تعریف PPM

 تعداد ذرات در میلیون (PPM) روشی برای تعیین مقدار غلظت مواد است. برای مثال، 1PPM  معادل با 1 میلی گرم  از یک ماده در یک لیتر از یک مایع (mg/L)، یا 1 میلی گرم از یک ماده در یک کیلوگرم  از یک ماده جامد، است(mg/kg).

در مقیاس درصدی، 1PPM  معادل است با 0.0001 % .

اگر یک محصول شامل 20 PPM از ماده گلوتن باشد، به این معنی است که آن محصول شامل 20 میلی گرم  گلوتن (در حدود  هفت هزارم اونس یا 0.0007 اونس) در یک کیلوگرم (2.2 پوند) یا یک لیتر است.

در بیانی دیگر این اصطلاح عبارت است از نسبتی برای تعیین حضور مولکولی یک ماده خاص در یک میلیون قسمت از ماده دیگر.
این عبارت اغلب در تحلیل های شیمیایی استفاده می شود، PPM یک معیار اندازه گیری اصلی برای تعیین حضور یا عدم حضور یک ماده خاص در یک ماده واسطه است.

جدول تعیین نوع آب بر اساس PPM آن

Water Hardness

(< 17.1 ppm)

soft

(17.1 ppm to 60 ppm)

Slightly hard

(60ppm to 120 ppm)

moderately hard

(120 ppm to 180 ppm)

hard

(> 180 ppm)

very hard

جدول تعیین مقادیر سختی آب در شهرهای مختلف ایران

جدول زیر سختی موجود در آب شهر های مختلف ایران را نشان می دهد.

Water Hardness, ppm

Calculus incidence, per 100 000/y

City

233.4

3222

ایلام

159.3

1420

سنندج

558.5

854

بوشهر

412.7

577

ساری

298.8

564

بیرجند

382.8

506

رشت

277.3

500

شهرکرد

57.4

471

ارومیه

359.2

449

اراک

571.1

379

سمنان

227.6

374

تبریز

212.9

302

کرمانشاه

367.1

298

گرگان

278.8

294

مشهد

419.9

253

اردبیل

443.7

234

قم

193.1

233

همدان

554.6

213

بجنورد

135.0

202

قزوین

371.6

171

اهواز

281.7

138

کرمان

874.7

98

زاهدان

468.0

79

شیراز

233.4

52

اصفهان

شرکت های تولید کننده سختی گیر

 شرکت پاکمن  شرکت تهران مبدل شرکت بهران مبدل
 شرکت ایران کویل شرکت طراحی و مهندسی ارس بخار  شرکت ساحل صنعت (آمل)
شرکت شرکت سیالان صنعت البرز  شرکت تهران زیست  شرکت حرارت گستر

منابع و پیوندها

گرداوری شده توسط دپارتمان پژوهش شرکت پاکمن

صفحه مهندسی مکانیک

برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است

ppm از دید raitec.ir

ppm مخفف Part Per Million به معنی واحد در میلیون می باشد. همانطور که درصد جهت تعریف واحد در صد می باشد. ppm یک کمیت بدون واحد است و جهت مشخص کردن میزان بسیار کمی از مواد استفاده می شود...ادامه

ppm از دید engineeringtoolbox.com

Parts per million – ppm –  is commonly used as a measure of small levels of pollutants in air, water, body fluids, etc. Parts per million is the mass ratio between the pollutant component and the solution and ppm is defined as

ppm = 1,000,000 mc / ms         (1)

where

mc = mass of component (kg, lbm)

ms = mass of solution (kg, lbm)

more

Without Comments

دیدگاهتان را بنویسید