روش های سختی گیری

سختی گیری (Water Softening) به روش کم کردن یون های کلسیم و منیزیم و سایر کاتیون های فلزی از آب گفته می شود.

روش های سختی گیری :

در گذشته، بازار پاکسازی آب تنها یک راه حل اصلی برای سختی آب ارائه می داد. این راه حل چیزی نبود جز سختی گیر های معمولی. اما، در سال های اخیر روش های پاکسازی جایگزین نوین نیز بطور فزاینده ای رایج گردیده اند، که جالب ترین آنها واتر کاندیشنر های الکترومغناطیسی و سیستم های اسمز معکوس است. در کل می توان سختی گیر ها را در 4 دسته تقسیم بندی کرد و در زیر 10 روش برای سختی گیری آب که هر کدام از آنها به یکی از 4 دسته کلی مربوط است، همراه با مزایا و معایب آنها آورده شده است:

الف) واتر کاندیشنر های فیزیکی

ب) واتر کاندیشنر های شیمیایی

ج) سختی گیر های مکانیکی

د) فیلتر های آب

واتر کاندیشنر های فیزیکی

الف) واتر کاندیشنر های فیزیکی: از آنجایی که این واتر کاندیشنر ها بطور فیزیکی خواص آب را به منظور کاهش یا جلوگیری از تشکیل رسوبات آهکی تغییر می دهند، به این نام معروفند و دارای سه نوع مختلف می باشند؛ الکترونیکی، الکترولیتی و مغناطیسی.

     1. واتر کاندیشنر های الکترونیکی: که هم چنین به رسوب زدا های الکترونیکی یا بازدارنده های تشکیل رسوب نیز معروفند، بطور کلی شامل یک جعبه کوچک الکترونیکی و یک یا تعداد بیشتری سیم پیچ می باشد که به دور لوله آب پیچیده می شود.

طرز کار: واتر کاندیشنر های الکترونیکی بر اساس انتقال سیگنال فرکانس صوتی یا رادیویی به داخل آب از طریق سیم پیچ القایی پیچیده شده به دور لوله کاری است. این امر از تجمع رسوبات آهکی در اطراف لوله های آب جلوگیری کرده و در مدت زمان، رسوبات موجود را کاهش می دهد. ممکن است رسوب نرم تر هنوز روی سر شیر ها و دوش ها و دیگر سطوح تشکیل شوند، اما پاک کردن آنها بسیار ساده تر خواهد بود.

مزایا: رسوب زداهای الکترونیکی در قیاس با دیگر روشهای پاکسازی آب سخت، نسبتا ارزان هستند و یک راه حل مقرون به صرفه اقتصادی برای مشکل رسوبات آهکی را ارائه می دهد. عدم نیاز به لوله کشی استفاده از آنها را بسیار ساده کرده است. و از آنجاییکه هیچ ماده ای از آب پاک نمی شود ونیز به آن اضافه نیز نمی گردد، مواد معدنی سالم باقی خواهند ماند و آب برای آشامیدن سالم باقی خواهد ماند.

معایب: بر اساس گفته سازندگان آن گاهی اوقات به خوبی و موثری دیگر روش ها نمی باشد اما اکثر تولید کننده ها یک گارانتی استرداد کامل مبلغ را در صورت مورد انتظار کار نکردن دستگاه، ارائه می دهند.

واترکاندیشن الکتریکی

سیستم واترکاندیشن الکتریکی

واترکاندیشن الکتریکی

سیستم واترکاندیشن الکتریکی

واترکاندیشن الکتریکی

سیستم واترکاندیشن الکتریکی

      2. واتر کاندیشنر های الکترو لیتی: دستگاه های داخلی هستند که نیاز به لوله کشی به داخل سیستم آب دارند.

طرز کار: در داخل یک کاندیشنر الکترولیتی دو فلز نامتشابه وجود دارد، معمولا مس و روی، که به عنوان یک کاتد و یک آند عمل می کنند. جریان الکترولیتی که از کاتد به آند برقرار می شود باعث می شود مقادیر کوچکی از یونهای فلزی در داخل آب حل گردد. سپس این یونهای فلزی پیوند ذرات رسوبی با بار مثبت را قطع کرده و در نتیجه این ذرات دیگر روی هم انباشته نمی شوند و در نتیجه رسوب تشکیل نخواهد شد.

