معرفی کتاب تئوری و کارکرد بویلر چگالشی

کتاب "تئوری و کارکرد بویلر چگالشی" منتشر شد. این کتاب راهنمایی در زمینه بویلرهای چگالشی می باشد. این کتاب حاصل تحریر تجربیات شرکت پاکمن، با بیش از نیم قرن، تجربه می باشد که هموراه هدف خود را در راستای گسترش صنعت تاسیسات، به خصوص ساخت، تولید و بهینه سازی بویلر صرف کرده است. ... بیشتر

تقویم برگزاری نمایشگاه های سال 1402

نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر وزمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولید کنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد ... بیشتر

تقویم برگزاری نمایشگاه های سال 1401

نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر وزمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولید کنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد ... بیشتر