خواص طلا

خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی طلا خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی طلا عدد اتمی 79 جرم اتمی 196.96 نقطه ذوب … ادامه مطلب

قانون لزجت نیوتنی

قانون لزجت نیوتن قانون لزجت نیوتن بیان می کند که در یک جریان منظم که ذرات سیال، خطوط مستقیم و … ادامه مطلب

سوپر شارژر

سوپر شارژر در تعریف ساده سوپر شارژر یک کمپرسور هوا می باشد که با مکش اجباری، هوا مناسب احتراق را … ادامه مطلب

خواص روی (Zn)

ویژگی های عمومی روی (Zn) فلز روی با عدد اتمی 30، جز عناصر واسطه است. رنگ آن سفید متمایل به … ادامه مطلب

Subscribe to RSS Feeds

Get all latest content delivered to your email a few times a month.

Flickr Photostream