تقویم برگزاری نمایشگاه های سال 1402

نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر وزمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولید کنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد ... بیشتر
Viscosity

قانون لزجت نیوتنی

قانون لزجت نیوتن قانون لزجت نیوتن بیان می کند که در یک جریان منظم که ذرات سیال، خطوط مستقیم و ... بیشتر

خواص طلا

خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی طلا خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی طلا عدد اتمی 79 جرم اتمی 196.96 نقطه ذوب ... بیشتر
Placeholder

خواص کروم (Cr)

ویژگی های عمومی کروم کروم جز عناصر واسطه بوده و با عدد اتمی 24 در گروه 6 در مرکز جدول ... بیشتر