استخر نام نویسنده: دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن ...بیشتر
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار
دستور العمل نصب، نگهداری و راه اندازی بویلر بخار براي استفاده بهينه از بویلر ها ...بیشتر