بار سرمایشی

بار سرمایشی بار برودتی (cooling load) نرخ گرمایی است که باید از محیط خارج شود تا دما و رطوبت محیط ... بیشتر

مبرد

تعریف مبرد مبرد (Refrigerant) ماده ای است که با جذب حرارت از ماده ای در محیط، خود تبخیر شده و ... بیشتر

رادیاتور

رادیاتور (Radiator) و یا (شوفاژ) نوعی مبدل حرارتی است که در گرمایش از آن استفاده می شود. استفاده از این ... بیشتر