معادله دارسی وایسباخ

این معادله در بررسی افت هد در لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های این معادله:

  • hf : افت هد در داخل لوله
  •  f: ضریب اصطکاک دلرسی
  • L: طول لوله
  • D: قطر لوله
  • V: سرعت میانگین در مقطع لوله
  • g: شتاب جاذبه
معادله دارسی وایسباخ

هنری دارسی و جولیوس وایسباخ

هنری دارسی

معادله دارسی وایسباخ به افتخار دو دانشمند به نام های هنری دارسی و جولیوس وایسباخ نامگذاری شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *