درباره نمایشگاه

نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر وزمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولید کنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد  تا علاوه بر عرضه و نمايش توانمنديها ، مبادلات تجاری ، سرمايه گذاريهای مشترك و بين المللی خود را توسعه بخشند. تقویم زیر شامل کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی در زمینه صنعت ، تاسیسات و ساختمان می باشد.

تقویم نمایشگاه سال 1401
فروردین اردیبهشت خرداد
* نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،

پالایش و پتروشیمی تهران

بیست و ششمین دوره

نمایشگاه بین المللی صنایع و

تجهیزات آشپزخانه، حمام،.. تهران

نوزدهمین دوره

تیر مرداد شهریور
* نمایشگاه بین المللی صنعت

 ساختمان تهران بیست و دومین دوره

 نمایشگاه صنعت مشهدبیست و سومین دوره

مهر آبان آذر
نمایشگاه بین المللی صنعت
تهران
بیست و دومین دوره
* هفتمین نمایشگاه بین المللیبیمارستان سازی تجهیزات و تأسیسات

بیمارستانی

10 آذر ماه 1401
 22 آذر ماه 1401

جزئیات این نمایشگاه

دی بهمن اسفند
هجدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب

 9 دی ماه 1401
 12دی ماه 1401

جزئیات این نمایشگاه

* *

برای مشاهده آخرین اخبار پاکمن صفحه اینستاگرام شرکت را دنبال کنید

دیدگاه ها غیر فعالند