معرفی کتاب تئوری و کارکرد بویلر چگالشی

کتاب "تئوری و کارکرد بویلر چگالشی" منتشر شد. این کتاب راهنمایی در زمینه بویلرهای چگالشی می باشد. این کتاب حاصل تحریر تجربیات شرکت پاکمن، با بیش از نیم قرن، تجربه می باشد که هموراه هدف خود را در راستای گسترش صنعت تاسیسات، به خصوص ساخت، تولید و بهینه سازی بویلر صرف کرده است. ... بیشتر

خواص طلا

خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی طلا خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی طلا عدد اتمی 79 جرم اتمی 196.96 نقطه ذوب ... بیشتر
Viscosity

قانون لزجت نیوتنی

قانون لزجت نیوتن قانون لزجت نیوتن بیان می کند که در یک جریان منظم که ذرات سیال، خطوط مستقیم و ... بیشتر

شیر فلکه

شیر فلکه شیر فلکه (Valve) وسیله ایست برای تنظیم میزان عبور سیال از یک گذرگاه٬ که به صورت باز٬ بسته و یا ما ... بیشتر

سوپر شارژر

سوپر شارژر در تعریف ساده سوپر شارژر یک کمپرسور هوا می باشد که با مکش اجباری، هوا مناسب احتراق را ... بیشتر