مزایا: شبیه رسوب زداهای الکترونیکی، رسوب زداهای الکترولیتی نیز نسبتا ارزان هستند. به جریان برق نیازی ندارد و در نتیجه هزینه های جاری سالیانه آنها صفر خواهد بود. این دستگاه ها یک حفاظت خانگی کامل را در برابر مشکلات رسوبات آهکی فراهم می آورند و نیز آب اصلاح شده(نرم شده) برای آشامیدن سالم خواهد بود.

معایب: واتر کانیشنر های الکترولیتی برای برقراری حفاظت کامل نیاز به تعویض متناوب دارند، و بر خلاف کاندیشنر های الکترونیکی نیاز به لوله کشی دارند که این امر به هزینه اولیه اضافه می کند.

واتر کاندیشنر الکترولیتی

سیستم واتر کاندیشنر الکترولیتی

واتر کاندیشنر الکترولیتی

سیستم واتر کاندیشنر الکترولیتی

      3. واتر کاندیشنر های مغناطیسی: به دو صورت هستند. یا به دور لوله کاری بسته می شوند یا در داخل لوله کاری شبیه سختی گیر های الکترولیتی جاسازی می شوند.

طرز کار: طرز کار کاندیشنر های مغناطیسی شبیه کاندیشنر های الکترونیکی می باشد، با این تفاوت که بجای میدان الکتریکی از میدان مغناطیسی برای تغییر مشخصه های مواد معدنی در آب که تولید رسوب می کنند استفاده می کند. ذرات رسوب در آب تصفیه شده، توانایی خود را برای چسبیدن به یکدیگر و لوله ها، بویلر ها و دیگر سطوح داخلی از دست می دهد.

مزایا: کاندیشنر های مغناطیسی به دلیل هزینه نسبتا پایینشان تقریبا رایج هستند. نوع “گیردار” آن برای بستن راحت بوده و معمولا فقط به یک پیچ و مهره برای سفت بسته شدن به دور لوله کاری نیاز دارد. هم چنین نیاز به هیچ توان الکتریکی ندارد و در نتیجه هزینه های جاری آن صفر خواهد بود.

معایب: کاندیشنر های مغناطیسی بطور کلی برای حفاظت خانه کامل مناسب نیستند، و تنها برای تک وسیله ها مناسبند. برخی از آنها نیاز به لوله کشی به داخل لوله کاری دارند و نیز همه آنها بایستی بطور متناوب برای حفظ کارایی کامل، تعویض گردند.

واتر کاندیشنر مغناطیسی

سیستم واتر کاندیشنر مغناطیسی

واتر کاندیشنر مغناطیسی

سیستم واتر کاندیشنر مغناطیسی

واتر کاندیشنر های شیمیایی

ب) واتر کاندیشنر های شیمیایی: واتر کاندیشنر های شیمیایی به دو گروه تقسیم می شوند؛ سختی گیرهای بسته بندی شده و سیستم های دوزینگ. سختی گیرهای بسته بندی شده خود به دو نوع ته نشین کننده و غیر ته نشین کننده تقسیم می شوند.

استفاده اصلی از سختی گیرهای بسته بندی شده، نرم کردن آب جهت شستشوی لباس ها می باشد.

   4. سختی گیر های شیمیایی ته نشین کننده: هدف اصلی استفاده از سختی گیرهای بسته بندی شده شستشوی لباسها می باشد و برای نرم کردن آب کل خانه مناسب نیستند و آب نرم شده برای آشامیدن مناسب نیست.(مانند براکس)

طرز کار: سختی گیر های ته نشین کننده آب را بوسیله ترکیب شدن با یون های کلسیم و منیزیم که در آب سخت وجود دارند، نرم می کنند. این امر سبب می شود تا یونهای معدنی از آب رسوب کنند، و در نتیجه نتوانند در فرآیند شستشو مداخله کنند.

مزایا: ارزان، استفاده آسان، و علاوه بر نرم کردن پاک کردن را نیز انجام می دهد. اضافه کردن براکس (بوره) در شستشو هم چنین از تشکیل رسوبات آهکی در ماشین لباسشوئی جلو گیری می کند.

معایب: این سختی گیر ها آب را تیره می کنند و می توانند به مواد در شستشو بچسبند. هم چنین خاصیت قلیایی آب را را افزایش می دهند که این امر می تواند به پوست و برخی پارچه ها آسیب برساند.

