Placeholder

چرخه رانکین

چرخه رانکین چرخه رانکلین، چرخه ای است که در آن حرارت به کار تبدیل می شود این چرخه بالغ بر90 ... ادامه مطلب
Placeholder

مدول بالک

مدول بالک مدول بالک میزان فشار مورد نیاز برای افزایش و یا کاهش حجم ماده است. در این حالت میزان ... ادامه مطلب
Placeholder

احتراق

احتراق مواد فرآیندی که طی آن مقداری از سوخت، اکسید شده و انرژی زیادی آزاد می شود را احتراق می ... ادامه مطلب