درباره پروژه

بیمارستان آتیه در زمینی به مساحت 4300 متر مربع و زیربنای تقریبی 24000 مترمربع با 12 طبقه می باشد. این بیمارستان از 15 بهمن سال 1377 با هدف ارائه خدمات مناسب و سریع در كلیه رشته‌های پزشكی آغاز به كار نمود. مدیران , پزشكان , پرستاران و سایركاركنان بیمارستان كه مجموعا خانواده آتیه نامیده می‌شوند , اصل ارتقاء رضامندی بیماران و مراجعین را محور كار خویش قرار داده و تا به امروز در مسیر اجرای این اصول تلاش مستمر داشته اند

پروژهبیمارستان آتیهشهر پروژهتهراندستگاه خریداری شده

مشاهده جزییات


مشاهده جزییات