هجدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب در دیماه 1401 برگزار خواهد شد.

9 دی ماه 1401
12 دی ماه 1401

اطلاعات مجری:

نام مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

 02142917000

 تهران شهرک غرب- بلوار شهید دادمان- خیابان بوستان- پلاک 6- واحد 1 کدپستی:1468936311

دیدگاه ها غیر فعالند