سختی گیر های شیمیایی ته نشین کننده

سختی گیر های شیمیایی ته نشین کننده

  5. سختی گیرهای شیمیایی غیر ته نشینی: شبیه همه سختی گیرهای بسته بندی شده، تنها برای شستشو مناسب هستند.(مانند کلگان calgone که مخفف عبارت calcume gone است)

طرز کار: از فسفات، و واکنش آن با یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت، استفاده می کند، که این امر باعث می شود که این یونها در محلول نگاه داشته شوند.

مزایا: همانطور که از نام این سختی گیر پیداست، این سختی گیر رسوبی تشکیل نمی دهد و در نتیجه آب شفاف باقی می ماند. هم چنین خاصیت قلیایی آب را افزایش نمی دهد و در نتیجه برای شستشوی تمام پارچه ها مناسبند.

معایب: بطور کلی بسیار گرانتر از نوع قبلی هستند و بدلیل محتویات فسفاتی بالایی که دارند خیلی دوست دار (مناسب ) محیط زیست نمی باشند.

سختی گیرهای شیمیایی غیر ته نشینی

سختی گیرهای شیمیایی غیر ته نشینی

  6. سیستم های دوزینگ فسفات: شامل یک کارتریج فسفات می باشد که در داخل یک محفظه نگه داشته شده و این محفظه در داخل سیستم لوله کشی جاسازی می شود. وقتی آب از این کارتریج عبور می کند با مقادیر کوچک فسفات، دوز زنی شده و نرم می شود.

طرز کار: شبیه نرم کننده های غیر ته نشینی، این نرم کننده نیز با اضافه کردن فسفات ها به آب، کار می کند. اگرچه در سیستم های دوزینگ، از پلی فسفات ها با درجه غذایی استفاده می شود. این پلی فسفات ها از ته نشین شدن مواد معدنی سخت، از آب سخت، جلوگیری می کند.

مزایا: ارزش این سیستم ها برای خرید بعلاوه هزینه های نصب، نوعا” در محدوده 100 هزار تومان می باشد. اگر چه عموما فقط برای حفاظت یک دستگاه ، مورد استفاده قرار می گیرند، اما می توانند برای نرم کردن آب تمام خانه، نیز مورد استفاده قرار گیرد.

معایب: اغلب مردم ترجیح می دهند که فسفات، در آب آشامیدنی شان وجود نداشته باشد، اگر چه از نظر درجه غذایی، سالم هستند. جاگذاری کارتریج ها، به هزینه های جاری سالیانه، بین 50 تا 100 هزار تومان اضافه می کند.

وزینگ فسفات

سیستم های دوزینگ فسفات

سحتی گیر های مکانیکی (رزینی)

سختی گیر های مکانیکی: سختی گیر های مکانیکی، یا سختی گیر های تبادل یونی، رایج ترین انواع سختی گیر در بازار هستند. کاندیشنر های شیمیایی و فیزیکی، اگرچه گاهی اوقات به عنوان ” نرم کننده ” به آنها رجوع می شود، اما مواد معدنی سخت را از آب پاک نمی کنند، بلکه از ته نشنین شدن یا چسبیدن آنها به سطوح، جلوگیری می کند. تنها راه حل برای نرم کردن آب سخت، پاک کردن مواد معدنی کلسیم و منیزیم، از آب می باشد. فقط سختی گیر های تبادل یونی و برخی روشهای فیلتری، این کار را انجام می دهند.

سختی گیر رزینی و تانک نمک

طرز کار: سختی گیر های تبادل یونی بر اساس جایگزینی یون های سخت منفی در آب سخت با اتم های سدیم مثبت، که در رزین موجود در سختی گیر، موجود هستند، کار می کند. این رزین ها بایستی بطور متناوب احیاء (بک واش back wash ) گردند تا از رسوب مواد معدنی سخت در آنها جلوگیری گردد. این کار با عبور دادن آب نمک، از رزین صورت می گیرد. در طی فرآیند احیاء(بک واش)، آب  سختی گیر به دور ریخته می شود، و در نتیجه فقط آب سخت در دسترس خواهد بود. این کار معمولا در طی مدت زمان شب انجام می گیرد. یک راه حل دیگر، استفاده از دو منبع رزین می باشد طوریکه وقتی یکی از آنها در حال احیاء می باشد، دیگری سرویس می دهد.

جایگزینی سدیم در سختی گیر رزینی

مزایا: سختی گیر های تبادل یونی، تمامی نیاز های آب نرم واقعی را برای مصارف خانگی و صنعتی، ارائه می دهد.

معایب: اشکالات اصلی سختی گیر های تبادل یونی عبارتند از : گران بودن آنها، بالا بودن هزینه راه اندازی و نگه داری آنها، و جاگیر بودن سختی گیر. اشکال دیگر، این است که آب سختی گیری شده حاوی سدیم بوده که برای آشامیدن مناسب نیست. البته این مشکل را می توان با درنظر گرفتن یک خروجی که آب سختی گیری نشده از آن بیرون می آید، حل نمود. یک راه حل دیگر برای از بین بردن محتویات سدیم، استفاده از دستگاه تقطیر کننده آب می باشد.

فیلتر های آبی

د) فیلتر های آب: سه نوع معمول تر فیلتر ها که کلسیم و منیزیم را آز آب سخت پاک می کنند، عبارتند از: فیلتر های رزینی کربنی، واحد های اسمز معکوس، و تقطیر کننده های آب. انواع دیگری از فیلتر ها نیز وجود دارند، اما آنها نمی توانند آب نرم تولید کنند.

از آنجاییکه آب فیلتر شده معمولا تنها با یک خروجی در دسترس قرار می گیرد، فیلتر های آب مشکلات سختی آب و رسوب را بطور کلی از بین نمی برد. رسوبات آهکی هنوز در سیستم لوله کشی و سیستم های گرمایی و شیرها و سرشیرها، ودیگر سطوح وجود خواهند داشت.

   8. فیلتر های رزینی کربنی: معمولا در کنار فیلتر های کربنی فعال شده، مورد استفاده قرار می گیرند. رزین های کربن، مواد معدنی سخت را از آب پاک می کنند، و سپس فیلتر کربنی فعال، مواد شیمیایی را  به خارج می راند.(filter out)

طرز کار: فیلتر های رزینی کربنی، از یک رزین تبادل یونی، برای پاک کردن مواد معدنی سخت، از آب استفاده می کنند، به طریقی مشابه آنچه که در سختی گیر های مکانیکی صورت می گیرد. سپس، یک فیلتر کربنی فعال شده، کلرین و دیگر مواد شیمیایی را برای بهبود طعم و برطرف کردن بو، پاک می کند.

مزایا: ارزان است و آب نرم تولید شده، طعم مطبوع دارد و عاری از کلرین خواهد بود.

معایب: برخلاف سختی گیر های مکانیکی، رزین تبادل یونی، قابلیت احیا نداشته و آلاینده ها انباشته شده تا اینکه نیاز به تعویض پیدا می کنند. فیلتر زغال چوب نیز نیاز به تعویض دوره ای داشته و شبیه تمام سیستم های فیلتری، یک راه حل عملی برای مشکلات رسوبات آهکی، در تمامی مصارف، را ارائه نمی دهند.

   9. اسمز معکوس(RO): می توان گفت رایج ترین نوع فیلتر ها برای تصفیه آب های مصرفی خوراکی فیلتر های اسمز معکوس و یا Reverse Osmosis هستند. در حالیکه سیستم های RO یونهای کلسیم و منیزیم را از آب سخت پاک می کنند، اما معمولا، به کلی برای این هدف، مورد استفاده قرار نمی گیرند. خیلی از خانه که آب نرم دارند نیز دارای سیستم RO می باشند. اکثر خانه دارها، سیستم های اسمز معکوس را برای داشتن آبی پاک تر و خالص تر، خریداری می کنند.

طرز کار: فیلتر های اسمز معکوس از طریق راندن با فشار آب، از درون غشای نیمه تراوا، که ناخالصی ها را از آب می گیرد، کار می کند. این غشاء، دارای سوراخ های میکروسکوپی می باشد طوریکه مولکول های آب می توانند از آن عبور کنند، اما ذرات و مولکول های بزرگتر (مانند مواد معدنی سخت)، نمی توانند از آن عبور کنند.

مزایا: علاوه بر اینکه بطور موثر، اکثر آلاینده ها را پاک می کند، آب های اصلاح شده توسط RO مزه ی بهتری خواهند داشت، که باعث می شود مزه و بوی نوشیدنی هایی نظیر قهوه و چای بهبود یابد. و نیز در نواحی با آب سخت، دستگاه های خانگی مانند ماشین  لباسشویی، قهوه ساز ها و چای سازها، و کتری ها، از صدمات ناشی از رسوب زدایی معمول، در امان خواهند بود.

معایب: اشکال اصلی واحدهای اسمز معکوس، مصرف آب زیاد آنها می باشد، طوریکه یک سیستم RO نوعی، تنها 10 درصد از آبی که وارد آن می شود را پاک می کند، و مابقی آن به بیرون لوله کشی می شود (هدر می رود). این امر باعث می شود تا استفاده از آنها برای اصلاح (پاکسازی) آب خانه کامل، مناسب نباشد. علاوه بر این، فیلتر و غشاء RO، نیاز به پاکسازی یا تعویض دوره ای دارند (گاهی اوقات برای تعویض این فیلتر ها به یک متخصص حرفه ای نیاز است). آب سخت هم چنین عمر غشاء RO را کاهش می دهد. با توجه به اینکه تعویض فیلتر ها، نوعا” هزینه ای بالغ بر 150 تا 700 هزار تومان، را در بر خواهد داشت، در نتیجه نگهداری این سیستم ها نیز گران تمام خواهد شد.

فیلتر اسمز معکوس

لایه های مختلف فیلتر اسمز معکوس

شرکت های تولید کننده ی سختی گیر

ویکی صفحه شرکت پاکمن ویکی صفحه شرکت تهران مبدل ویکی صفحه شرکت بهران مبدل
ویکی صفحه شرکت ایران کویل ویکی صفحه شرکت طراحی و مهندسی ارس بخار ویکی صفحه شرکت ساحل صنعت (آمل)
ویکی صفحه شرکت شرکت سیالان صنعت البرز ویکی صفحه شرکت تهران زیست ویکی صفحه شرکت حرارت گستر

منابع و پیوندها

گرد آوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است

سختی گیری از دید ab-band.com

املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب را اصطلاحا سختی می نامند. آب در طبیعت ضمن عبور از زمین های آهکی و لایه های دو لومیتی، کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند. ترکیبات مربوط به بی کربنات کلسیم و منیزیم در آب را سختی موقت و املاح مربوطه به سولفات ، کلرور و نیترات کلسیم یا منیزیم را سختی دائم می نامند. مجموع سختی دائم و موقت سختی کل آب را تشکیل می دهد.
آبهای سخت بویژه در مصارف صنعتی و تاسیساتی ،مشکلات متعددی را به دلیل بالا بودن قابلیت رسوب گذاری و خورندگی ایجاد می کنند که اهم آن عبارتند از :
•    
تشدیدخوردگی و رسوب گذاری در تاسیسات حرارتی…ادامه

سختی گیری از دید hvaccenter.ir

در چند دهه اخیر تکنولوژی سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی در صنایع مختلف و به خصوص در حرارت و برودت جایگاه مناسبی پیدا کرده است به طوریکه در بسیاری از موارد جایگزین روشهای دیگر که عمدتا شیمیایی هستند ، شده است.این روش با برخورداری از مزایایی چون حذف آثار نا مطلوب سختی و رسوب ، جلوگیری از تشکیل رسوب ، حذف رسوبهای پیشین ، افزایش بازدهی مبدلهای حرارتی و نصب و نگهداری آسان تبدیل به یکی از کاربردی ترین راههای مقابله با سختی و رسوب در حرارت و برودت شده است .در اثر اعمال میدان مغناطیسی با انرژی مناسب می توان شرایطی را ایجاد کرد که فرایند تشکیل بلورهای رسوب در داخل آب رخ داده و از چسبیدن آنها به دیواره ها جلوگیری شود . در این حالت اصطلاحا در آب پدیده دانه برفی رخ داده و هسته های اولیه بلورهای رسوب در آب تشکیل می شود . با گذشت زمان به حجم هسته های اولیه افزوده شده و بلورهای سخت خنثی و معلق در آب که خاصیت چسبندگی خود را از دست داده اند ظاهر می شود.. .ادامه

سختی گیری از دید lenntech.com

When water is referred to as ‘hard’ this simply means, that it contains more minerals than ordinary water. These are especially the minerals calcium and magnesium. The degree of hardness of the water increases, when more calcium and magnesium dissolves…more

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *